Vysoká kvalita

Nejvyšší dosažitelná kvalita

Zajišťujeme pečlivou výstupní kontrolu každé šarže nezávislou na výrobě. Produkty jsou vybaveny certifikáty kvality, které jsou dostupné v elektronické formě. Všechny výrobky...

Čtěte víc

Certifikace ISO PDF

Jsme držitel certifikátu ISO 9001:2015 Výroba vysoce kvalitních činidel...

Čtěte víc

Firemní desatero

  • Výroba reagens nejvyšší dosažitelné kvality
  • Náročná výstupní kontrola
  • Důraz na inovace...

Čtěte víc

Novinky

Q-Taq DNA polymeráza

Carrier-iRNA + Carrier-ACRYL + Carrier-GLY

Economy DNA marker 100-500

RNA CT Protector 

DNA-free PCR Master Mixy 

PP Master Mixy

Úvod

Polymerázová řetězcová reakce (PCR) představuje jednu ze základních molekulárně-genetických technik. Během této reakce dochází k mnohonásobné amplifikaci specifického úseku templátové DNA, který je vymezen dvěma oligonukleotidovými primery.

PCR je tvořena několika dílčími kroky, které probíhají za různé teploty. Prvním z nich je denaturace templátové DNA (při 94°C), poté následuje nasednutí primerů (v rozmezí 50-68°C, v závislosti na sekvenci primerů) a posledním je syntéza komplementárního vlákna DNA ve směru 5´→3´ (při 72°C). Tyto tři kroky se opakují v mnoha cyklech (obvykle 20-40), kdy v každém z nich dochází v optimálním případě ke zdvojnásobení množství amplifikovaného DNA fragmentu.

Reakční směs pro PCR obsahuje následující základní komponenty: teplotně rezistentní DNA polymerázu, reakční pufr obsahující Mg2+, směs deoxyribonukleotid trifosfátů (dNTP), templátovou DNA a pár oligonukleotidových primerů. Firma Top-Bio nabízí sedm produktů obsahujících koncentráty teplotně resistentních DNA polymeráz určených pro PCR. Tyto produkty se liší v koncentraci a vlastnostech enzymů, složení skladovacích a reakčních pufrů, přítomností aditiv a množstvím kontaminující DNA.

Q-Taq DNA polymeráza - Novinka

  • Obsahuje rekombinantní Taq DNA polymerázu (5U/ul) v optimalizovaném skladovacím pufru, který zvyšuje stabilitu enzymu a zajišťuje robustnější průběh PCR. Enzym je izolovaný nově vyvinutou metodou, která snižuje množství kontaminující DNA na nedetekovatelnou úroveň, zatímco v komerčně dostupných a námi testovaných preparátech DNA polymeráz je hladina kontaminující DNA 20 – 40 ng/ml. Je zvláště vhodný pro určování kontaminace vzorků bakteriemi a pro mikrobiální genotypizace.

Taq DNA polymeráza

  • Standardní produkt obsahuje Taq DNA polymerázu v koncentraci 5U/μl v běžném skladovacím pufru a je určený pro rutinní aplikace diagnostického charakteru. 

Taq DNA polymeráza Unis

  • Obsahuje Taq DNA polymerázu (5U/μl) v optimalizovaném skladovacím pufru, který zvyšuje stabilitu enzymu a zajišťuje robustnější průběh PCR. 

Taq-Purple DNA polymeráza

  • Obsahuje Taq DNA polymerázu Unis o nižší koncentraci enzymu (1 U/μl) a navíc obsahuje inertní barvivo, které usnadňuje dávkování a vizuální kontrolu přítomnosti enzymu. 

Taq DNA polymeráza 1.1

  • Obsahuje Taq DNA polymerázu o nižší koncentraci enzymu (1 U/μl). Enzym je dodáván s upraveným reakčním pufrem (Blue buffer), který snižuje nároky na optimalizaci koncentrace Mg2+ a snižuje tvorbu nespecifických produktů. 

Combi Taq DNA polymeráza

  • Obsahuje Taq DNA polymerázu o nižší koncentraci enzymu (1 U/μl). Navíc obsahuje monoklonální protilátku proti Taq DNA polymeráze a tím umožňuje tzv. „hot start“ PCR, ve které je aktivita enzymu blokována protilátkou až do prvního denaturačního kroku. Při denaturační teplotě (94oC) dochází k irreverzibilní denaturaci protilátky a tím k odblokování enzymatické aktivity polymerázy. Tímto způsobem výrazně klesá tvorba nespecifických DNA fragmentů v důsledků aktivity polymerázy před prvním cyklem PCR. 

LA DNA polymerases Mix

  • Obsahuje směs dvou polymeráz. Taq DNA polymeráza umožňuje rychlou  a robustní syntézu DNA, zatímco druhá polymeráza s 3´→5´ exonukleázovou aktivitou snižuje množství chyb, které vznikají při amplifikaci Taq DNA polymerázou. LA DNA polymerases Mix je vhodný především pro amplifikaci dlouhých fragmentů DNA (až do velikosti 40 kbp) a také amplifikaci DNA fragmentů, které jsou určeny pro klonování (s přibližně 5x nižším výskytem mutací ve srovnání s Taq DNA polymerázou).