Vysoká kvalita

Nejvyšší dosažitelná kvalita

Zajišťujeme pečlivou výstupní kontrolu každé šarže nezávislou na výrobě. Produkty jsou vybaveny certifikáty kvality, které jsou dostupné v elektronické formě. Všechny výrobky...

Čtěte víc

Certifikace ISO PDF

Jsme držitel certifikátu ISO 9001:2015 Výroba vysoce kvalitních činidel...

Čtěte víc

Firemní desatero

 • Výroba reagens nejvyšší dosažitelné kvality
 • Náročná výstupní kontrola
 • Důraz na inovace...

Čtěte víc

Novinky

Carrier-GLY

Nosič pro precipitace malých množství RNA nebo DNA

Popis

Carrier-GLY je vysoce purifikovaný polysacharid (glykogen) z ústřic. Jedná se o inertní nosič, který neobsahuje hostitelské DNA, RNA, nikázy, DNázy a RNázy a je ve srovnání s tRNA, kvasničnou RNA nebo sonikovanou DNA vhodnějším nosičem pro precipitaci nukleových kyselin z důvodu menší pravděpodobnosti že by interferoval s enzymatickými reakcemi při manipulaci s RNA nebo DNA a navíc je účinnější při RNA a DNA precipitaci. Pomocí Carrier-GLY mohou být precipitovány i malá množství (pikogramy/ml) RNA nebo DNA oligonukleotidů o velikosti pouhých 8 párů bazí.

Technické údaje

Komponenty balení

 • Carrier-GLY je dodáván jako vysoce purifikovaný glykogen v deionizované, ultračisté a sterilní vodě (18 Mohm.cm) v koncentraci ~20 mg/ml.
 • Základní balení obsahuje 1 ml Carrier-GLY v 2-ml umělohmotné zkumavce se šroubovacím uzávěrem.
 • Carrier-GLY je také součástí soupravy pro RNA a DNA precipitaci, obsahující mimo Carrier-GLY také Carrier-iRNA (0,5 ml) and Carrier-ACRYL (1 ml). Srovnání vlastností různých nosičů pro RNA a DNA precipitaci je uvedeno s klíčovými referencemi v tabulce č. 1

Skladování

 • Skladovat při teplotě -20°C ± 5°C. Materiál snáší opakované rozmrazování. Neotevřená zkumavka je stabilní do expiračního data uvedeného na štítku. 

Kontrola kvality

Každá šarže Carrier-GLY je analyzována v řadě testů. Pro tyto testy je využíván pufr CAB (Carrier Assay Buffer): 10 mM Tris-HCl, 2 mM MgCl2, 1 mM dithiothreitol, pH 7.5 při 37oC.  

 • Test na precipitaci nukleových kyselin. Economy DNA marker (Kat. č. D071, 2,5 µl) je smíchán s 0,2 ml 10 mM Tris-HCl pufru, pH 8.0 + 1 mM EDTA, 1 µl Carrier-GLY, 20 µl 3 M octanu sodného, pH 5.2 a 0.6 ml 96 % etanolu. Po 30 min při 5-8oC je směs centrifugována při 12,000 x g, analyzována elektroforézou v agarózovém gelu s ethidium bromidem a vyhodnocována v UV světle. Více než 90% všech komponent DNA markeru je obsaženo v DNA precipitátu.
 • Test na nikovací aktivitu. Plasmid pUC19 (1 µg) v 50 µl pufru CAB je inkubován s Carrier-GLY (50 µg) 1 hod při 37oC a následně analyzován elektroforézou v agarózovém gelu s ethidium bromidem. Nikovací aktivita není pozorována.
 • Test na ribonukleázovou aktivitu. RNA (~1 µg) v 50 µl CAB je inkubována 1 hod při 37oC s Carrier-GLY (50 µg) a následně analyzována elektroforézou v agarózovém gelu s ethidium bromidem. Při prohlížení pod UV světlem nejsou pozorovány žádné změny ve vlastnostech testované RNA.
 • Nepřítomnost nukleových kyselin. Carrier-GLY (200 µg) je vpraven do agarózového gelu s ethidium bromidem. DNA není pozorována při prohlížení gelů v UV světle.
Tabulka č.1 - Srovnání vlastností nosičů pro RNA/DNA precipitaci
Nosič Výhody Nevýhody

Carrier-iRNA

Polyinosinová kyselina

Chemicky definovaná RNA, vhodnější pro cDNA syntézu než běžně používané rRNA nebo tRNA.

Inhibuje reakce katalyzované terminální transferázou nebo polynukleotid kinázou. Interferuje s určováním koncentrace RNA/DNA.

Carrier-ACRYL

Lineární polyakrylamid

 

Inertní neutrální nosič, neinhibuje DNA-protein interakce a enzymové reakce. Neinterferuje s určováním koncentrace RNA/DNA. Neprecipituje krátké oligonukleotidy (≤ 20 pb).

Nevhodný pro precipitaci krátkých oligonukleotidů (≤ 20 pb).

Carrier-GLY

Polysacharid (glykogen z ústřic)

 

Purifikovaný glykogen (zbavený DNA, RNA a proteinů), neinhibuje většinu DNA-protein interakcí a enzymových reakcí. Neinterferuje s určováním koncentrace RNA/DNA. Je vhodný pro precipitaci i krátkých oligonukleotidů (≥ 8 pb).  

Může inhibovat některé DNA-protein interakce. Může inhibovat reverzní transkripci dlouhých RNA templátů.

 

 

Soubory ke stažení

Kat. č. Název Balení Cena
C083 Carrier-GLY 1 ml 1200 Kč
C084 Carrier-GLY 5x 1 ml 3990 Kč
C085s Carrier-iRNA, GLY, ACRYL (sada) 1x 0,5 ml + 2x 1 ml 2990 Kč
Ceny jsou bez DPH 21% a zahrnují dopravu po celé České republice.