Vysoká kvalita

Nejvyšší dosažitelná kvalita

Zajišťujeme pečlivou výstupní kontrolu každé šarže nezávislou na výrobě. Produkty jsou vybaveny certifikáty kvality, které jsou dostupné v elektronické formě. Všechny výrobky...

Čtěte víc

Certifikace ISO PDF

Jsme držitel certifikátu ISO 9001:2015 Výroba vysoce kvalitních činidel...

Čtěte víc

Firemní desatero

 • Výroba reagens nejvyšší dosažitelné kvality
 • Náročná výstupní kontrola
 • Důraz na inovace...

Čtěte víc

Novinky

Taq DNA polymeráza 1.1

Popis

Tento produkt je modifikací Taq DNA polymerázy Unis (katalogové číslo T037-T039). Rozdílem je nižší koncentrace polymerázy (1 U/µl), což umožňuje přesnější dávkování enzymu. Produkt je dále dodáván s 10x koncentrovaným reakčním pufrem nazvaným „PCR Blue Buffer“. Tento pufr obsahuje síran amonný, který umožňuje optimální průběh PCR v širším rozmezí koncentrací hořčíku než klasický 10x reakční pufr a navíc snižuje tvorbu nespecifických DNA fragmentů.

Taq DNA polymeráza

 • Taq DNA polymeráza je termostabilní enzym pocházející z bakterie Thermus aquaticus. Tento enzym katalyzuje syntézu komplementárního řetězce DNA ve směru 5´→3´ a také vykazuje exonukleázovou aktivitu ve směru 5´→3´. Při amplifikaci DNA fragmentů Taq polymeráza často přidává na 3´ konec přesahující adenosin, který lze využít pro tzv. TA klonaci PCR produktů. Tato polymeráza však nemá exonukleázovou aktivitu ve směru 3´→5´ a v důsledku toho není schopna opravovat chyby vzniklé při amplifikaci. Výhodou tohoto enzymu je jeho vysoká aktivita (amplifikace 1000 párů bází (bp) trvá < 1 minutu); nevýhodou je výskyt chyb při replikaci (přibližně 1 chyba na 105 až 106 syntetizovaných párů bází). Hlavní využití Taq DNA polymerázy je v diagnostické analýze přítomnosti specifických fragmentů DNA pomocí PCR až do velikosti kolem 5000 bp.

Technické údaje

Komponenty základního balení balení    

 • Taq DNA polymeráza 1.1 je dodávána v koncentraci 1 U/µl. V základním  balení jsou: 1 zkumavka po 500 U/500 µl (T112), 5 zkumavek po 500 U/500 µl (T113) nebo 10 zkumavek po 500 U/500 µl (T114).

 • Ke každé  zkumavce s Taq DNA polymerázou 1.1 je přidána 1 zkumavka s 10x PCR Blue Buffer (1,5 ml). Rovněž je možné objednat 10x Blue Buffer bez MgCl2, ke kterému je dodáván 25 mM  MgCl2 v samostatné zkumace (T059).

Skladování      

 • Skladovat při teplotě -20°C ± 5°C. Krátkodobě (dny) lze skladovat/přepravovat při teplotě až do 30oC.

Složení

 • Skladovací pufr pro Taq DNA polymerázu 1.1: 20 mM Tris-HCl, pH 8,0 (25°C), 100 mM KCl, 0,1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0,5% Nonidet P-40, 0,5% Tween 20, 50% glycerol.

 • 10x PCR Blue Buffer: 750 mM Tris-HCl, pH 8,8 (25°C), 200 mM (NH4)2SO4, 1% Tween 20, 25 mM MgCl2.

Aktivita

 • Jedna jednotka aktivity (U) je definována jako množství enzymu, které katalyzuje zabudování 10 nmol dNTP během 30 min při 72°C do materiálu precipitovatelného trichloroctovou kyselinou. Reakce probíhá v objemu 50 µl v pufru obsahujícím 10 mM Tris-HCl (pH 8,8 při 25°C), 50 mM KCl, 0,1% Triton X-100, 1,5 mM MgCl2, 200 µM dATP, dCTP, dGTP a [α-32P]dTTP, 50 µg/ml denaturované DNA, 0,5 µM primer a 0,2 - 0,5 U enzymu.

Kontrola kvality

 • Čistota Taq DNA polymerázy 1.1 je ověřována metodou SDS-PAGE. Enzym migruje jako jediný proužek o molekulové hmotnosti 94 kD. Preparát neobsahuje nukleázy.

 • Každá výrobní šarže Taq DNA polymerázy 1.1 je testována na schopnost amplifikovat fragment genu savčí genomové DNA pomocí PCR. Výsledný produkt je analyzován elektroforézou na agarosovém gelu v přítomnosti ethidium bromidu; pouze očekávaný fragment DNA je produkován.

Soubory ke stažení

Kat. č. Název Balení Cena
T112 Taq DNA polymeráza 1.1 500 U 1639 Kč
T113 Taq DNA polymeráza 1.1 5x 500 U 6556 Kč
T114 Taq DNA polymeráza 1.1 10x 500 U 11473 Kč
T058 10x konc. PCR Blue Buffer 1,5 ml 69 Kč
T059 10x konc. PCR Blue Buffer bez MgCl2+MgCl2 1,5 ml + 0,5 ml 79 Kč
Ceny jsou bez DPH 21% a zahrnují dopravu po celé České republice.