Vysoká kvalita

Nejvyšší dosažitelná kvalita

Zajišťujeme pečlivou výstupní kontrolu každé šarže nezávislou na výrobě. Produkty jsou vybaveny certifikáty kvality, které jsou dostupné v elektronické formě. Všechny výrobky...

Čtěte víc

Certifikace ISO PDF

Jsme držitel certifikátu ISO 9001:2015 Výroba vysoce kvalitních činidel...

Čtěte víc

Firemní desatero

  • Výroba reagens nejvyšší dosažitelné kvality
  • Náročná výstupní kontrola
  • Důraz na inovace...

Čtěte víc

Novinky

Q-Taq DNA polymeráza

Carrier-iRNA + Carrier-ACRYL + Carrier-GLY

Economy DNA marker 100-500

RNA CT Protector 

DNA-free PCR Master Mixy 

PCR Tris-EDTA buffer solution, pH 8.0, 100x

Popis

PCR Tris-EDTA buffer solution, pH 8.0, 100x, v kvalitě pro molekulární biologii, je sterilizován filtrací a následně autoklávovaný. Je vhodný pro řadu molekulárně-biologických aplikací, včetně izolace a skladování RNA a DNA. Pufr solubilizuje nukleové kyseliny a zabraňuje jejich degradaci.

Technické údaje 

Komponenty a balení

  • PCR Tris-EDTA buffer solution, pH 8.0, 100x je dodáván v umělohmotných lahvích, obsahujících 100 ml roztoku. 

Skladování

  • Skladovat při pokojové teplotě (15 - 25°C). Materiál je stabilní do expiračního data uvedeného na štítku lahve.

Složení

  • PCR Tris-EDTA buffer solution, pH 8.0, 100x je připraven z komponent ve kvalitě pro molekulární biologii a a PCR Ultra H2O (kat. č. P040). Obsahuje 1 M Tris-HCl, pH 8.0 ± 0.1 a 0.1 M EDTA.

Kontrola kvality

  • Každá šarže PCR Tris-EDTA buffer solution, pH 8.0, 100x je kontrolována z hlediska přítomnosti DNáz a RNáz s využitím plasmidů jako zdroje DNA. RNA je izolována pomocí RNA Blue (kat. č. R011) z kultivovaných buněk. Při expozici (1 hr, 37oC) nukleových kyselin 1x koncentrovanému PCR Tris-EDTA buffer není detegována žádná DNázová a RNázová aktivita jak prokazována elektroforézou v agarózovém gelu.

 

Soubory ke stažení

Kat. č. Název Balení Cena
P055 PCR Tris-EDTA buffer solution, pH 8.0, 100x 100 ml 390 Kč
Ceny jsou bez DPH 21% a zahrnují dopravu po celé České republice.