Vysoká kvalita

Nejvyšší dosažitelná kvalita

Zajišťujeme pečlivou výstupní kontrolu každé šarže nezávislou na výrobě. Produkty jsou vybaveny certifikáty kvality, které jsou dostupné v elektronické formě. Všechny výrobky...

Čtěte víc

Certifikace ISO PDF

Jsme držitel certifikátu ISO 9001:2015 Výroba vysoce kvalitních činidel...

Čtěte víc

Firemní desatero

  • Výroba reagens nejvyšší dosažitelné kvality
  • Náročná výstupní kontrola
  • Důraz na inovace...

Čtěte víc

Novinky

Q-Taq DNA polymeráza

Carrier-iRNA + Carrier-ACRYL + Carrier-GLY

Economy DNA marker 100-500

RNA CT Protector 

DNA-free PCR Master Mixy 

Master mixy 

Úvod

Tyto Master Mixy se vyznačují tím, že obsahují navíc monoklonální protilátku anti-Taq, která se váže na DNA polymerázu a tím blokuje její enzymatickoyu aktivitu. Při prvním denaturačním cyklu PCR dochází k denaturaci protilátky a ztrátě její vazebné aktivity. Tím dochází k obnovení enzymatické aktivity DNA polymerázy. Tento proces, který zvyšuje specificitu PCR se označuje Hot Start PCR.

Hot Start PCR Master Mixy Top-Bio provenience

V současné době jsou k dispozici následující typy 2x koncentrovaných PCR Master Mixů, které se liší svým složením a využitelností:

Aptamer Hot Start Master Mix

  • Obsahuje anti-Taq DNA aptamer, který reverzibilně váže Taq DNA polymerázu a tím inhibuje její enzymatickou aktivitu při teplotě nižší než 45°C. V průběhu PCR se aptamer uvolní a dochází k obnově aktivity enzymu. Tyto vlastnosti aptameru usnadňují přípravu reakční směsi pro PCR za pokojové teploty. Hot start PCR s využitím aptameru nevyžaduje prodlouženou inkubaci za denaturační teploty. Po skončení PCR se aptamer při nižší teplotě opět naváže na Taq DNA polymerázu a tím zablokuje její enzymatickou aktivitu.

Combi PPP Master Mix

  • Modifikace PPP Master Mixu, obsahuje navíc anti-Taq protilátku.

Plain Combi PP Master Mix

  • Modifikace Combi PPP Master Mixu, avšak neobsahuje barvivo.

LA Hot Start Master Mix

  • Obsahuje unikátní směs dvou DNA polymeráz. Jednou z nich je Taq DNA polymeráza, která je vysoce procesivní, ale postrádá 3´→5´ exonukleázovou aktivitu a není schopna opravovat chyby v podobě nukleotidových záměn při syntéze komplementárního řetězce DNA. Druhá polymeráza je méně procesivní, ale vykazuje 3´→5´ exonukleázovou aktivitu a tím snižuje množství chyb vzniklých při replikaci DNA. Kombinace těchto dvou polymeráz vede k výraznému snížení chyb při zachování vysoké robustnosti (LA = long and accurate PCR) . To umožňuje amplifikaci úseků DNA do velikosti 15 kb (v případě komplexní genomové DNA) nebo až 40 kb (v případě virové DNA) s podstatně nižším výskytem mutací ve srovnání se samotnou Taq DNA polymerázou. 
  Hot Start

 

Inertní
barvivo

Long
Acurate

Dodané MgCl2

PPP Master Mix

-

+

-

+

PPP Master Mix bez MgCl2

-

+

-

-

Plain PP Master Mix

-

-

-

+

TP 2x Master Mix - - - +

Combi PPP Master Mix

+

+

-

+

Plain Combi PP Master Mix

+

-

-

+

LA Hot Start Master Mix + - + +

Aptamer Hot Start Master Mix

+ + - +