Vysoká kvalita

Nejvyšší dosažitelná kvalita

Zajišťujeme pečlivou výstupní kontrolu každé šarže nezávislou na výrobě. Produkty jsou vybaveny certifikáty kvality, které jsou dostupné v elektronické formě. Všechny výrobky...

Čtěte víc

Certifikace ISO PDF

Jsme držitel certifikátu ISO 9001:2015 Výroba vysoce kvalitních činidel...

Čtěte víc

Firemní desatero

 • Výroba reagens nejvyšší dosažitelné kvality
 • Náročná výstupní kontrola
 • Důraz na inovace...

Čtěte víc

Novinky

Column DNA Lego Kit

Popis 

Column DNA Lego Kit je základ moderní stavebnicové (Lego) soupravy pro izolaci čisté DNA různého původu. Tato izolační metoda využívá poznatku o kapacitě křemičitých povrchů vázat DNA v přítomnosti chaotropních látek (Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 76: 615-619, 1979). 

Izolace pomocí Column DNA Lego Kitu je ve srovnání s dřívějšími metodami izolace DNA:

 • 1. rychlejší - nevyžaduje etanolovou precipitaci anebo vysoušení,
 • 2. bezpečnější - nevyžaduje fenolovou extrakci,
 • 3. efektivnější - preparáty DNA jsou podstatně čistější (nekontaminované RNA a proteiny),
 • 4. jednodušší - bez nároku na speciální vybavení,
 • 5. univerzální - vhodná pro izolaci plasmidové DNA, DNA z agarózového gelu, DNA v roztoku (po PCR) a DNA genomové, vše v rámci jedné soupravy, 
 • 6. adaptabilní - velkou výhodou Column DNA Lego Kitu je, že jednotlivé komponenty lze zakoupit i individuálně podle požadavků laboratoře, za bezkonkurenční ceny.

 

Column DNA Lego

Obr. 1. Srovnání plasmidových DNA izolovaných třemi různými způsoby. K izolaci plasmidové DNA z transformovaných buněk E. coli byla využita alkalická lyza buněk s následnou neutralizací. Poté byly plasmidy izolovány 16 hod. ultracentrifugací v gradientu CsCl (1, Ultrac. CsCl), pomocí komerčního kitu předního dodavatele souprav pro izolaci plasmidů (2, Producer X) nebo pomocí Column DNA Lego Kitu (3, Lego Kit). Získané plasmidy byly analyzovány elektroforézou v agarózovém gelu bez dalšího ovlivnění (-) nebo po parciálním štěpení restrikčním enzymem HaeIII (+). DNA v gelu byla barvena pomocí ethidium bromidu. Migrace DNA markerů o velikosti 200-1500 párů bazí (M) a migrace neštěpených plasmidů (PL) jsou rovněž vyznačeny .

Závěr - výsledky ukazují, že plasmidy izolované pomocí Column DNA Lego Kitu jsou srovnatelné kvality jako plasmidy izolované klasickou metodou ultracentrifugace v gradientu CsCl a že jejich výtěžnost je téměř 2x vyšší než při použití kolonkových soupravy jiných komerčních výrobců. Vyšší výtěžnost zřejmě souvisí s použitím guanidin thiokyanátu v Column DNA Lego Kitu, zatímco jiní výrobci využívají lacinější guanidin chlorid.

 

Technické údaje

Definice jednotky

 • Column DNA Lego Kit umožňuje 200 izolací vzorků čisté DNA.

Skladování

 • Při pokojové teplotě (+15 až +25oC) s výjimkou RNase, která by měla být skladována při -15 až -25oC; Suspension solution [P1] s RNase skladovat při +2 až +8oC se stabilitou po dobu 6 měsíců. Skladování soupravy v lednici (+2 až + 8oC) může vest k tvorbě precipitátů solí, které se rozpustí při pokojové teplotě. Transport soupravy nevyžaduje chlazení.

Komponenty a balení 

Column DNA Lego Kit (200 purifikací):

 • DNA bind kolonky (200 ks) a support tubes (200 ks) ve 4 krabičkách
 • DNA bind buffer [L1], 60 ml
 • Wash buffer [L2], 250 ml
 • Elution buffer [L3], 20 ml
 • Návod k použití

Column DNA Lego Kit + plasmid supplement (200 purifikací), obsahuje všechny komponenty Column DNA Lego Kitu a navíc 4 roztoky nutné pro izolaci plasmidové DNA:

 • Suspension buffer [P1], 50 ml
 • RNase A, DNase-free (10 mg/ml), 0,5 ml
 • Lysis buffer - blue [P2], 50 ml
 • Neutralization buffer [P3], 10 ml

Soubory ke stažení

Kat. č. Název Balení Cena
D201 Column DNA Lego Kit, 200 purifikací 1 kit 2990 Kč
D203 DNA bind columns (50 ks) + support tubes (50 ks) 1 krab. 540 Kč
D202 Column DNA Lego Kit + plasmid supplement, 200 purifikací 1 kit 3990 Kč
D204 DNA bind buffer [L1] 60 ml 660 Kč
D205 Wash buffer [L2] 250 ml 540 Kč
D206 Elution buffer [L3] 20 ml 250 Kč
D207 Suspension buffer [P1] 50 ml 250 Kč
D106 RNasa A, DNase-free (10 mg/ml) 0,5 ml 790 Kč
D208 Lysis buffer - blue [P2] 50 ml 310 Kč
D209 Neutralization buffer [P3] 10 ml 250 Kč
Ceny jsou bez DPH 21% a zahrnují dopravu po celé České republice.