Mezi charakteristické rysy firmy patří

(firemní desatero)