Vysoká kvalita

Nejvyšší dosažitelná kvalita

Zajišťujeme pečlivou výstupní kontrolu každé šarže nezávislou na výrobě. Produkty jsou vybaveny certifikáty kvality, které jsou dostupné v elektronické formě. Všechny výrobky...

Čtěte víc

Certifikace ISO PDF

Jsme držitel certifikátu ISO 9001:2015 Výroba vysoce kvalitních činidel...

Čtěte víc

Firemní desatero

 • Výroba reagens nejvyšší dosažitelné kvality
 • Náročná výstupní kontrola
 • Důraz na inovace...

Čtěte víc

Novinky

Materiály na testování RNA coronaviru, způsobující COVID-19

PCR START 2x Master Mix kit

PCR START 2x Plain Master Mix kit

qPCR START 2x Master Mix kit

Combi Taq DNA polymeráza

Popis

Combi Taq DNA polymeráza je modifikací produktu Taq DNA polymerázy Unis (kat. č. T037-T039), od které se liší přídavkem monoklonální protilátky anti-Taq, která umožňuje „hot-start“ blokující předčasnou aktivaci DNA polymerázy, což přispívá k vysoké specificitě reakce. Dalším rozdílem je nižší koncentrace polymerázy (1 U/µl), což umožňuje přesnější dávkování enzymu.

Hot Start

Tento produkt obsahuje monoklonální protilátku, která se specificky váže na Taq DNA polymerázu a tím blokuje její enzymatickou aktivitu až do prvního denaturačního kroku. Při teplotě 94oC dochází k irreverzibilní denaturaci protilátky a tím k odblokování enzymatické aktivity DNA polymerázy. Tímto způsobem výrazně klesá tvorba nespecifických DNA fragmentů v důsledku aktivity polymerázy před prvním cyklem PCR.

Taq DNA polymeráza

 • Taq DNA polymeráza je termostabilní enzym pocházející z bakterie Thermus aquaticus. Tento enzym katalyzuje syntézu komplementárního řetězce DNA ve směru 5´→3´ a také vykazuje exonukleázovou aktivitu ve směru 5´→3´. Při amplifikaci DNA fragmentů Taq polymeráza často přidává na 3´ konec přesahující adenosin, který lze využít pro tzv. TA klonaci PCR produktů. Tato polymeráza však nemá exonukleázovou aktivitu ve směru 3´→5´ a v důsledku toho není schopna opravovat chyby vzniklé při amplifikaci. Výhodou tohoto enzymu je jeho vysoká aktivita (amplifikace 1000 párů bází (bp) trvá < 1 minutu); nevýhodou je výskyt chyb při replikaci (přibližně 1 chyba na 105 až 106 syntetizovaných párů bází). Hlavní využití Taq DNA polymerázy je v diagnostické analýze přítomnosti specifických fragmentů DNA pomocí PCR až do velikosti kolem 5000 bp.

Technické údaje

Komponenty a balení

 • Combi Taq DNA polymeráza je dodávána v koncentraci 1 U/µl. V základním balení jsou: 1 zkumavka s 500 U/500 µl (C205), 5 zkumavek po 500 U/500 µl (C206) nebo 10 zkumavek po 500 U/500 µl (C207).

 • Ke každé zkumavce s Combi Taq DNA polymerázou je přidána 1 zkumavka (1,5 ml) s 10x reakčním pufrem (zelené víčko kat. č. T029) a jedna zkumavka (1,5 ml) s 10x PCR Blue Bufferem, který vykazuje vyšší toleranci k suboptimálním koncentracím Mg2+ (modré víčko kat. č. T058).

Pro optimalizaci koncentrace MgCl2 lze objednat 10x konc. reakční pufr bez MgCl2, ke kterému je dodáván 25 mM MgCl2 v samostatné zkumavce (kat. č. T035), nebo 10x konc. PCR Blue Buffer bez MgCl2 s 25 mM MgCl2 v samostatné zkumavce (kat. č. T059).

Skladování

 • Skladovat při teplotě -20°C ± 5°C. Krátkodobě (dny) lze skladovat/přepravovat při teplotě až do 30oC.

Složení

 • Skladovací pufr pro Combi Taq DNA polymerázu: 20 mM Tris-HCl, pH 8,0 (25°C), 100 mM KCl, 0,02 mM EDTA, 0,2 mM DTT, 0,1% Nonidet P-40, 0,1% Tween 20, 50% glycerol.

 • 10x reakční pufr: 100 mM Tris-HCl, pH 8,8 (25°C), 500 mM KCl, 1% Triton X-100, 15 mM MgCl2.

 • 10x konc. PCR Blue Buffer (modré víčko): 750 mM Tris-HCl, pH 8,8 (25°C), 200 mM (NH4)2SO4, 1% Tween 20, 25 mM MgCl2.

Aktivita

 • Jedna jednotka aktivity (U) je definována jako množství enzymu, které katalyzuje zabudování 10 nmol dNTP během 30 min při 72°C do materiálu precipitovatelného trichloroctovou kyselinou. Reakce probíhá v objemu 50 µl v pufru obsahujícím 10 mM Tris-HCl (pH 8,8 při 25°C), 50 mM KCl, 0,1% Triton X-100, 1,5 mM MgCl2, 200 µM dATP, dCTP, dGTP a [α-32P]dTTP, 50 µg/ml denaturované DNA, 0,5 µM primer a 0,2 - 0,5 U enzymu.

Kontrola kvality

 • Čistota Combi Taq DNA polymerázy je ověřována metodou SDS PAGE. Enzym migruje jako jediný proužek o molekulové hmotnosti 94 kD. Preparát neobsahuje nukleázy.

 • Každá výrobní šarže Combi Taq DNA polymerázy je testována na schopnost amplifikovat fragment genu savčí genomové DNA pomocí PCR. Výsledný produkt je analyzován elektroforézou na agarózovém gelu v přítomnosti ethidium bromidu; pouze očekávaný fragment DNA je produkován. 

 

Soubory ke stažení

Kat. č. Název Balení Cena
C205 Combi Taq DNA polymeráza 500 U 2490 Kč
C206 Combi Taq DNA polymeráza 5x 500 U 9960 Kč
C207 Combi Taq DNA polymeráza 10x 500 U 17430 Kč
C205a Combi Taq DNA polymeráza + PCR dNTP mix 500 U + 100 µl 2880 Kč
C206a Combi Taq DNA polymeráza + PCR dNTP mix 5x 500 U + 5x 100 µl 11520 Kč
C207a Combi Taq DNA polymeráza + PCR dNTP mix 10x 500 U + 10x 100 µl 20160 Kč
E101a PCR Enhancer spolu s 1000U polymerázy 1 ml 0 Kč
T058 10x konc. PCR Blue Buffer 1,5 ml 50 Kč
T059 10x konc. PCR Blue Buffer bez MgCl2+MgCl2 1,5 ml + 0,5 ml 60 Kč
Ceny jsou bez DPH 21% a zahrnují dopravu po celé České republice.