Vysoká kvalita

Nejvyšší dosažitelná kvalita

Zajišťujeme pečlivou výstupní kontrolu každé šarže nezávislou na výrobě. Produkty jsou vybaveny certifikáty kvality, které jsou dostupné v elektronické formě. Všechny výrobky...

Čtěte víc

Certifikace ISO PDF

Jsme držitel certifikátu ISO 9001:2015 Výroba vysoce kvalitních činidel...

Čtěte víc

Firemní desatero

 • Výroba reagens nejvyšší dosažitelné kvality
 • Náročná výstupní kontrola
 • Důraz na inovace...

Čtěte víc

Novinky

Materiály na testování RNA coronaviru, způsobující COVID-19

PCR START 2x Master Mix kit

PCR START 2x Plain Master Mix kit

qPCR START 2x Master Mix kit

 

PRODUKTY URČENÉ PRO IZOLACI DNA A RNA

Stavebnicový charakter a dostupnost individuálních komponent umožňuje maximálně efektivní využití izolačních souprav. 

Column DNA Lego Kit

 • Moderní způsob izolace DNA s využitím nových izolačních kolonek s membránami z křemičitých vláken.

DEP-25 DNA Extraction Kit 

 • Dvousložková souprava pro rychlou (do 25 min) extrakci genomové DNA různého původu.

PCR Genotyping Kit 

 • Je určen pro rychlou extrakci DNA z různých tkání a buněk a následnou genotypizaci extrahované DNA metodou PCR. Kit obsahuje DEP-25 DNA Extraction Kit a Combi PPP Master Mix pro hot start PCR. 

RNA Blue

 • Reagens pro rychlou přípravu čisté a nedegradované RNA.

DNA Lego kit

 • Souprava pro rychlou izolaci čisté DNA.

RNA CT Protector

 • Zjednodušuje skladování buněk a tkání před izolací RNA.

Carrier-iRNA (dříve RNA nosič), Carrier-ACRYL, Carrier-GLY 

 • Pro účinnou precipitaci piko-gramových a vyšších množství DNA nebo RNA pomocí etanolu nebo isopropanolu. 
 • Tyto nosiče se liší svými užitkovými vlastnostmi viz Tabulka:
Nosič Výhody Nevýhody

Carrier-iRNA

Polyinosinová kyselina

Chemicky definovaná RNA, vhodnější pro cDNA syntézu než běžně používané rRNA nebo tRNA.

Inhibuje reakce katalyzované terminální transferázou nebo polynukleotid kinázou. Interferuje s určováním koncentrace RNA/DNA.

Carrier-ACRYL

Lineární polyakrylamid

 

Inertní neutrální nosič, neinhibuje DNA-protein interakce a enzymové reakce. Neinterferuje s určováním koncentrace RNA/DNA. Neprecipituje krátké oligonukleotidy (≤ 20 pb).

Nevhodný pro precipitaci krátkých oligonukleotidů (≤ 20 pb).

Carrier-GLY

Polysacharid (glykogen z ústřic)

 

Purifikovaný glykogen (zbavený DNA, RNA a proteinů), neinhibuje většinu DNA-protein interakcí a enzymových reakcí. Neinterferuje s určováním koncentrace RNA/DNA. Je vhodný pro precipitaci i krátkých oligonukleotidů (≥ 8 pb).  

Může inhibovat některé DNA-protein interakce. Může inhibovat reverzní transkripci dlouhých RNA templátů.