Vysoká kvalita

Nejvyšší dosažitelná kvalita

Zajišťujeme pečlivou výstupní kontrolu každé šarže nezávislou na výrobě. Produkty jsou vybaveny certifikáty kvality, které jsou dostupné v elektronické formě. Všechny výrobky...

Čtěte víc

Certifikace ISO PDF

Jsme držitel certifikátu ISO 9001:2015 Výroba vysoce kvalitních činidel...

Čtěte víc

Firemní desatero

 • Výroba reagens nejvyšší dosažitelné kvality
 • Náročná výstupní kontrola
 • Důraz na inovace...

Čtěte víc

Novinky

Materiály na testování RNA coronaviru, způsobující COVID-19

PCR START 2x Master Mix kit

PCR START 2x Plain Master Mix kit

qPCR START 2x Master Mix kit

Taq DNA polymeráza 1.1

Popis

Tento produkt je modifikací Taq DNA polymerázy Unis (katalogové číslo T037-T039). Rozdílem je nižší koncentrace polymerázy (1 U/µl), což umožňuje přesnější dávkování enzymu. Produkt je dále dodáván s 10x koncentrovaným reakčním pufrem nazvaným „PCR Blue Buffer“. Tento pufr obsahuje síran amonný, který umožňuje optimální průběh PCR v širším rozmezí koncentrací hořčíku než klasický 10x reakční pufr a navíc snižuje tvorbu nespecifických DNA fragmentů.

Taq DNA polymeráza

 • Taq DNA polymeráza je termostabilní enzym pocházející z bakterie Thermus aquaticus. Tento enzym katalyzuje syntézu komplementárního řetězce DNA ve směru 5´→3´ a také vykazuje exonukleázovou aktivitu ve směru 5´→3´. Při amplifikaci DNA fragmentů Taq polymeráza často přidává na 3´ konec přesahující adenosin, který lze využít pro tzv. TA klonaci PCR produktů. Tato polymeráza však nemá exonukleázovou aktivitu ve směru 3´→5´ a v důsledku toho není schopna opravovat chyby vzniklé při amplifikaci. Výhodou tohoto enzymu je jeho vysoká aktivita (amplifikace 1000 párů bází (bp) trvá < 1 minutu); nevýhodou je výskyt chyb při replikaci (přibližně 1 chyba na 105 až 106 syntetizovaných párů bází). Hlavní využití Taq DNA polymerázy je v diagnostické analýze přítomnosti specifických fragmentů DNA pomocí PCR až do velikosti kolem 5000 bp.

Technické údaje

Komponenty základního balení balení    

 • Taq DNA polymeráza 1.1 je dodávána v koncentraci 1 U/µl. V základním  balení jsou: 1 zkumavka po 500 U/500 µl (T112), 5 zkumavek po 500 U/500 µl (T113) nebo 10 zkumavek po 500 U/500 µl (T114).

 • Ke každé  zkumavce s Taq DNA polymerázou 1.1 je přidána 1 zkumavka s 10x PCR Blue Buffer (1,5 ml). Rovněž je možné objednat 10x Blue Buffer bez MgCl2, ke kterému je dodáván 25 mM  MgCl2 v samostatné zkumace (T059).

Skladování      

 • Skladovat při teplotě -20°C ± 5°C. Krátkodobě (dny) lze skladovat/přepravovat při teplotě až do 30oC.

Složení

 • Skladovací pufr pro Taq DNA polymerázu 1.1: 20 mM Tris-HCl, pH 8,0 (25°C), 100 mM KCl, 0,1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0,5% Nonidet P-40, 0,5% Tween 20, 50% glycerol.

 • 10x PCR Blue Buffer: 750 mM Tris-HCl, pH 8,8 (25°C), 200 mM (NH4)2SO4, 1% Tween 20, 25 mM MgCl2.

Aktivita

 • Jedna jednotka aktivity (U) je definována jako množství enzymu, které katalyzuje zabudování 10 nmol dNTP během 30 min při 72°C do materiálu precipitovatelného trichloroctovou kyselinou. Reakce probíhá v objemu 50 µl v pufru obsahujícím 10 mM Tris-HCl (pH 8,8 při 25°C), 50 mM KCl, 0,1% Triton X-100, 1,5 mM MgCl2, 200 µM dATP, dCTP, dGTP a [α-32P]dTTP, 50 µg/ml denaturované DNA, 0,5 µM primer a 0,2 - 0,5 U enzymu.

Kontrola kvality

 • Čistota Taq DNA polymerázy 1.1 je ověřována metodou SDS-PAGE. Enzym migruje jako jediný proužek o molekulové hmotnosti 94 kD. Preparát neobsahuje nukleázy.

 • Každá výrobní šarže Taq DNA polymerázy 1.1 je testována na schopnost amplifikovat fragment genu savčí genomové DNA pomocí PCR. Výsledný produkt je analyzován elektroforézou na agarosovém gelu v přítomnosti ethidium bromidu; pouze očekávaný fragment DNA je produkován.

Soubory ke stažení

Kat. č. Název Balení Cena
T112 Taq DNA polymeráza 1.1 500 U 1490 Kč
T113 Taq DNA polymeráza 1.1 5x 500 U 5960 Kč
T114 Taq DNA polymeráza 1.1 10x 500 U 10430 Kč
E101a PCR Enhancer spolu s 1000U polymerázy 1 ml 0 Kč
T058 10x konc. PCR Blue Buffer 1,5 ml 50 Kč
T059 10x konc. PCR Blue Buffer bez MgCl2+MgCl2 1,5 ml + 0,5 ml 60 Kč
Ceny jsou bez DPH 21% a zahrnují dopravu po celé České republice.