Vysoká kvalita

Nejvyšší dosažitelná kvalita

Zajišťujeme pečlivou výstupní kontrolu každé šarže nezávislou na výrobě. Produkty jsou vybaveny certifikáty kvality, které jsou dostupné v elektronické formě. Všechny výrobky...

Čtěte víc

Certifikace ISO PDF

Jsme držitel certifikátu ISO 9001:2015 Výroba vysoce kvalitních činidel...

Čtěte víc

Firemní desatero

  • Výroba reagens nejvyšší dosažitelné kvality
  • Náročná výstupní kontrola
  • Důraz na inovace...

Čtěte víc

Novinky

PCR START 2x Master Mix kit

PCR START 2x Plain Master Mix kit

qPCR START 2x Master Mix kit

Economy DNA marker 100–500 coloured

Popis

Odhad velikostí fragmentů DNA generovaných v PCR (PCR fragmentů) nebo štěpením DNA pomocí restrikčních enzymů (restrikčních fragmentů) je obvykle založen na srovnání velikosti těchto fragmentů s fragmenty DNA o známé velikosti (DNA markerů). Velikost diagnosticky využívaných PCR fragmentů je nejčastěji v rozmezí 100-500 párů bazí. Tuto oblast pokrývají fragmenty DNA, které jsou součástí Economy DNA markeru 100–500 coloured (viz obr. 1). Tyto fragmenty vznikly amplifikací plasmidové DNA různé délky. Fragmenty DNA jsou v roztoku obsahující barvivo a hustotní aditiva a mohou být přímo nanášeny do agarozového gelu. 

Technické údaje

Koncentrace

  • 12 µg DNA/ml pufru (10 mM Tris-HCl, 25 mM EDTA, aditiva).

Kontrola kvality

  • Přítomnost odpovídajících fragmentů je kontrolována elektroforézou v agarózovém gelu a barvením pomocí ethidium bromidu (1 µg/ml). Při vizualizaci v UV světle je patrno 5 fragmentů DNA (100, 200, 300, 400 a 500 pb; viz obr. 1).

Balení

  • 1 zkumavka obsahující 3,6 µg DNA fragmentů ve 300 µl pufru. Jedno balení umožní přípravu až 120 markerů (2,5 µl markeru/vzorek).       

Skladování

  • Skladovat při teplotě -20°C ± 5°C. Materiál snáší opakované rozmrazování.

Doporučený protokol pro určování velikosti PCR produktů

Economy DNA marker 100-500 coloured se nanáší v objemu minimálně 2,5 µl přímo do jamek v agarózovém gelu. Do vedlejších jamek se nanáší vzorky připravené smícháním např. 10 µl DNA generované v PCR + 3 µl PCR vkládacího pufru red load (kat. č. P066).

 

 marker100_500col

Obr. 1. Elektroforetická separace Economy DNA markeru 100–500 coloured.DNA marker (2,5 µl) byl přímo vložen do jamek 1,5% agarózového gelu (kat. č. P045) s ethidium bromidem (1 µg/ml, kat. č. P046) a 1x TBE pufrem. Velikost DNA fragmentů vyjádřená počtem párů bazí je uvedena vlevo.

Soubory ke stažení

Kat. č. Název Balení Cena
D075 Economy DNA marker 100–500 coloured 300 µl/120 vzorků 490 Kč
D076 Economy DNA marker 100–500 coloured 5x 300 µl/600 vzorků 1960 Kč
D077 Economy DNA marker 100–500 coloured 10x 300 µl/1200 vzorků 2990 Kč
Ceny jsou bez DPH 21% a zahrnují dopravu po celé České republice.