Vysoká kvalita

Nejvyšší dosažitelná kvalita

Zajišťujeme pečlivou výstupní kontrolu každé šarže nezávislou na výrobě. Produkty jsou vybaveny certifikáty kvality, které jsou dostupné v elektronické formě. Všechny výrobky...

Čtěte víc

Certifikace ISO PDF

Jsme držitel certifikátu ISO 9001:2015 Výroba vysoce kvalitních činidel...

Čtěte víc

Firemní desatero

  • Výroba reagens nejvyšší dosažitelné kvality
  • Náročná výstupní kontrola
  • Důraz na inovace...

Čtěte víc

Novinky

DNA Lego kit

Souprava pro rychlou izolaci čisté DNA

Popis

DNA Lego kit je základ moderní stavebnicové soupravy (Lego) pro izolaci čistých preparátů DNA. Tato izolační metoda využívá poznatku o kapacitě křemičitých mikropartikulí vázat DNA v přítomnosti chaotropních látek (Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 76: 615-619, 1979). Izolace DNA pomocí DNA Lego kitu je ve srovnání s klasickými metodami izolace DNA (Ausubel, F.M. et al., eds. Current Protocols in Molecular Biology, Vol. 3, Greene Publishing Assoc. and Wiley-Interscience, New York, 1995) rychlejší (nevyžaduje etanolovou precipitaci a vysoušení), bezpečnější (nevyžadují fenolovou extrakci) a izolované preparáty DNA jsou podstatně čistější (nekontaminované RNA a jejich štěpnými produkty). DNA izolovaná pomocí DNA Lego kitu je použitelná pro řadu molekulárně biologických technik, které zahrnují sekvenování, PCR, restrikční štěpení, mutagenezi in vitro, transkripce in vitro, transformace, transfekce a další. Komponenty kitu lze využít pro koncentraci DNA a izolaci fragmentů genomové DNA z buněk i neseparované krve. Zrychlení procedury izolace DNA a větší výtěžky izolované DNA jsou dosaženy nahrazením řady centrifugačních kroků podtlakovým promýváním.

Technické údaje

Definice jednotky

  • DNA Lego kit umožňuje 250 izolací (např. plasmidů z bakteriálních kultur o objemu 1,5 ml).

Skladování

  • Skladovat při pokojové teplotě.

Komponenty DNA Lego kitu

  • DNA bind, 25 ml, křemičité mikropartikule.

  • DNA vazebný pufr, 150 ml.

  • Promývací pufr, 500 ml.

  • Minikolonky a nástavce, 25/250 ks.

  • Podrobný návod na izolaci DNA a přípravu roztoků pro izolaci plasmidové DNA.

Další požadované vybavení

Pro izolaci DNA s využitím DNA Lego kitu je požadováno jen běžné laboratorní vybavení. Některé roztoky, které jsou nezbytné pro izolaci DNA a přitom nejsou součástí DNA Lego kitu, lze snadno připravit v laboratoři podle protokolu uvedeného na konci tohoto návodu. Pro rychlou izolaci DNA pomocí DNA Lego kitu lze doporučit zakoupení vakuové odsávačky "Vac-Man Laboratory vacuum manifold" od firmy Promega, která umožňuje současné odsávání vzorků ve 20-ti minikolonkách a tak nahrazuje opakované centrifugace.

izolacedna

 

 

 

Soubory ke stažení

Kat. č. Název Balení Cena
D100 DNA Lego kit, 250 izolací 1 kit 2950 Kč
D102 DNA bind 25 ml 980 Kč
D103 DNA vazebný pufr 150 ml 850 Kč
D104 Promývací pufr 500 ml 550 Kč
D105 Minikolonky / nástavce 25/250ks 750 Kč
Ceny jsou bez DPH 21% a zahrnují dopravu po celé České republice.