Vysoká kvalita

Nejvyšší dosažitelná kvalita

Zajišťujeme pečlivou výstupní kontrolu každé šarže nezávislou na výrobě. Produkty jsou vybaveny certifikáty kvality, které jsou dostupné v elektronické formě. Všechny výrobky...

Čtěte víc

Certifikace ISO PDF

Jsme držitel certifikátu ISO 9001:2015 Výroba vysoce kvalitních činidel...

Čtěte víc

Firemní desatero

 • Výroba reagens nejvyšší dosažitelné kvality
 • Náročná výstupní kontrola
 • Důraz na inovace...

Čtěte víc

Novinky

TP HS DNA-free 2x Master Mix

Popis produktu

TP HS DNA-free 2x Master Mix je určen pro univerzální analýzu vzorků pomocí metody PCR nebo qPCR se specifickými sondami typu TaqMan, Molecular beacons a FRET. Tento Master Mix není kontaminován bakteriální a kvasinkovou DNA a je proto zvláště vhodný pro genotypizaci bakterií a kvasinek. Master Mix obsahuje anti-Taq monoklonální protilátku pro hot-start (HS) PCR. Obsahuje rovněž trehalózu a 1,2-propandiol (TP) a tím umožňuje analýzu obtížně amplifikovatelných vzorků, včetně DNA se zvýšeným obsahem GC a vzorků, které obsahují inhibitory PCR (Horáková a spol., BMC Biotechnology, 11:41, 2011).

Rychlá příprava vzorků

 • Produkt obsahuje všechny konstantní komponenty PCR 2x koncentrované (optimalizovaný reakční pufr s přídavkem trehalózy a 1,2-propandiolu, nukleotidy, DNA-free Taq DNA polymerázu a anti-Taq monoklonální protilátku). To umožňuje rychlou přípravu reakční směsi bez nutnosti rozmrazování a přesného dávkování jednotlivých komponent. Stačí dodat primery, templátovou DNA a doplnit H2O (součást balení).
 • TP HS DNA-free 2x Master Mix obsahuje anti-Taq monoklonální protilátku, která se váže na Taq DNA polymerázu a inhibuje její enzymatickou aktivitu. To umožňuje přípravu vzorků při pokojové teplotě. Hot-start na bazi anti-Taq protilátky nevyžaduje prodloužený inkubační krok pro aktivaci enzymu.
 • TP HS DNA-free 2x Master Mix je mimořádně vhodný pro rutinní vyšetřování větších počtů vzorků DNA. K roztoku Master Mixu v originální zkumavce (0,5 ml) je možné přidat požadované primery (např. 2 x 40 µl) a PCR H2O (380 µl). Získaný „armed“ Master Mix může být skladován při -20°C. Bezprostředně před použitím je „armed“ Master Mix rozmražen a vlastní příprava PCR je omezena na smíchání části této reakční směsi (např. 24 µl) s analyzovanou DNA (např. 1 µl). 

Typický výsledek analýzy bakteriální DNA pomocí TP HS DNA-free 2x SYBR Master Mixu

Technické údaje

Komponenty základního balení

 • 1 zkumavka s 0,5 ml TP HS DNA-free 2x Master Mixu (na 40 reakcí po 25 µl).
 • 1 zkumavka s 1,5 ml PCR Ultra H2O.

Skladování

 • Skladovat při teplotě -20°C ± 5°C. Materiál snáší opakované rozmrazování.
 • Krátkodobě (dny) při 2°C - 8°C.

Složení 

 • TP HS DNA-free 2x Master Mix obsahuje: 150 mM Tris-HCl, pH 8,8 (25°C), 40 mM (NH4)2SO4, 0,4 M trehalóza, 2 M 1,2-propandiol, 0,02% Tween 20, 5 mM MgCl2, 400 µM dATP, 400 µM dCTP, 400 µM dGTP, 400 µM dTTP, DNA-free Taq DNA polymeráza (50 U/ml), anti-Taq monoklonální protilátka, stabilizátory a aditiva.

Kontrola kvality  

 • Každá šarže TP HS DNA-free 2x Master Mixu je testována na amplifikaci genu o jedné kopii v genomové DNA s vysokým obsahem GC a na absenci bakteriální DNA. Ve vzorcích s primery pro 470 pb fragment bakteriální DNA kódující 16S rRNA, ale bez externě dodané templátové DNA nejsou detegovány žádné amplikony po 40 cyklech amplifikace (viz příklad).

Soubory ke stažení

Kat. č. Název Balení Cena
T621 TP HS DNA-free 2x Master Mix 40 reakcí, 0,5 ml 640 Kč
T622 TP HS DNA-free 2x Master Mix 200 reakcí, 5x 0,5 ml 2560 Kč
T623 TP HS DNA-free 2x Master Mix 1000 reakcí, 25x 0,5 ml 10240 Kč
T623xl TP HS DNA-free 2x Master Mix 4x 1000 reakcí, 100x 0,5 ml 30720 Kč
Ceny jsou bez DPH 21% a zahrnují dopravu po celé České republice.