Vysoká kvalita

Nejvyšší dosažitelná kvalita

Zajišťujeme pečlivou výstupní kontrolu každé šarže nezávislou na výrobě. Produkty jsou vybaveny certifikáty kvality, které jsou dostupné v elektronické formě. Všechny výrobky...

Čtěte víc

Certifikace ISO PDF

Jsme držitel certifikátu ISO 9001:2015 Výroba vysoce kvalitních činidel...

Čtěte víc

Firemní desatero

 • Výroba reagens nejvyšší dosažitelné kvality
 • Náročná výstupní kontrola
 • Důraz na inovace...

Čtěte víc

Novinky

DEP-25 DNA Extraction Kit

Popis produktu

DEP-25 (DNA Extrakce pro PCR do 25 min) DNA Extraction Kit je dvousložková souprava pro extrakci genomové DNA různého původu. Hlavní výhodou soupravy je, že extrakce pomocí DEP-25 je provedena rychle a v jedné zkumavce. Souprava umožňuje vysokokapacitní extrakci DNA a je zvláště vhodná pro identifikaci genotypů, určování identity buněk a jejich případných kontaminací. 

Rychlá, snadná, robustní a spolehlivá extrakce DNA

 • DNA z různých buněk a tkání může být připravena do 25 min a nevyžaduje časově náročné enzymatické opracování, purifikaci na koloně nebo fenol/chloroformovou extrakci (Obr. 1). Použitelnost metody byla extenzivně testována při genotypizaci různých vzorků (Obr. 2). 

Barevný indikátor

 • DEP-25 je složena ze dvou složek, START-Blue a STOP. START-Blue obsahuje barevný indikátor pro vizuální indikaci správnosti roztoku. Po přidání stejného objemu STOP reagens, roztok se změní na bezbarvý.

Kompletní souprava

 • DEP-25 obsahuje veškerá reagens nezbytná pro rychlou extrakci genomové DNA z buněk různého původů, včetně buněčných linií kultivovaných in vitro, vzorků tkání, vlasů, bukálních stěrů, biopsie myších ocásků nebo ušní tkáně.

Široká využitelnost

 • DNA izolovaná pomocí DEP-25 je využitelná při genotypizaci pomocí metody PCR a PCR v reálném čase (qPCR). Extrahovaná DNA je kompatibilní jako templát se všemi Master Mixy Top-Bio provenience.

Ekonomická výhodnost

 • Souprava obsahuje reagens pro extrakci DNA ve kvalitě pro PCR za zlomek ceny jiných metod nebo komerčních přípravků.

 

dep25a

Obr. 1. Schematické znázornění postupu přípravy genomové DNA ve kvalitě vhodné pro PCR analýzu. Extrakce DNA pomocí DEP-25 zahrnuje 3 jednoduché kroky a trvá ~25 minut. Tato procedura je rychlejší, jednodušší, bezpečnější a lacinější než standardní metoda izolace DNA, která využívá proteinázu K a následnou extrakci pomocí fenolu a chloroformu nebo metody využívající centrifugační kolonky.

 dep25b

Obr. 2. Amplifikace genomové DNA izolované pomocí DEP-25 soupravy (1) nebo standardní DNA izolační metody (2). Pro PCR byly použity oligonukl. primery specifické pro DNA fragment o velikosti 864 párů bazí [Nucl. Acids Res., 36(15):e93, 2008]. PCR amplikony byly frakcionovány na agarózovém gelu a barveny ethidium bromidem. Pouze fragmenty očekávané velikosti byly detegovány.

 

Technické údaje

Komponenty balení

 • DEP-25 DNA Extraction Kit se dodává v lahvích obsahujících: 2x 8 ml (na 100 reakcí, Kat. č. D225), 2x 30 ml (na 400 reakcí, Kat. č. D226) nebo 2x 120 ml (na 1600 reakcí, Kat. č. D227) reagens START-Blue a STOP.
 • Návod na DNA extrakci v kvalitě pro PCR.

Skladování

 • DEP-25 DNA Extraction Kit při teplotě 2-8°C. Krátkodobě (několik dnů) při teplotě do 35°C.

Čistota a kontrola kvality

 • Každá šarže  DEP-25 DNA Extraction Kitu  je testována z hlediska využitelnosti pro extrakci genomové DNA ve kvalitě pro PCR. Výsledky PCR jsou ověřovány elektroforézou v agarózovém gelu. Po obarvení ethidium bromidem je detegována pouze DNA očekávané velikosti (Obr. 2).
 

Soubory ke stažení

Kat. č. Název Balení Cena
D225 DEP-25, 100 extrakcí 2x 8 ml 490 Kč
D226 DEP-25, 400 extrakcí 2x 30 ml 1090 Kč
D227 DEP-25, 1600 extrakcí 2x120 ml 2490 Kč
Ceny jsou bez DPH 21% a zahrnují dopravu po celé České republice.