Vysoká kvalita

Nejvyšší dosažitelná kvalita

Zajišťujeme pečlivou výstupní kontrolu každé šarže nezávislou na výrobě. Produkty jsou vybaveny certifikáty kvality, které jsou dostupné v elektronické formě. Všechny výrobky...

Čtěte víc

Certifikace ISO PDF

Jsme držitel certifikátu ISO 9001:2015 Výroba vysoce kvalitních činidel...

Čtěte víc

Firemní desatero

  • Výroba reagens nejvyšší dosažitelné kvality
  • Náročná výstupní kontrola
  • Důraz na inovace...

Čtěte víc

Novinky

DNA marker 200-1500+ coloured (200-700 po 50pb)

Popis

Odhad velikostí fragmentů DNA generovaných v PCR (PCR fragmentů) nebo štěpením DNA pomocí restrikčních enzymů (restrikčních fragmentů) je obvykle založen na srovnání elektroforetické pohyblivosti těchto fragmentů s fragmenty DNA o známé velikosti (DNA markerů). Velikost PCR fragmentů je často v rozmezí 200-1500 párů bazí. Tuto oblast pokrývají fragmenty DNA, které jsou součástí DNA markeru 200-1500+ coloured (viz. obr). Tyto fragmenty vznikly amplifikací plasmidové DNA o různé délce. Fragmenty jsou v roztoku, který obsahuje barvivo a hustotní aditiva a mohou být přímo nanášeny do agarózového gelu.

Technické údaje

Koncentrace

  • 1,7 µg DNA/10 µl pufru (10 mM Tris-HCl, 25 mM EDTA, aditiva).

Balení

  • 1 zkumavka obsahující 50 µg amplifikovaných DNA fragmentů ve 300 µl pufru. Jedno balení umožní 30 (po 10 µl) nebo 60 (po 5 µl) stanovení.

Skladování

  • Skladovat při teplotě -20 ± 5oC. Materiál snáší opakované rozmrazování.

Kontrola kvality

  • Přítomnost odpovídajících fragmentů je kontrolována elektroforézou v agarózovém gelu v přítomnosti ethidium bromidu (1 µg/ml). Při vizualizaci fragmentů v UV světle je patrno 16 fragmentů DNA (200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1500 pb). Fragment o velikosti 500 pb je ve dvojnásobném množství (viz obr).

marker200+

Obr. Elektroforetická separace  DNA markeru 200-1500+ coloured.
10 µl DNA markeru bylo separováno v 1,2% agarózovém gelu, který  obsahoval ethidium bromid (1 µg/ml) a 1x TBE pufr. Čísla vyjadřují počty párů bazí v odpovídajících DNA fragmentech.

Soubory ke stažení

Kat. č. Název Balení Cena
C130 DNA marker 200-1500+ col. 50 µg/300 µl 1590 Kč
C131 DNA marker 200-1500+ col. 5x 50 µg/300 µl 5990 Kč
C132 DNA marker 200-1500+ col. 20x 50 µg/300 µl 19990 Kč
Ceny jsou bez DPH 21% a zahrnují dopravu po celé České republice.