Vysoká kvalita

Nejvyšší dosažitelná kvalita

Zajišťujeme pečlivou výstupní kontrolu každé šarže nezávislou na výrobě. Produkty jsou vybaveny certifikáty kvality, které jsou dostupné v elektronické formě. Všechny výrobky...

Čtěte víc

Certifikace ISO PDF

Jsme držitel certifikátu ISO 9001:2015 Výroba vysoce kvalitních činidel...

Čtěte víc

Firemní desatero

 • Výroba reagens nejvyšší dosažitelné kvality
 • Náročná výstupní kontrola
 • Důraz na inovace...

Čtěte víc

Novinky

PCR START 2x Master Mix kit

PCR START 2x Plain Master Mix kit

qPCR START 2x Master Mix kit

Taq DNA polymeráza Unis

Popis

Taq DNA polymeráza Unis představuje alternativu k Taq DNA polymeráze (katalogové číslo T032-T034). Rozdíl mezi těmito produkty spočívá v použití jiného  skladovacího pufru, který zajišťuje vyšší stabilitu enzymu a zvyšuje enzymatickou účinnost. Případné amplifikaci nespecifických fragmentů lze obvykle zamezit větším ředěním enzymu.

Taq DNA polymeráza

 • Taq DNA polymeráza je termostabilní enzym pocházející z bakterie Thermus aquaticus. Tento enzym katalyzuje syntézu komplementárního řetězce DNA ve směru 5´→3´ a také vykazuje exonukleázovou aktivitu ve směru 5´→3´. Při amplifikaci DNA fragmentů Taq polymeráza často přidává na 3´ konec přesahující adenosin, který lze využít pro tzv. TA klonaci PCR produktů. Tato polymeráza však nemá exonukleázovou aktivitu ve směru 3´→5´ a v důsledku toho není schopna opravovat chyby vzniklé při amplifikaci. Výhodou tohoto enzymu je jeho vysoká aktivita (amplifikace 1000 párů bází (bp) trvá < 1 minutu); nevýhodou je výskyt chyb při replikaci (přibližně 1 chyba na 105 až 106 syntetizovaných párů bází). Hlavní využití Taq DNA polymerázy je v diagnostické analýze přítomnosti specifických fragmentů DNA pomocí PCR až do velikosti kolem 5000 bp.

Technické údaje

Komponenty a  balení

 • Taq DNA polymeráza Unis je dodávána v  koncentraci 5 U/µl. V základním balení jsou: 1 zkumavka s 500 U/100 µl (T037), 5 zkumavek po 500 U/100 µl (T038) nebo 10 zkumavek po 500 U/100 µl (T038).

 • Ke každé zkumavce s Taq DNA polymerázou Unis je přidána 1 zkumavka (1,5 ml) s 10x reakčním pufrem (zelené víčko kat. č. T029) a jedna zkumavka (1,5 ml) s 10x PCR Blue Bufferem, který vykazuje vyšší toleranci k suboptimálním koncentracím Mg2+ (modré víčko kat. č. T058).

Pro optimalizaci koncentrace MgCl2 lze objednat 10x konc. reakční pufr bez MgCl2, ke kterému je dodáván 25 mM MgCl2 v samostatné zkumavce (kat. č. T035), nebo 10x konc. PCR Blue Buffer bez MgCl2 s 25 mM MgCl2 v samostatné zkumavce (kat. č. T059).

Skladování         

 • Skladovat při teplotě -20°C ± 5°C. Krátkodobě (dny) lze skladovat/přepravovat při teplotě až do 30oC.

Složení

 • Skladovací pufr pro Taq DNA polymerázu Unis: 20 mM Tris-HCl (pH 8,0 při 25°C), 100 mM KCl, 0,1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0,5% Nonidet P-40, 0,5% Tween 20, 50% glycerol.
 • 10x reakční pufr (zelené víčko): 100 mM Tris-HCl (pH 8,8 při 25°C), 500 mM KCl, 1% Triton X-100, 15 mM MgCl2.
 • 10x konc. PCR Blue Buffer (modré víčko): 750 mM Tris-HCl, pH 8,8 (25°C), 200 mM (NH4)2SO4, 1% Tween 20, 25 mM MgCl2.

Aktivita

 • Jedna jednotka aktivity (U) je definována jako množství enzymu, které katalyzuje zabudování 10 nmol dNTP během 30 min při 72°C do materiálu precipitovatelného trichloroctovou kyselinou. Reakce probíhá v objemu 50 µl v pufru obsahujícím 10 mM Tris-HCl (pH 8,8 při 25°C), 50 mM KCl, 0,1% Triton X-100, 1,5 mM MgCl2, 200 µM dATP, dCTP, dGTP a [α-32P]dTTP, 50 µg/ml denaturované DNA, 0,5 µM primer a 0,2 - 0,5 U enzymu.

Kontrola kvality

 • Čistota DNA polymerázy Unis je ověřována metodou SDS PAGE. Enzym migruje jako jediný proužek o molekulové hmotnosti 94 kD. Preparát neobsahuje nukleázy.

 • Každá výrobní šarže Taq DNA polymerázy Unis je testována na schopnost amplifikovat fragment genu savčí genomové DNA pomocí PCR. Výsledný produkt je analyzován elektroforézou na agarózovém gelu v přítomnosti ethidium bromidu; pouze očekávaný fragment DNA je produkován.

Soubory ke stažení

Kat. č. Název Balení Cena
T037 Taq DNA polymeráza Unis 500 U 2190 Kč
T038 Taq DNA polymeráza Unis 5x 500 U 8760 Kč
T039 Taq DNA polymeráza Unis 10x 500 U 15330 Kč
T037a Taq DNA polymeráza Unis + PCR dNTP mix 500 U + 100 µl 2580 Kč
T038a Taq DNA polymeráza Unis + PCR dNTP mix 5x 500 U + 5x 100 µl 10320 Kč
T039a Taq DNA polymeráza Unis + PCR dNTP mix 10x 500 U + 10x 100 µl 18060 Kč
E101a PCR Enhancer spolu s 1000U polymerázy 1 ml 0 Kč
T058 10x konc. PCR Blue Buffer 1,5 ml 50 Kč
T059 10x konc. PCR Blue Buffer bez MgCl2+MgCl2 1,5 ml + 0,5 ml 60 Kč
Ceny jsou bez DPH 21% a zahrnují dopravu po celé České republice.