Historie 

Společnost Top-Bio, s.r.o., založena 1. listopadu 1995, se specializuje na výrobu a vývoj vybraných materiálů a reagens, důležitých pro široké využívání molekulárně - genetických metod v řadě oblastí základního i aplikovaného výzkumu a výrobní praxe. Především se jedná o enzymy a další látky nezbytné pro amplifikaci DNA pomocí polymerázové řetězové reakce (PCR).

Top-Bio, s.r.o. vznikla jako "spin-off" firma Ústavu molekulární genetiky AVČR. V počátečním období byla firma součástí tzv. inkubátoru Technologického centra AVČR, který byl lokalizován v areálu biologických ústavů AVČR v Praze 4 Krči. V roce 2002 se část firmy přestěhovala do nových prostor ve Vestci u Prahy a rozšířila výrobnu.  

Na konci roku 2015 se firma Top-Bio přestěhovala do nového Molekulárně-genetického centra VaV ve Vestci u Prahy. 

2015_11_27

Vestec082015all