Vysoká kvalita

Nejvyšší dosažitelná kvalita

Zajišťujeme pečlivou výstupní kontrolu každé šarže nezávislou na výrobě. Produkty jsou vybaveny certifikáty kvality, které jsou dostupné v elektronické formě. Všechny výrobky...

Čtěte víc

Certifikace ISO PDF

Jsme držitel certifikátu ISO 9001:2015 Výroba vysoce kvalitních činidel...

Čtěte víc

Firemní desatero

 • Výroba reagens nejvyšší dosažitelné kvality
 • Náročná výstupní kontrola
 • Důraz na inovace...

Čtěte víc

Novinky

Combi PPP Master Mix

Popis produktu

Combi PPP Master Mix obsahuje Taq DNA polymerázu a další komponenty nezbytné pro úspěšný průběh PCR reakce ve dvojnásobné koncentraci. Stačí tedy pouze doplnit primery, templátovou DNA a vodu a vzorek je připraven k PCR. Další obsažená aditiva a barvivo umožňují posléze okamžité nanesení vzorku na gel bez nutnosti přidávat vkládací pufr.

Oproti PPP Master Mixu (kat. č. P124-P126) navíc obsahuje protilátku, která blokuje aktivitu DNA polymerázy. Protilátka se degraduje až při prvním denaturačním kroku PCR. Tato tzv. hot start PCR je zvláště vhodná všude tam, kde dochází k nežádoucí amplifikaci nespecifických fragmentů DNA, k nízké amplifikaci DNA fragmentů, popřípadě k tvorbě artefaktů vznikajících amplifikací kombinovaných primerů.

Hot Start

 • Kit obsahuje monoklonální protilátku, která se váže na Taq DNA polymerázu, tím blokuje její enzymatickou aktivitu a zamezuje amplifikaci nespecifických DNA fragmentů. Protilátka je teplotně inaktivována při prvním denaturačním cyklu PCR.

Rychlá příprava (2x koncentrovaný)

 • Kit obsahuje 2x koncentrované komponenty nezbytné pro průběh PCR reakce. To umožňuje rychlou přípravu reakční směsi bez nutnosti rozmrazování jednotlivých komponent. Stačí dodat primery, templátovou DNA a doplnit H2O (součást balení).

Okamžité nanášení na gel

 • K amplifikovaným vzorkům není potřeba přidávat vkládací pufr. Kit obsahuje barvivo a aditiva, která umožňují nanesení vzorku na gel a elektroforézu ihned po ukončení PCR reakce.

 • Barvivo migruje v čele gelu a neinterferuje tak s kvantifikovatelností PCR produktů. Barvivo ani aditiva nemají vliv na průběh amplifikace.

Vysoká účinnost  a citlivost

 • Kit umožňuje velmi citlivou a specifickou amplifikaci požadovaných PCR fragmentů z genomické DNA nebo z komplementární cDNA získané metodou reverzní transkripce; obsahuje MgCl2 v koncentraci vhodné pro většinu PCR reakcí. 

 • Přidaná monoklonální protilátka výrazně snižuje tvorbu nespecifických produktů.

 

combi PPP

Obr. Monoklonální protilátky anti-Taq přítomná v Combi PPP Master Mixu výrazně snižuje amplifikaci nespecifických produktů. 
Z myších buněk obsahující dvě (+/+), jednu (+/-) nebo žádnou (-/-) alelu studovaného genu byla izolována mRNA (pomocí RNA Blue), převedena na cDNA (pomocí M-MLV reverzní transkriptázy) a přítomnost studované cDNA (950 bp) byla ověřena  pomocí PCR s použitím Combi PPP Master mixu nebo s použitím PPP Master Mixu s kontrolní protilátkou.

Technické údaje

Komponenty základního balení

 • 1 zkumavka s 0,5 ml Combi PPP Master Mixu (na 40 reakcí v celkovém objemu 25 µl).

 • 1 zkumavka s 1,5 ml PCR H2O.

Složení

 • Combi PPP Master Mix se dodává 2x koncentrovaný: 150 mM Tris-HCl, pH 8,8 (25oC), 40 mM (NH4)2SO4, 0,02% Tween 20, 5 mM MgCl2, 400 µM dATP, 400 µM dCTP, 400 µM dGTP, 400 µM dTTP, 100 U/ml Taq DNA polymerázy, monoklonální protilátka anti-Taq (38 nM), barvivo, stabilizátory a aditiva.

Skladování

 • Skladovat při teplotě -20°C ± 5°C. Materiál snáší opakované rozmrazování.

Kontrola kvality

 • Čistota Taq DNA polymerázy je ověřena metodou SDS PAGE, kdy enzym migruje jako jediný proužek o molekulové hmotnosti 94 kD. Preparát neobsahuje nukleázy.

 • Každá šarže Combi PPP Master Mixu je testována na amplifikaci genu o jedné kopii v genomové DNA.

Soubory ke stažení

Kat. č. Název Balení Cena
C208 Combi PPP Master Mix 40 reakcí, 0,5 ml 539 Kč
C209 Combi PPP Master Mix 200 reakcí, 5x 0,5 ml 2156 Kč
C210 Combi PPP Master Mix 1000 reakcí, 25x 0,5 ml 8624 Kč
C210xl Combi PPP Master Mix 4x 1000 reakcí, 100x 0,5 ml 25872 Kč
Ceny jsou bez DPH 21% a zahrnují dopravu po celé České republice.