Vysoká kvalita

Nejvyšší dosažitelná kvalita

Zajišťujeme pečlivou výstupní kontrolu každé šarže nezávislou na výrobě. Produkty jsou vybaveny certifikáty kvality, které jsou dostupné v elektronické formě. Všechny výrobky...

Čtěte víc

Certifikace ISO PDF

Jsme držitel certifikátu ISO 9001:2015 Výroba vysoce kvalitních činidel...

Čtěte víc

Firemní desatero

 • Výroba reagens nejvyšší dosažitelné kvality
 • Náročná výstupní kontrola
 • Důraz na inovace...

Čtěte víc

Novinky

Materiály na testování RNA coronaviru, způsobující COVID-19

PCR START 2x Master Mix kit

PCR START 2x Plain Master Mix kit

qPCR START 2x Master Mix kit

Aptamer Taq DNA polymeráza

Popis

Aptamer Taq DNA polymeráza je obdobou Combi Taq DNA polymerázy (kat. č. C205-C207) od které se liší tím, že namísto monoklonální protilátky anti-Taq obsahuje DNA aptamer anti-Taq. Tento aptamer, stejně jako protilátka inhibuje enzymatickou aktivitu Taq DNA polymerázy. Ve srovnání s protilátkou má aptamer anti-Taq několik výhod při použití pro „hot-start“ PCR:
(1) nedochází u něj k irreverzibilní denaturaci při teplotách až do 100oC,
(2) jedná se o nízkomolekulární látku, která je připravována synteticky a má známé a definované složení,
(3) není kontaminován komponentami savčích buněk,
(4) je odolný k působení proteáz a umožňují přípravu PCR směsí při pokojové teplotě,
(5) je cenově dostupnější.

Hot Start

 • Tento produkt obsahuje DNA aptamer anti-Taq, který se specificky váže na Taq DNA polymerázu a tím blokuje její enzymatickou aktivitu. Při teplotě nad 50oC dochází k uvolnění aptameru a tím k odblokování enzymatické aktivity DNA polymerázy. Tímto způsobem výrazně klesá tvorba nespecifických DNA fragmentů v důsledku aktivity polymerázy před prvním cyklem PCR.

Taq DNA polymeráza

 • Taq DNA polymeráza je termostabilní enzym pocházející z bakterie Thermus aquaticus. Tento enzym katalyzuje syntézu komplementárního řetězce DNA ve směru 5´→3´ a také vykazuje exonukleázovou aktivitu ve směru 5´→3´. Při amplifikaci DNA fragmentů Taq polymeráza často přidává na 3´ konec přesahující adenosin, který lze využít pro tzv. TA klonaci PCR produktů. Tato polymeráza však nemá exonukleázovou aktivitu ve směru 3´→5´ a v důsledku toho není schopna opravovat chyby vzniklé při amplifikaci. Výhodou tohoto enzymu je jeho vysoká aktivita (amplifikace 1000 párů bází (bp) trvá < 1 minutu); nevýhodou je výskyt chyb při replikaci (přibližně 1 chyba na 105 až 106 syntetizovaných párů bází). Hlavní využití Taq DNA polymerázy je v diagnostické analýze přítomnosti specifických fragmentů DNA pomocí PCR až do velikosti kolem 5000 bp.

Technické údaje

Komponenty a balení

 • Aptamer Taq DNA polymeráza je dodávána v koncentraci 1 U/µl. V základním balení jsou 1 zkumavka obsahující 500 U/500 µl (kat. č. A025), 5 zkumavek po 500 U/500 µl (kat. č. A026) nebo 10 zkumavek po 500 U/500 µl (kat. č. A027).
 • Ke každé zkumavce s Aptamer Taq DNA polymerázou je přidána 1 zkumavka s 10x konc. reakčním pufrem (10x PCR Blue Buffer complete, 1,5 ml). 

Pro optimalizaci koncentrace MgCl2 lze objednat 10x konc. PCR Blue Buffer bez MgCl2 s 25 mM MgCl2 v samostatné zkumavce (kat. č. T059).

Skladování

 • Skladovat při teplotě -20°C ± 5°C. Krátkodobě (dny) lze skladovat/přepravovat při teplotě až do 30oC.

Složení

 • Skladovací pufr pro Aptamer Taq DNA polymerázu: 20 mM Tris-HCl, pH 8,0 (25°C), 100 mM KCl, 0,1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0,5% Nonidet P-40, 0,5% Tween 20, 50% glycerol.
 • 10x PCR Blue Buffer: 750 mM Tris-HCl, pH 8,8 (25°C), 200 mM (NH4)2SO4, 0.1% Tween 20, 25 mM MgCl2.

Aktivita

 • Jedna jednotka aktivity (U) je definována jako množství enzymu, které katalyzuje zabudování 10 nmol dNTP během 30 min při 72°C do materiálu precipitovatelného trichloroctovou kyselinou. Reakce probíhá v objemu 50 µl v pufru obsahujícím 10 mM Tris-HCl (pH 8,8 při 25°C), 50 mM KCl, 0,1% Triton X-100, 1,5 mM MgCl2, 200 µM dATP, dCTP, dGTP a [α-32P]dTTP, 50 µg/ml denaturované DNA, 0,5 µM primer a 0,2 - 0,5 U enzymu.

Kontrola kvality

 • Čistota Aptamer Taq DNA polymerázy je ověřována metodou SDS PAGE. Enzym migruje jako jediný proužek o molekulové hmotnosti 94 kD. Preparát neobsahuje nukleázy.
 • Každá šarže Aptamer Taq DNA polymerázy je testována na schopnost amplifikovat fragment genu savčí genomové DNA, izolované pomocí DEP-25 DNA Extraction Kitu (Kat. č. D225 – D227), v PCR. Výsledný produkt je analyzován elektroforézou na agarózovém gelu v přítomnosti ethidium bromidu; pouze očekávaný fragment DNA je produkován.
 

Soubory ke stažení

Kat. č. Název Balení Cena
A025 Aptamer Taq DNA polymeráza 500 U 2490 Kč
A026 Aptamer Taq DNA polymeráza 5x 500 U 9960 Kč
A027 Aptamer Taq DNA polymeráza 10x 500 U 17430 Kč
Ceny jsou bez DPH 21% a zahrnují dopravu po celé České republice.