Vysoká kvalita

Nejvyšší dosažitelná kvalita

Zajišťujeme pečlivou výstupní kontrolu každé šarže nezávislou na výrobě. Produkty jsou vybaveny certifikáty kvality, které jsou dostupné v elektronické formě. Všechny výrobky...

Čtěte víc

Certifikace ISO PDF

Jsme držitel certifikátu ISO 9001:2015 Výroba vysoce kvalitních činidel...

Čtěte víc

Firemní desatero

  • Výroba reagens nejvyšší dosažitelné kvality
  • Náročná výstupní kontrola
  • Důraz na inovace...

Čtěte víc

Novinky

DNA marker 155-970

Popis

Odhad velikostí fragmentů DNA generovaných v PCR (PCR fragmentů) nebo štěpením DNA pomocí restrikčních enzymů (restrikčních fragmentů) je obvykle založen na srovnání těchto fragmentů s fragmenty DNA o známé velikosti (DNA markerů). Velikost PCR fragmentů je obvykle v rozmezí 200-900 párů bazí. Tuto oblast pokrývají fragmenty DNA, které jsou součástí DNA markeru 155-970 (viz. obr). Tyto fragmenty vznikly působením restrikčního enzymu na referenční  plasmid.

Technické údaje

Koncentrace

  • 1 µg DNA/5 µl pufru (25 mM potassium acetate, 10mM Tris acetate a 25 mM EDTA).

Kontrola kvality

  • přítomnost odpovídajících fragmentů je kontrolována elektroforézou v agarózovém gelu. Pouze fragmenty uvedené v obr. jsou pozorovány.  Poměr A260/A280 je v rozmezí 1, 8 - 2,0.

Balení

  • 1 zkumavka, obsahující 50 µg restrikčních fragmentů ve 250 µl pufru. Jedno balení umožní přípravu 60 analýz (0,8 µg DNA/marker).

Skladování

  • Skladovat při teplotě -20 ± 5oC. Materiál snáší opakované rozmrazování.

 marker155

Obr. Elektroforetická separace DNA markeru 155-970.
4 µl DNA markeru byly smíchány s 6 µl PRC H2O a 2 µl PCR vkládacího pufru. Fragmenty byly separovány v 1,2% agarózovém gelu, který obsahoval ethidium bromid (1 µg/ml) a 1x TBE nebo TA pufr. Čísla vyjadřují počty párů bazí v odpovídajících DNA fragmentech.

Soubory ke stažení

Kat. č. Název Balení Cena
D060 DNA marker 155-970 50 µg/250 µl 800 Kč
D062 DNA marker 155-970 5x 50 µg/250 µl 2800 Kč
Ceny jsou bez DPH 21% a zahrnují dopravu po celé České republice.