Vysoká kvalita

Nejvyšší dosažitelná kvalita

Zajišťujeme pečlivou výstupní kontrolu každé šarže nezávislou na výrobě. Produkty jsou vybaveny certifikáty kvality, které jsou dostupné v elektronické formě. Všechny výrobky...

Čtěte víc

Certifikace ISO PDF

Jsme držitel certifikátu ISO 9001:2015 Výroba vysoce kvalitních činidel...

Čtěte víc

Firemní desatero

  • Výroba reagens nejvyšší dosažitelné kvality
  • Náročná výstupní kontrola
  • Důraz na inovace...

Čtěte víc

Novinky

PCR Genotyping Kit

Popis produktu

PCR Genotyping Kit je určen pro rychlou extrakci DNA z různých tkání a buněk a následnou genotypizaci extrahované DNA metodou PCR. Kit obsahuje DEP-25 DNA Extraction Kit a Combi PPP Master Mix pro hot start PCR. 

DEP-25 (DNA Extrakce pro PCR do 25 min) je dvousložková souprava pro extrakci genomové DNA různého původu. Extrakce pomocí DEP-25 je provedena rychle a v jedné zkumavce. To snižuje možnost vzájemné kontaminace vzorků, která se může projevit v následné PCR. Souprava umožňuje vysokokapacitní extrakci DNA a je zvláště vhodná pro identifikaci genotypů, určování identity buněk a jejich případných kontaminací. DNA z různých buněk a tkání může být připravena do 25 min a nevyžaduje časově náročné enzymatické opracování buněk, purifikaci na koloně nebo fenol/chloroformovou extrakci (Obr. 1).

Combi PPP Master Mix je určen pro zjednodušenou hot start PCR. Obsahuje Taq DNA polymerázu, deoxyribonucleotidy, reakční pufr, aditiva a monoklonální protilátku anti-Taq, která zajišťuje hot start PCR. Vzorky pro PCR jsou připraveny smícháním Combi PPP Master Mix s vybranými oligonukleotidovými primery, templátovou DNA a vodou pro PCR. Aditiva a barvivo umožňují nanesení vzorku po PCR na gel bez nutnosti přidávat vkládací pufr. Combi PPP master Mix je kompatibilní s templátovou DNA extrahovanou pomocí DEP-25 (Obr. 2).

Podrobný popis soupravy, technická data and protokoly jsou popsány v produktových listech k DEP-25 DNA Extraction Kitu (kat. č. D225, D226, D227) and k Combi PPP Master Mixu (kat. č. C208, C209, C210). Jednotlivé komponenty soupravy lze zakoupit také samostatně.

  dep25a

Obr. 1. Schematické znázornění postupu přípravy genomové DNA ve kvalitě vhodné pro PCR analýzu. Extrakce DNA pomocí DEP-25 zahrnuje 3 jednoduché kroky a trvá ~25 minut. Tato procedura je rychlejší, jednodušší, bezpečnější a lacinější než standardní metoda izolace DNA, která využívá proteinázu K a následnou extrakci pomocí fenolu a chloroformu nebo metody využívající centrifugační kolonky.

 dep25b

Obr. 2. Amplifikace genomové DNA izolované pomocí DEP-25 soupravy (1) nebo standardní DNA izolační metody (2). Pro PCR byly použity oligonukl. primery specifické pro DNA fragment o velikosti 864 párů bazí [Nucl. Acids Res., 36(15):e93, 2008]. PCR amplikony byly frakcionovány na agarózovém gelu a barveny ethidium bromidem. Pouze fragmenty očekávané velikosti byly detegovány.

 

Technické údaje

Komponenty balení

  • DEP-25 DNA Extraction Kit se dodává v lahvích obsahujících: 2x 8 ml (Kat. č. D215), 2x 30 ml (Kat. č. D216) nebo 2x 120 ml (Kat. č. D217) reagens START-Blue a STOP.
  • Combi PPP Master Mix se dodává ve zkumavkách o objemu: 500 µl (Kat. č. D215),  5x 500µl (Kat. č. D216), 25x 500µl (Kat. č. D217) + PCR Ultra H2O (v celkovém objemu 25µl/reakci).
  • Každá souprava obsahuje návod na DNA extrakci v kvalitě pro PCR.

Skladování

  • DEP-25 DNA Extraction Kit při teplotě 2-8°C. Krátkodobě (několik dnů) při teplotě do 35°C.
  • Combi PPP Master Mix při teplotě -20°C ± 5°C; materiál snáší opakované rozmrazování.

Čistota a kontrola kvality

  • Každá šarže PCR Genotyping Kitu je testována z hlediska využitelnosti pro extrakci genomové DNA ve kvalitě pro PCR. Výsledky PCR jsou ověřovány elektroforézou v agarózovém gelu. Po obarvení ethidium bromidem je detegována pouze DNA očekávané velikosti (Obr. 2).

Soubory ke stažení

Kat. č. Název Balení Cena
D215 PCR Genotyping Kit 40 reakcí 710 Kč
D216 PCR Genotyping Kit 200 reakcí 2790 Kč
D217 PCR Genotyping Kit 1000 reakcí 8990 Kč
D225 DEP-25, 100 extrakcí 2x 8 ml 490 Kč
D226 DEP-25, 400 extrakcí 2x 30 ml 1090 Kč
D227 DEP-25, 1600 extrakcí 2x120 ml 2490 Kč
Ceny jsou bez DPH 21% a zahrnují dopravu po celé České republice.