Vysoká kvalita

Nejvyšší dosažitelná kvalita

Zajišťujeme pečlivou výstupní kontrolu každé šarže nezávislou na výrobě. Produkty jsou vybaveny certifikáty kvality, které jsou dostupné v elektronické formě. Všechny výrobky...

Čtěte víc

Certifikace ISO PDF

Jsme držitel certifikátu ISO 9001:2015 Výroba vysoce kvalitních činidel...

Čtěte víc

Firemní desatero

 • Výroba reagens nejvyšší dosažitelné kvality
 • Náročná výstupní kontrola
 • Důraz na inovace...

Čtěte víc

Novinky

Plain Combi PP Master Mix

Popis produktu

Plain Combi PPP Master Mix představuje modifikaci Combi PPP Master Mix (kat. č. C208-C210), prože neobsahuje barvivo. To je vhodné pro aplikace, kde by mohlo barvivo vadit; jako příklad lze uvést analýzu pomocí kapilární chromatografie.

Combi PPP Master mix obsahuje Taq DNA polymerázu a další komponenty nezbytné pro úspěšný průběh PCR reakce ve dvojnásobné koncentraci. Stačí tedy pouze doplnit primery, templátovou DNA a vodu a vzorek je připraven k PCR. Plain Combi PP Master Mix navíc obsahuje aditiva, která umožňují po přidání požadovaného barviva nanést vzorky rovnou na gel a spustit elektroforézu.

Hot Start

 • Kit obsahuje monoklonální protilátku, která se váže na Taq DNA polymerázu, tím blokuje její enzymatickou aktivitu a zamezuje amplifikaci nespecifických DNA fragmentů. Protilátka je teplotně inaktivována při prvním denaturačním cyklu PCR.

Rychlá příprava (2x koncentrovaný)

 • Kit obsahuje 2x koncentrované komponenty nezbytné pro průběh PCR reakce. To umožňuje rychlou přípravu reakční směsi bez nutnosti rozmrazování jednotlivých komponent. Stačí dodat primery, templátovou DNA a doplnit H2O (součást balení).

Jednoduché nanášení na gel

 • Obsahuje aditiva, která umožňují nanést vzorky na gel bez nutnosti přidávat vkládací pufr. V případě potřeby tedy stačí k vzorku přidat barvivo, a vzorky posléze analyzovat pomocí elektroforézy.

Vysoká účinnost  a citlivost

 • Kit umožňuje velmi citlivou a specifickou amplifikaci požadovaných PCR fragmentů z genomické DNA nebo z komplementární cDNA získané metodou reverzní transkripce; obsahuje MgCl2 v koncentraci vhodné pro většinu PCR reakcí.

 • Přidaná monoklonální protilátka výrazně snižuje tvorbu nespecifických produktů.

Technické údaje

Komponenty základního balení

 • 1 zkumavka s 0,5 ml Plain Combi PP Master Mixu (na 40 reakcí v celkovém objemu 25 µl).

 • 1 zkumavka s 1,5 ml PCR H2O.

Složení

 • Plain Combi PP Master Mix se dodává 2x koncentrovaný: 150 mM Tris-HCl, pH 8,8 (25°C), 40 mM (NH4)2SO4, 0,02% Tween 20, 5 mM MgCl2, 400 µM dATP, 400 µM dCTP, 400 µM dGTP, 400 µM dTTP, 100 U/ml Taq DNA polymerázy, monoklonální protilátka anti-Taq (38 nM), stabilizátory a aditiva.

Skladování

 • Skladovat při teplotě -20°C ± 5°C. Materiál snáší opakované rozmrazování.

Kontrola kvality

 • Čistota Taq DNA polymerázy je ověřena metodou SDS PAGE, kdy enzym migruje jako jediný proužek o molekulové hmotnosti 94 kD. Preparát neobsahuje nukleázy.

 • Každá šarže Plain Combi PP Master Mixu je testována na amplifikaci genu o jedné kopii v genomové DNA.

Soubory ke stažení

Kat. č. Název Balení Cena
C211 Plain Combi PP Master Mix 40 reakcí, 0,5 ml 539 Kč
C212 Plain Combi PP Master Mix 200 reakcí, 5x 0,5 ml 2156 Kč
C213 Plain Combi PP Master Mix 1000 reakcí, 25x 0,5 ml 8624 Kč
C213xl Plain Combi PP Master Mix 4x 1000 reakcí, 100x 0,5 ml 25872 Kč
Ceny jsou bez DPH 21% a zahrnují dopravu po celé České republice.