Vysoká kvalita

Nejvyšší dosažitelná kvalita

Zajišťujeme pečlivou výstupní kontrolu každé šarže nezávislou na výrobě. Produkty jsou vybaveny certifikáty kvality, které jsou dostupné v elektronické formě. Všechny výrobky...

Čtěte víc

Certifikace ISO PDF

Jsme držitel certifikátu ISO 9001:2015 Výroba vysoce kvalitních činidel...

Čtěte víc

Firemní desatero

  • Výroba reagens nejvyšší dosažitelné kvality
  • Náročná výstupní kontrola
  • Důraz na inovace...

Čtěte víc

Novinky

Celofiremní dovolená

9.8. - 16.8.2021

DNA Lego kit

Souprava pro rychlou izolaci čisté DNA

Popis

DNA Lego kit je základ moderní stavebnicové soupravy (Lego) pro izolaci čistých preparátů DNA. Tato izolační metoda využívá poznatku o kapacitě křemičitých mikropartikulí vázat DNA v přítomnosti chaotropních látek (Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 76: 615-619, 1979). Izolace DNA pomocí DNA Lego kitu je ve srovnání s klasickými metodami izolace DNA (Ausubel, F.M. et al., eds. Current Protocols in Molecular Biology, Vol. 3, Greene Publishing Assoc. and Wiley-Interscience, New York, 1995) rychlejší (nevyžaduje etanolovou precipitaci a vysoušení), bezpečnější (nevyžadují fenolovou extrakci) a izolované preparáty DNA jsou podstatně čistější (nekontaminované RNA a jejich štěpnými produkty). DNA izolovaná pomocí DNA Lego kitu je použitelná pro řadu molekulárně biologických technik, které zahrnují sekvenování, PCR, restrikční štěpení, mutagenezi in vitro, transkripce in vitro, transformace, transfekce a další. Komponenty kitu lze využít pro koncentraci DNA a izolaci fragmentů genomové DNA z buněk i neseparované krve. Zrychlení procedury izolace DNA a větší výtěžky izolované DNA jsou dosaženy nahrazením řady centrifugačních kroků podtlakovým promýváním.

Technické údaje

Definice jednotky

  • DNA Lego kit umožňuje 250 izolací (např. plasmidů z bakteriálních kultur o objemu 1,5 ml).

Skladování

  • Skladovat při pokojové teplotě.

Komponenty DNA Lego kitu

  • DNA bind, 25 ml, křemičité mikropartikule.

  • DNA vazebný pufr, 150 ml.

  • Promývací pufr, 500 ml.

  • Minikolonky a nástavce, 25/250 ks.

  • Podrobný návod na izolaci DNA a přípravu roztoků pro izolaci plasmidové DNA.

Další požadované vybavení

Pro izolaci DNA s využitím DNA Lego kitu je požadováno jen běžné laboratorní vybavení. Některé roztoky, které jsou nezbytné pro izolaci DNA a přitom nejsou součástí DNA Lego kitu, lze snadno připravit v laboratoři podle protokolu uvedeného na konci tohoto návodu. Pro rychlou izolaci DNA pomocí DNA Lego kitu lze doporučit zakoupení vakuové odsávačky "Vac-Man Laboratory vacuum manifold" od firmy Promega, která umožňuje současné odsávání vzorků ve 20-ti minikolonkách a tak nahrazuje opakované centrifugace.

izolacedna

 

 

 

Soubory ke stažení

Kat. č. Název Balení Cena
D100 DNA Lego kit, 250 izolací 1 kit 2950 Kč
D102 DNA bind 25 ml 980 Kč
D103 DNA vazebný pufr 150 ml 850 Kč
D104 Promývací pufr 500 ml 550 Kč
D105 Minikolonky / nástavce 25/250ks 750 Kč
Ceny jsou bez DPH 21% a zahrnují dopravu po celé České republice.