Vysoká kvalita

Nejvyšší dosažitelná kvalita

Zajišťujeme pečlivou výstupní kontrolu každé šarže nezávislou na výrobě. Produkty jsou vybaveny certifikáty kvality, které jsou dostupné v elektronické formě. Všechny výrobky...

Čtěte víc

Certifikace ISO PDF

Jsme držitel certifikátu ISO 9001:2015 Výroba vysoce kvalitních činidel...

Čtěte víc

Firemní desatero

  • Výroba reagens nejvyšší dosažitelné kvality
  • Náročná výstupní kontrola
  • Důraz na inovace...

Čtěte víc

Novinky

PCR enhancer

PŘÍPRAVEK PRO ZVÝŠOVÁNÍ ÚČINNOSTI A SPECIFICITY PCR

Popis

Amplifikace DNA fragmentů pomocí PCR často vyžaduje optimalizaci reakčních podmínek, které vedou k odstranění nežádoucích nespecificit a ke zvýšení množství PCR produktu. Optimalizace zahrnuje koncentraci Mg2+, koncentraci polymerázy, teplotu nasedání oligonukleotidových primerů a další. V některých případech může být optimalizace dosažena rychle přidáním aditiv (např. DMSO, formamid). Zajímavé efekty poskytuje popsaný enhancer tetramethyl ammonium (TMA) oxalát (Kovářová, Dráber, Nucleic Acid Res., 28: e70, 2000), který je dodáván pod obchodním názvem PCR enhancer. Tento enhancer je ve kvalitě vhodné pro přímé přidání do reakční směsi pro PCR.

Technické údaje

Komponenty balení

  • 1 zkumavka obsahujívcí 1 ml PCR enhanceru.

Koncentrace

  • 0,1 M TMA oxalát v PCR H2O.

Skladování

  • Skladovat při teplotě -20±5oC. Materiál snáší opakované rozmrazování.

Definice jednotky

  • Jedno balení je dostačující pro 1000 reakcí o objedmu 50 ml.

Doporučený protokol pro použití PCR enhanceru

  • PCR enhancer se přidává v ředění 1:50 do PCR reakčního roztoku.

  • Při konečném objemu reakčního roztoku 50 ml se přidá 1 ml PCR enhanceru a o 1 ml méně PCR H2O.

Soubory ke stažení

Kat. č. Název Balení Cena
E101 PCR Enhancer 1 ml 660 Kč
Ceny jsou bez DPH 21% a zahrnují dopravu po celé České republice.