Vysoká kvalita

Nejvyšší dosažitelná kvalita

Zajišťujeme pečlivou výstupní kontrolu každé šarže nezávislou na výrobě. Produkty jsou vybaveny certifikáty kvality, které jsou dostupné v elektronické formě. Všechny výrobky...

Čtěte víc

Certifikace ISO PDF

Jsme držitel certifikátu ISO 9001:2015 Výroba vysoce kvalitních činidel...

Čtěte víc

Firemní desatero

 • Výroba reagens nejvyšší dosažitelné kvality
 • Náročná výstupní kontrola
 • Důraz na inovace...

Čtěte víc

Novinky

Materiály na testování RNA coronaviru, způsobující COVID-19

PCR START 2x Master Mix kit

PCR START 2x Plain Master Mix kit

qPCR START 2x Master Mix kit

LA DNA Polymerases Mix

Popis

LA DNA Polymerases Mix představuje unikátní směs dvou DNA polymeráz. Jednou  z nich je Taq DNA polymeráza, která je vysoce procesivní, ale postrádá 3´→5´ exonukleázovou aktivitu a tedy není schopna opravovat chyby v podobě nukleotidových záměn při syntéze komplementárního řetězce DNA. Druhá polymeráza je sice méně rychlá v syntéze nukleotidů, ale má schopnost 3´→5´ exonukleázové aktivity a výrazně tak snižuje množství chyb vzniklých při replikaci DNA.

Kombinace těchto dvou polymeráz vede k výraznému snížení chyb při syntéze komplementárního vlákna DNA při zachování vysoké rychlosti syntézy. To umožňuje amplifikaci fragmentů DNA do velikosti 10-20 kb (v případě komplexní genomové DNA) nebo 40 kb (v případě virové DNA) s přibližně 5x  nížším výskytem mutací ve srovnání se samotnou Taq DNA polymerázou. Jedná se tedy o „Long and Accurate“ (LA) PCR. LA DNA Polymerases Mix je především vhodný pro amplifikaci DNA nebo cDNA fragmentů určených pro klonace.

Technické údaje

Komponenty a balení

 • LA DNA Polymerases Mix je dodáván v koncentraci 5 U/µl. V základním balení jsou: 1 zkumavka po 500 U/100 µl (L072), 5 zkumavek po 500 U/100 µl (L073) nebo 10 zkumavek po 500 U/100 µl (L074).

 • Ke každé zkumavce s LA DNA polymerases Mix je přidána 1 zkumavka s 10x LA PCR reakčním pufrem (1,5 ml). Rovněž je možné objednat 10x LA PCR reakční pufr bez MgCl2, ke kterému je dodáván 25 mM MgCl2 v samostatné zkumace (L076).

 • Ke každé zkumavce s LA DNA polymerases Mix je přidána 1 zkumavka s DMSO (1 ml).

Skladování 

 • Skladovat při teplotě -20°C ± 5°C. Krátkodobě (dny) lze skladovat/přepravovat při teplotě až do 30oC.

Složení

 • Skladovací pufr pro LA DNA Polymerases Mix: 20 mM Tris-HCl, pH 8,0 (25°C), 100 mM KCl, 0,1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0,5% Nonidet P-40, 0,5% Tween 20, 50% glycerol.

 • 10x LA PCR reakční pufr: 500 mM Tris-HCl, pH 9,3 (25°C), 150 mM (NH4)2SO4, 1% Tween 20, 22,5 mM MgCl2.

Aktivita

 • Jedna jednotka aktivity (U)  je definována jako množství enzymu, které katalyzuje zabudování 10 nmol dNTP během 30 min při 72°C do materiálu precipitovatelného trichloroctovou kyselinou. Reakce probíhá v objemu 50 µl v pufru obsahujícím 10 mM Tris-HCl (pH 8,8 při 25°C), 50 mM KCl, 0,1% Triton X-100, 1,5 mM MgCl2, 200 µM dATP, dCTP, dGTP a [α-32P]dTTP, 50 µg/ml denaturované DNA, 0,5 µM primer a 0,2 - 0,5 U enzymu.

Kontrola kvality

 • Čistota polymeráz je ověřována metodou SDS-PAGE. Preparát neobsahuje nukleázy. 

 • Každá výrobní šarže LA DNA Polymerases Mix je testována na schopnost amplifikovat fragment genu savčí genomové DNA pomocí PCR. Výsledný produkt je analyzován elektroforézou na agarosovém gelu v přítomnosti ethidium bromidu; pouze očekávaný fragment DNA je produkován.

Soubory ke stažení

Kat. č. Název Balení Cena
L072 LA DNA Polymerases Mix 500 U 2790 Kč
L073 LA DNA Polymerases Mix 5x 500 U 11160 Kč
L074 LA DNA Polymerases Mix 10x 500 U 19530 Kč
L072a LA DNA Polymerases Mix + PCR dNTP mix 500 U + 100 µl 3180 Kč
L073a LA DNA Polymerases Mix + PCR dNTP mix 5x 500 U + 5x 100 µl 12720 Kč
L074a LA DNA Polymerases Mix + PCR dNTP mix 10x 500 U + 10x 100 µl 22260 Kč
L076 10x konc. LA PCR pufr bez MgCl2+MgCl2 1,5 ml + 0,5 ml 60 Kč
L077 DMSO 1 ml 50 Kč
E101a PCR Enhancer spolu s 1000U polymerázy 1 ml 0 Kč
Ceny jsou bez DPH 21% a zahrnují dopravu po celé České republice.