Vysoká kvalita

Nejvyšší dosažitelná kvalita

Zajišťujeme pečlivou výstupní kontrolu každé šarže nezávislou na výrobě. Produkty jsou vybaveny certifikáty kvality, které jsou dostupné v elektronické formě. Všechny výrobky...

Čtěte víc

Certifikace ISO PDF

Jsme držitel certifikátu ISO 9001:2015 Výroba vysoce kvalitních činidel...

Čtěte víc

Firemní desatero

  • Výroba reagens nejvyšší dosažitelné kvality
  • Náročná výstupní kontrola
  • Důraz na inovace...

Čtěte víc

Novinky

Economy DNA marker 100–500 coloured

Popis

Odhad velikostí fragmentů DNA generovaných v PCR (PCR fragmentů) nebo štěpením DNA pomocí restrikčních enzymů (restrikčních fragmentů) je obvykle založen na srovnání velikosti těchto fragmentů s fragmenty DNA o známé velikosti (DNA markerů). Velikost diagnosticky využívaných PCR fragmentů je nejčastěji v rozmezí 100-500 párů bazí. Tuto oblast pokrývají fragmenty DNA, které jsou součástí Economy DNA markeru 100–500 coloured (viz obr. 1). Tyto fragmenty vznikly amplifikací plasmidové DNA různé délky. Fragmenty DNA jsou v roztoku obsahující barvivo a hustotní aditiva a mohou být přímo nanášeny do agarozového gelu. 

Technické údaje

Koncentrace

  • 12 µg DNA/ml pufru (10 mM Tris-HCl, 25 mM EDTA, aditiva).

Kontrola kvality

  • Přítomnost odpovídajících fragmentů je kontrolována elektroforézou v agarózovém gelu a barvením pomocí ethidium bromidu (1 µg/ml). Při vizualizaci v UV světle je patrno 5 fragmentů DNA (100, 200, 300, 400 a 500 pb; viz obr. 1).

Balení

  • 1 zkumavka obsahující 3,6 µg DNA fragmentů ve 300 µl pufru. Jedno balení umožní přípravu až 120 markerů (2,5 µl markeru/vzorek).       

Skladování

  • Skladovat při teplotě -20°C ± 5°C. Materiál snáší opakované rozmrazování.

Doporučený protokol pro určování velikosti PCR produktů

Economy DNA marker 100-500 coloured se nanáší v objemu minimálně 2,5 µl přímo do jamek v agarózovém gelu. Do vedlejších jamek se nanáší vzorky připravené smícháním např. 10 µl DNA generované v PCR + 3 µl PCR vkládacího pufru red load (kat. č. P066).

 

 marker100_500col

Obr. 1. Elektroforetická separace Economy DNA markeru 100–500 coloured.DNA marker (2,5 µl) byl přímo vložen do jamek 1,5% agarózového gelu (kat. č. P045) s ethidium bromidem (1 µg/ml, kat. č. P046) a 1x TBE pufrem. Velikost DNA fragmentů vyjádřená počtem párů bazí je uvedena vlevo.

Soubory ke stažení

Kat. č. Název Balení Cena
D075 Economy DNA marker 100–500 coloured 300 µl/120 vzorků 490 Kč
D076 Economy DNA marker 100–500 coloured 5x 300 µl/600 vzorků 1960 Kč
D077 Economy DNA marker 100–500 coloured 10x 300 µl/1200 vzorků 2990 Kč
Ceny jsou bez DPH 21% a zahrnují dopravu po celé České republice.