Vysoká kvalita

Nejvyšší dosažitelná kvalita

Zajišťujeme pečlivou výstupní kontrolu každé šarže nezávislou na výrobě. Produkty jsou vybaveny certifikáty kvality, které jsou dostupné v elektronické formě. Všechny výrobky...

Čtěte víc

Certifikace ISO PDF

Jsme držitel certifikátu ISO 9001:2015 Výroba vysoce kvalitních činidel...

Čtěte víc

Firemní desatero

 • Výroba reagens nejvyšší dosažitelné kvality
 • Náročná výstupní kontrola
 • Důraz na inovace...

Čtěte víc

Novinky

Materiály na testování RNA coronaviru, způsobující COVID-19

PCR START 2x Master Mix kit

PCR START 2x Plain Master Mix kit

qPCR START 2x Master Mix kit

DNáza I, bez RNáz

Popis

Řada metod molekulární biologie vyžaduje štěpení DNA pomocí deoxyribonukleázy I (DNáza I). Tento enzym štěpí jednovláknové a dvouvláknové řetězce DNA za vzniku mono- a oligonukleotidů. DNáza I v přítomnosti Mg2+ hydrolyzuje každý z řetězců dvouvláknové DNA nezávisle a náhodně. Jako příklad použití lze uvést odstranění stopových množství DNA z preparátů RNA (procedury RT-PCR a tzv. Differential Display Library), DNázový "footprinting", mapování oblastí citlivých k DNáze, konstrukce plasmidů, radioaktivní značení pomocí nick translace. Běžně dodávané komerční preparáty DNázy, i ty u kterých je vyznačeno, že neobsahují RNázovou aktivitu, jsou pro tyto experimenty nepoužitelné, neboť stopová množství RNázy se negativně projeví při jejich aplikaci.

Preparát DNáza I, bez RNáz  byl připraven z bovinního pankreatu tak, že neobsahuje ani stopová množství RNázy a lze jej bezprostředně využít pro molekulárně-biologické techniky.

Technické údaje

Koncentrace

 • DNáza I, bez RNáz je dodávána v koncentraci 10 000 U/ml.

Balení

 • 1 zkumavka DNázy I, bez RNáz, 5 000 U/0,5 ml.
 • 1 zkumavka 5x koncentrovaného reakčního pufru, 1 ml.

Definice jednotky

 • Jedna jednotka je definována jako množství enzymu, které kompletně degraduje 1 µg DNA za 10 min při 37oC ve 20 µl reakčního pufru o složení: 20 mM Tris-HCl, pH 7.6, 20 mM NaCl, 12 mM MgCl2 a 4 mM CaCl2.

Skladování

 • Skladovat při teplotě -20 ± 5oC. Materiál snáší opakované rozmrazování.

Složení

 • Reakční pufr (5x): 100 mM Tris-HCl (pH 7.6 při 20oC), 100 mM NaCl, 60 mM MgCl2, 20 mM CaCl2 (označen 5x DNáza I react pufr).
 • Skladovací pufr: 10 mM Tris-HCl (pH 7,6 při 20oC), 10 mM NaCl, 6 mM MgCl2, 2 mM CaCl2, 50% (vol/vol) glycerol.

Kontrola kvality

 • Za podmínek kdy Dnáza I kompletně degraduje DNA, nemá tento enzym efekt na průběh RT-PCR a na elektroforetickou intaktnost RNA.

Soubory ke stažení

Kat. č. Název Balení Cena
D061 DNáza I, bez Rnáz 5000 U 1600 Kč
Ceny jsou bez DPH 21% a zahrnují dopravu po celé České republice.