Vysoká kvalita

Nejvyšší dosažitelná kvalita

Zajišťujeme pečlivou výstupní kontrolu každé šarže nezávislou na výrobě. Produkty jsou vybaveny certifikáty kvality, které jsou dostupné v elektronické formě. Všechny výrobky...

Čtěte víc

Certifikace ISO PDF

Jsme držitel certifikátu ISO 9001:2015 Výroba vysoce kvalitních činidel...

Čtěte víc

Firemní desatero

 • Výroba reagens nejvyšší dosažitelné kvality
 • Náročná výstupní kontrola
 • Důraz na inovace...

Čtěte víc

Novinky

LA DNA Polymerases Mix

Popis

LA DNA Polymerases Mix představuje unikátní směs dvou DNA polymeráz. Jednou  z nich je Taq DNA polymeráza, která je vysoce procesivní, ale postrádá 3´→5´ exonukleázovou aktivitu a tedy není schopna opravovat chyby v podobě nukleotidových záměn při syntéze komplementárního řetězce DNA. Druhá polymeráza je sice méně rychlá v syntéze nukleotidů, ale má schopnost 3´→5´ exonukleázové aktivity a výrazně tak snižuje množství chyb vzniklých při replikaci DNA.

Kombinace těchto dvou polymeráz vede k výraznému snížení chyb při syntéze komplementárního vlákna DNA při zachování vysoké rychlosti syntézy. To umožňuje amplifikaci fragmentů DNA do velikosti 10-20 kb (v případě komplexní genomové DNA) nebo 40 kb (v případě virové DNA) s přibližně 5x  nížším výskytem mutací ve srovnání se samotnou Taq DNA polymerázou. Jedná se tedy o „Long and Accurate“ (LA) PCR. LA DNA Polymerases Mix je především vhodný pro amplifikaci DNA nebo cDNA fragmentů určených pro klonace.

Technické údaje

Komponenty a balení

 • LA DNA Polymerases Mix je dodáván v koncentraci 5 U/µl. V základním balení jsou: 1 zkumavka po 500 U/100 µl (L072), 5 zkumavek po 500 U/100 µl (L073) nebo 10 zkumavek po 500 U/100 µl (L074).

 • Ke každé zkumavce s LA DNA polymerases Mix je přidána 1 zkumavka s 10x LA PCR reakčním pufrem (1,5 ml). Rovněž je možné objednat 10x LA PCR reakční pufr bez MgCl2, ke kterému je dodáván 25 mM MgCl2 v samostatné zkumace (L076).

 • Ke každé zkumavce s LA DNA polymerases Mix je přidána 1 zkumavka s DMSO (1 ml).

Skladování 

 • Skladovat při teplotě -20°C ± 5°C. Krátkodobě (dny) lze skladovat/přepravovat při teplotě až do 30oC.

Složení

 • Skladovací pufr pro LA DNA Polymerases Mix: 20 mM Tris-HCl, pH 8,0 (25°C), 100 mM KCl, 0,1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0,5% Nonidet P-40, 0,5% Tween 20, 50% glycerol.

 • 10x LA PCR reakční pufr: 500 mM Tris-HCl, pH 9,3 (25°C), 150 mM (NH4)2SO4, 1% Tween 20, 22,5 mM MgCl2.

Aktivita

 • Jedna jednotka aktivity (U)  je definována jako množství enzymu, které katalyzuje zabudování 10 nmol dNTP během 30 min při 72°C do materiálu precipitovatelného trichloroctovou kyselinou. Reakce probíhá v objemu 50 µl v pufru obsahujícím 10 mM Tris-HCl (pH 8,8 při 25°C), 50 mM KCl, 0,1% Triton X-100, 1,5 mM MgCl2, 200 µM dATP, dCTP, dGTP a [α-32P]dTTP, 50 µg/ml denaturované DNA, 0,5 µM primer a 0,2 - 0,5 U enzymu.

Kontrola kvality

 • Čistota polymeráz je ověřována metodou SDS-PAGE. Preparát neobsahuje nukleázy. 

 • Každá výrobní šarže LA DNA Polymerases Mix je testována na schopnost amplifikovat fragment genu savčí genomové DNA pomocí PCR. Výsledný produkt je analyzován elektroforézou na agarosovém gelu v přítomnosti ethidium bromidu; pouze očekávaný fragment DNA je produkován.

Soubory ke stažení

Kat. č. Název Balení Cena
L072 LA DNA Polymerases Mix 500 U 3069 Kč
L073 LA DNA Polymerases Mix 5x 500 U 12276 Kč
L074 LA DNA Polymerases Mix 10x 500 U 21483 Kč
L072a LA DNA Polymerases Mix + PCR dNTP mix 500 U + 100 µl 3498 Kč
L073a LA DNA Polymerases Mix + PCR dNTP mix 5x 500 U + 5x 100 µl 13992 Kč
L074a LA DNA Polymerases Mix + PCR dNTP mix 10x 500 U + 10x 100 µl 24486 Kč
L076 10x konc. LA PCR pufr bez MgCl2+MgCl2 1,5 ml + 0,5 ml 79 Kč
L077 DMSO 1 ml 89 Kč
Ceny jsou bez DPH 21% a zahrnují dopravu po celé České republice.