Vysoká kvalita

Nejvyšší dosažitelná kvalita

Zajišťujeme pečlivou výstupní kontrolu každé šarže nezávislou na výrobě. Produkty jsou vybaveny certifikáty kvality, které jsou dostupné v elektronické formě. Všechny výrobky...

Čtěte víc

Certifikace ISO PDF

Jsme držitel certifikátu ISO 9001:2015 Výroba vysoce kvalitních činidel...

Čtěte víc

Firemní desatero

 • Výroba reagens nejvyšší dosažitelné kvality
 • Náročná výstupní kontrola
 • Důraz na inovace...

Čtěte víc

Novinky

Carrier-ACRYL

Nosič pro precipitace malých množství RNA nebo DNA

Popis

Carrier-ACRYL je lineární polyakrylamid ve kvalitě pro molekulární biologii. Jedná se o účinný nosič pro etanolovou precipitaci pikogramových a vyšších množství RNA nebo DNA. Carrier-ACRYL má několik výhod před jinými nosiči jakými jsou tRNA, kvasničná RNA nebo sonikovaná DNA pro koncentraci nukleových kyselin před další analýzou. Carrier-ACRYL je syntetický polymer, který není zdrojem biologických kontaminací vzorků. Přítomnost Carrier-ACRYL vede k úplné etanolové precipitaci nukleotidových fragmentů větších než 20 párů bazí, bez precipitace kratších fragmentů nebo nukleotidů. Pro tuto vlastnost je Carrier-ACRYL vhodný pro odstranění reakčních produktů od neinkorporovaných nukleotidů nebo oligonukleotidových primerů. Nukleové kyseliny získané po etanolové precipitaci v přítomnosti Carrier-ACRYL jsou bezprostředně použitelné pro následné aplikace jakými jsou PCR, RT-PCR, restrikční štěpení, ligace nebo sekvenování. 

Technické údaje

Komponenty balení

 • Carrier-ACRYL je dodáván v deionizované, ultračisté a sterilní vodě (18 Mohm.cm) v koncentraci ~25 mg/ml.
 • Základní balení obsahuje 1 ml Carrier-ACRYL v 2 ml umělohmotné zkumavce se šroubovacím uzávěrem.
 • Carrier-ACRYL je také součástí soupravy pro RNA nebo DNA precipitaci, obsahující mimo Carrier-ACRYL také Carrier-iRNA a Carrier-GLY, každý o objemu 1 ml. Srovnání vlastností různých nosičů pro RNA a DNA precipitaci je uvedeno s klíčovými referencemi v tabulce č. 1

Skladování

 • Krátkodobě (měsíce) skladovat při teplotě 4oC  ± 3oC.

 • Dlouhodobě skladovat při teplotě -20°C ± 5°C. Materiál snáší opakované rozmrazování.

Kontrola kvality

Každá šarže Carrier-ACRYL je analyzována v řadě testů. Pro tyto testy je využíván pufr CAB (Carrier Assay Buffer): 10 mM Tris-HCl, 2 mM MgCl2, 1 mM dithiothreitol, pH 7.5 při 37oC.  

 • Test na precipitaci nukleových kyselin. Economy DNA marker (Kat. č. D071, 2,5 µl) je smíchán s 0,2 ml 10 mM Tris-HCl pufru, pH 8.0 + 1 mM EDTA, 1 µl Carrier-ACRYL, 20 µl 3 M octanu sodného, pH 5.2 a 0.6 ml 96 % etanolu. Po 30 min při 5-8oC je směs centrifugována při 12,000 x g, analyzována elektroforézou v agarózovém gelu s ethidium bromidem a vyhodnocována v UV světle. Více než 90% všech komponent DNA markeru je obsaženo v DNA precipitátu.
 • Test na nikovací aktivitu. Plasmid pUC19 (1 µg) v 50 µl pufru CAB je inkubován s Carrier-ACRYL (50 µg) 1 hod při 37oC a následně analyzován elektroforézou v agarózovém gelu s ethidium bromidem. Nikovací aktivita není pozorována.
 • Test na ribonukleázovou aktivitu. RNA (~1 µg) v 50 µl CAB je inkubována 1 hod při 37oC s Carrier-ACRYL (50 µg) a následně analyzována elektroforézou v agarózovém gelu s ethidium bromidem. Při prohlížení pod UV světlem nejsou pozorovány žádné změny ve vlastnostech testované RNA.
 • Nepřítomnost nukleových kyselin. Carrier-ACRYL (200 µg) je vpraven do agarózového gelu s ethidium bromidem a separován elektroforeticky. DNA není pozorována při prohlížení gelů v UV světle.
Tabulka č.1 - Srovnání vlastností nosičů pro RNA/DNA precipitaci
Nosič Výhody Nevýhody

Carrier-iRNA

Polyinosinová kyselina

Chemicky definovaná RNA, vhodnější pro cDNA syntézu než běžně používané rRNA nebo tRNA.

Inhibuje reakce katalyzované terminální transferázou nebo polynukleotid kinázou. Interferuje s určováním koncentrace RNA/DNA.

Carrier-ACRYL

Lineární polyakrylamid

 

Inertní neutrální nosič, neinhibuje DNA-protein interakce a enzymové reakce. Neinterferuje s určováním koncentrace RNA/DNA. Neprecipituje krátké oligonukleotidy (≤ 20 pb).

Nevhodný pro precipitaci krátkých oligonukleotidů (≤ 20 pb).

Carrier-GLY

Polysacharid (glykogen z ústřic)

 

Purifikovaný glykogen (zbavený DNA, RNA a proteinů), neinhibuje většinu DNA-protein interakcí a enzymových reakcí. Neinterferuje s určováním koncentrace RNA/DNA. Je vhodný pro precipitaci i krátkých oligonukleotidů (≥ 8 pb).  

Může inhibovat některé DNA-protein interakce. Může inhibovat reverzní transkripci dlouhých RNA templátů. 

 

 

Soubory ke stažení

Kat. č. Název Balení Cena
C081 Carrier-ACRYL 1 ml 1200 Kč
C082 Carrier-ACRYL 5x 1 ml 3990 Kč
C085s Carrier-iRNA, GLY, ACRYL (sada) 1x 0,5 ml + 2x 1 ml 2990 Kč
Ceny jsou bez DPH 21% a zahrnují dopravu po celé České republice.