Vysoká kvalita

Nejvyšší dosažitelná kvalita

Zajišťujeme pečlivou výstupní kontrolu každé šarže nezávislou na výrobě. Produkty jsou vybaveny certifikáty kvality, které jsou dostupné v elektronické formě. Všechny výrobky...

Čtěte víc

Certifikace ISO PDF

Jsme držitel certifikátu ISO 9001:2008 Výroba vysoce kvalitních činidel...

Čtěte víc

Firemní desatero

  • Výroba reagens nejvyšší dosažitelné kvality
  • Náročná výstupní kontrola
  • Důraz na inovace...

Čtěte víc

Novinky

Q-Taq DNA polymeráza

Carrier-iRNA + Carrier-ACRYL + Carrier-GLY

Economy DNA marker 100-500

RNA CT Protector 

DNA-free PCR Master Mixy 

DNA marker 155-970 coloured

Popis

Odhad velikostí DNA fragmentů generovaných v PCR (PCR fragmentů) nebo štěpením DNA pomocí restrikčních enzymů (restrikčních fragmentů) je obvykle založen na srovnání elektroforetické pohyblivosti těchto fragmentů s fragmenty DNA o známé velikosti (DNA markerů). PCR fragmenty jsou obvykle v rozmezí 200-900 párů bazí. Tuto oblast pokrývají fragmenty DNA, které jsou součástí DNA markeru 155-970 coloured. Tyto fragmenty vznikly působením restrikčního enzymu na referenční  plasmid. Tento marker navíc obsahuje tři barvičky [bromofenolovou modř, xylen cyanol a inertní barvivo (Purple)]. Zvýšená hustota tohoto markeru umožňuje jeho vkládání přímo do jamek gelu (bez nutnosti jeho smíchání s vkládacím pufrem). Tento marker je zvláště vhodný v kombinaci s PCR produkty generovaných pomocí Taq-Purple DNA polymerázy (kat. č. T107-T109).

Technické údaje

Koncentrace         

  • 1 mg DNA/12 ml pufru (5 mM Tris-HCl, 5 mM MgCl2, 0,5 mM dithiothreitol, 50 mM NaCl a 50 mM EDTA).

Balení

  • 1 zkumavka, obsahující 25 mg restrikčních fragmentů ve 300 ml pufru. Jedno balení umožní přípravu 30 analýz.

Skladování

  • Skladovat při teplotě -20 ± 5oC. Materiál snáší opakované rozmrazování.

Kontrola kvality

  • přítomnost odpovídajících fragmentů je kontrolována elektroforézou v agarózovém gelu. Pouze fragmenty uvedené v obr. jsou pozorovány.  Poměr A260/A280 je v rozmezí 1, 8 - 2,0.

marker155col

Obr. Elektroforetická separace DNA markeru 155-970 coloured.
10 µl DNA markeru bylo separováno v 1,2% agarózovém gelu, který obsahoval ethidium bromid (1 µg/ml) a 1x TBE pufr. Čísla vyjadřují počty párů bazí v odpovídajících DNA fragmentech.

Soubory ke stažení

Kat. č. Název Balení Cena
C109 Coloured DNA marker 155-970 25 µg/300 µl 800 Kč
C111 Coloured DNA marker 155-970 5x 25 µg/300 µl 2800 Kč
Ceny jsou bez DPH 21% a zahrnují dopravu po celé České republice.