Vysoká kvalita

Nejvyšší dosažitelná kvalita

Zajišťujeme pečlivou výstupní kontrolu každé šarže nezávislou na výrobě. Produkty jsou vybaveny certifikáty kvality, které jsou dostupné v elektronické formě. Všechny výrobky...

Čtěte víc

Certifikace ISO PDF

Jsme držitel certifikátu ISO 9001:2015 Výroba vysoce kvalitních činidel...

Čtěte víc

Firemní desatero

  • Výroba reagens nejvyšší dosažitelné kvality
  • Náročná výstupní kontrola
  • Důraz na inovace...

Čtěte víc

Novinky

DNA marker 155-970 coloured

Popis

Odhad velikostí DNA fragmentů generovaných v PCR (PCR fragmentů) nebo štěpením DNA pomocí restrikčních enzymů (restrikčních fragmentů) je obvykle založen na srovnání elektroforetické pohyblivosti těchto fragmentů s fragmenty DNA o známé velikosti (DNA markerů). PCR fragmenty jsou obvykle v rozmezí 200-900 párů bazí. Tuto oblast pokrývají fragmenty DNA, které jsou součástí DNA markeru 155-970 coloured. Tyto fragmenty vznikly působením restrikčního enzymu na referenční  plasmid. Tento marker navíc obsahuje inertní barvivo (Purple). Zvýšená hustota tohoto markeru umožňuje jeho vkládání přímo do jamek gelu (bez nutnosti jeho smíchání s vkládacím pufrem). Tento marker je zvláště vhodný v kombinaci s PCR produkty generovaných pomocí Taq-Purple DNA polymerázy (kat. č. T107-T109).

Technické údaje

Koncentrace         

  • 1 µg DNA/12 µl pufru (25 mM potassium acetate, 10mM Tris acetate a 25 mM EDTA).

Balení

  • 1 zkumavka, obsahující 25 µg restrikčních fragmentů ve 300 µl pufru. Jedno balení umožní přípravu 30 analýz.

Skladování

  • Skladovat při teplotě -20 ± 5oC. Materiál snáší opakované rozmrazování.

Kontrola kvality

  • přítomnost odpovídajících fragmentů je kontrolována elektroforézou v agarózovém gelu. Pouze fragmenty uvedené v obr. jsou pozorovány.  Poměr A260/A280 je v rozmezí 1, 8 - 2,0.

marker155col

Obr. Elektroforetická separace DNA markeru 155-970 coloured.
10 µl DNA markeru bylo separováno v 1,2% agarózovém gelu, který obsahoval ethidium bromid (1 µg/ml) a 1x TBE pufr. Čísla vyjadřují počty párů bazí v odpovídajících DNA fragmentech.

Soubory ke stažení

Kat. č. Název Balení Cena
C109 Coloured DNA marker 155-970 25 µg/300 µl 800 Kč
C111 Coloured DNA marker 155-970 5x 25 µg/300 µl 2800 Kč
Ceny jsou bez DPH 21% a zahrnují dopravu po celé České republice.