Vysoká kvalita

Nejvyšší dosažitelná kvalita

Zajišťujeme pečlivou výstupní kontrolu každé šarže nezávislou na výrobě. Produkty jsou vybaveny certifikáty kvality, které jsou dostupné v elektronické formě. Všechny výrobky...

Čtěte víc

Certifikace ISO PDF

Jsme držitel certifikátu ISO 9001:2015 Výroba vysoce kvalitních činidel...

Čtěte víc

Firemní desatero

  • Výroba reagens nejvyšší dosažitelné kvality
  • Náročná výstupní kontrola
  • Důraz na inovace...

Čtěte víc

Novinky

Materiály na testování RNA coronaviru, způsobující COVID-19

PCR START 2x Master Mix kit

PCR START 2x Plain Master Mix kit

qPCR START 2x Master Mix kit

Master mixy 

Úvod

Tyto Master Mixy se vyznačují tím, že obsahují navíc monoklonální protilátku anti-Taq, která se váže na DNA polymerázu a tím blokuje její enzymatickoyu aktivitu. Při prvním denaturačním cyklu PCR dochází k denaturaci protilátky a ztrátě její vazebné aktivity. Tím dochází k obnovení enzymatické aktivity DNA polymerázy. Tento proces, který zvyšuje specificitu PCR se označuje Hot Start PCR.

Hot Start PCR Master Mixy Top-Bio provenience

V současné době jsou k dispozici následující typy 2x koncentrovaných PCR Master Mixů, které se liší svým složením a využitelností:

Aptamer Hot Start Master Mix

  • Obsahuje anti-Taq DNA aptamer, který reverzibilně váže Taq DNA polymerázu a tím inhibuje její enzymatickou aktivitu při teplotě nižší než 45°C. V průběhu PCR se aptamer uvolní a dochází k obnově aktivity enzymu. Tyto vlastnosti aptameru usnadňují přípravu reakční směsi pro PCR za pokojové teploty. Hot start PCR s využitím aptameru nevyžaduje prodlouženou inkubaci za denaturační teploty. Po skončení PCR se aptamer při nižší teplotě opět naváže na Taq DNA polymerázu a tím zablokuje její enzymatickou aktivitu.

Combi PPP Master Mix

  • Modifikace PPP Master Mixu, obsahuje navíc anti-Taq protilátku.

Plain Combi PP Master Mix

  • Modifikace Combi PPP Master Mixu, avšak neobsahuje barvivo.

LA Hot Start Master Mix

  • Obsahuje unikátní směs dvou DNA polymeráz. Jednou z nich je Taq DNA polymeráza, která je vysoce procesivní, ale postrádá 3´→5´ exonukleázovou aktivitu a není schopna opravovat chyby v podobě nukleotidových záměn při syntéze komplementárního řetězce DNA. Druhá polymeráza je méně procesivní, ale vykazuje 3´→5´ exonukleázovou aktivitu a tím snižuje množství chyb vzniklých při replikaci DNA. Kombinace těchto dvou polymeráz vede k výraznému snížení chyb při zachování vysoké robustnosti (LA = long and accurate PCR) . To umožňuje amplifikaci úseků DNA do velikosti 15 kb (v případě komplexní genomové DNA) nebo až 40 kb (v případě virové DNA) s podstatně nižším výskytem mutací ve srovnání se samotnou Taq DNA polymerázou. 
  Hot Start

 

Inertní
barvivo

Long
Acurate

Dodané MgCl2

PPP Master Mix

-

+

-

+

PPP Master Mix bez MgCl2

-

+

-

-

Plain PP Master Mix

-

-

-

+

TP 2x Master Mix - - - +

Combi PPP Master Mix

+

+

-

+

Plain Combi PP Master Mix

+

-

-

+

LA Hot Start Master Mix + - + +

Aptamer Hot Start Master Mix

+ + - +