Vysoká kvalita

Nejvyšší dosažitelná kvalita

Zajišťujeme pečlivou výstupní kontrolu každé šarže nezávislou na výrobě. Produkty jsou vybaveny certifikáty kvality, které jsou dostupné v elektronické formě. Všechny výrobky...

Čtěte víc

Certifikace ISO PDF

Jsme držitel certifikátu ISO 9001:2015 Výroba vysoce kvalitních činidel...

Čtěte víc

Firemní desatero

  • Výroba reagens nejvyšší dosažitelné kvality
  • Náročná výstupní kontrola
  • Důraz na inovace...

Čtěte víc

Novinky

Carrier-iRNA (dříve RNA nosič R057)

Nosič pro precipitace malých množství RNA nebo DNA (dříve označovaný RNA nosič R057)

Popis

Carrier-iRNA je polyinosinová kyselina ve kvalitě pro molekulární biologii. Jedná se o účinný nosič pro etanolovou precipitaci pikogramových a vyšších množství RNA nebo DNA. Carrier-iRNA má několik výhod před jinými nosiči jakými jsou tRNA, kvasničná RNA nebo sonikovaná DNA pro koncentraci nukleových kyselin před další analýzou. Carrier-iRNA je syntetický polymer, který není zdrojem biologických kontaminací vzorků. Nukleové kyseliny získané po etanolové precipitaci v přítomnosti Carrier-iRNA jsou bezprostředně použitelné pro následné aplikace jakými jsou PCR a RT-PCR. 

Technické údaje

Komponenty balení

  • Carrier-iRNA je dodáván v deionizované, ultračisté a sterilní vodě (18 Mohm.cm) v koncentraci ~10 mg/ml.
  • Základní balení obsahuje 0,5 ml Carrier-iRNA v 2 ml umělohmotné zkumavce se šroubovacím uzávěrem.
  • Carrier-iRNA je také součástí soupravy pro RNA nebo DNA precipitaci, obsahující mimo Carrier-iRNA také Carrier-ACRYL a Carrier-GLY, každý o objemu 1 ml. Srovnání vlastností různých nosičů pro RNA a DNA precipitaci je uvedeno s klíčovými referencemi v tabulce č. 1

Skladování

  • Skladovat při teplotě -20 ± 5oC. Materiál snáší opakované rozmrazování. Pro redukci viskozity po zamražení doporučujeme zahřát zkumavku s Carrier-iRNA na 37oC po dobu 15 min.

Kontrola kvality

Každá šarže Carrier-iRNA je analyzována v řadě testů. Pro tyto testy je využíván pufr CAB (Carrier Assay Buffer): 10 mM Tris-HCl, 2 mM MgCl2, 1 mM dithiothreitol, pH 7.5 při 37oC.  

  • Test na precipitaci nukleových kyselin. Economy DNA marker (Kat. č. D071, 2,5 µl) je smíchán s 0,2 ml 10 mM Tris-HCl pufru, pH 8.0 + 1 mM EDTA, 1 µl Carrier-iRNA, 20 µl 3 M octanu sodného, pH 5.2 a 0.6 ml 96 % ethanolu. Po 30 min při -20 ± 5oC je směs centrifugována při 12,000 x g, analyzována elektroforézou v agarózovém gelu s ethidium bromidem a vyhodnocována v UV světle. Více než 90% všech komponent DNA markeru je obsaženo v DNA precipitátu.
  • Test na nikovací aktivitu. Plasmid pUC19 (1 µg) v 50 µl pufru CAB je inkubován s Carrier-iRNA (50 µg) 1 hod při 37oC a následně analyzován elektroforézou v agarózovém gelu s ethidium bromidem. Nikovací aktivita není pozorována.
  • Test na ribonukleázovou aktivitu. RNA (~1 µg) v 50 µl CAB je inkubována 1 hod při 37oC s Carrier-iRNA (50 µg) a následně analyzována elektroforézou v agarózovém gelu s ethidium bromidem. Při prohlížení pod UV světlem nejsou pozorovány žádné změny ve vlastnostech testované RNA.
Tabulka č.1 - Srovnání vlastností nosičů pro RNA/DNA precipitaci
Nosič Výhody Nevýhody

Carrier-iRNA

Polyinosinová kyselina

Chemicky definovaná RNA, vhodnější pro cDNA syntézu než běžně používané rRNA nebo tRNA.

Inhibuje reakce katalyzované terminální transferázou nebo polynukleotid kinázou. Interferuje s určováním koncentrace RNA/DNA.

Carrier-ACRYL

Lineární polyakrylamid

 

Inertní neutrální nosič, neinhibuje DNA-protein interakce a enzymové reakce. Neinterferuje s určováním koncentrace RNA/DNA. Neprecipituje krátké oligonukleotidy (≤ 20 pb).

Nevhodný pro precipitaci krátkých oligonukleotidů (≤ 20 pb).

Carrier-GLY

Polysacharid (glykogen z ústřic)

 

Purifikovaný glykogen (zbavený DNA, RNA a proteinů), neinhibuje většinu DNA-protein interakcí a enzymových reakcí. Neinterferuje s určováním koncentrace RNA/DNA. Je vhodný pro precipitaci i krátkých oligonukleotidů (≥ 8 pb). 

Může inhibovat některé DNA-protein interakce. Může inhibovat reverzní transkripci dlouhých RNA templátů.

 

 

Soubory ke stažení

Kat. č. Název Balení Cena
C078 Carrier-iRNA 0,5 ml 1700 Kč
C079 Carrier-iRNA 5x 0,5 ml 5990 Kč
C085s Carrier-iRNA, GLY, ACRYL (sada) 1x 0,5 ml + 2x 1 ml 2990 Kč
Ceny jsou bez DPH 21% a zahrnují dopravu po celé České republice.