Vysoká kvalita

Nejvyšší dosažitelná kvalita

Zajišťujeme pečlivou výstupní kontrolu každé šarže nezávislou na výrobě. Produkty jsou vybaveny certifikáty kvality, které jsou dostupné v elektronické formě. Všechny výrobky...

Čtěte víc

Certifikace ISO PDF

Jsme držitel certifikátu ISO 9001:2015 Výroba vysoce kvalitních činidel...

Čtěte víc

Firemní desatero

 • Výroba reagens nejvyšší dosažitelné kvality
 • Náročná výstupní kontrola
 • Důraz na inovace...

Čtěte víc

Novinky

RNA Blue

Reagens pro rychlou přípravu čisté a nedegradované RNA

Popis 

RNA Blue je reagens progresivní metody izolace RNA. Základy metody byly popsány v práci Chomczynski, P. a N. Sacchi, Anal. Biochem., 162: 156-159, 1987. Buňky jsou lyzovány nebo homogenizovány v RNA Blue při zachování integrity RNA, DNA i proteinů. Přidání chloroformu a následná krátká centrifugace vedou k separaci vzorku do tří fází: 1. vodní fáze, obsahující RNA, 2. interfáze, obsahující DNA a 3. organické modře zabarvené fáze, obsahující proteiny. RNA je izolována z vodní fáze precipitací isopropylalkoholem. RNA Blue reagens je možné použít na současnou izolaci RNA, DNA a proteinů ze vzorků různého původu, včetně člověka, zvířat, rostlin, kvasinek, bakterií a virů. Jeden ml RNA Blue umožňuje izolovat RNA, DNA a proteiny z 50 - 100 mg tkáně, 5x106 buněk nebo z misky (10 cm2) s kulturou adherentních buněk.
RNA izolovaná pomocí reagens RNA Blue je čistá (A260/280 = 1,65 - 1,8) a v nedegradované formě (RNA o velikosti 0,1 - 15 kb).

Technické údaje

Komponenty balení

 • Lahvička RNA Blue o obsahu 25, 50, 100 ml.

 • Podrobný návod na izolaci RNA, DNA a proteinů

Skladování

 • Skladovat při teplotě 4°C±3°C.

Kontrola kvality

 • Při použití doporučeného protokolu je izolovaná RNA nedegradovaná, jak je dokumentováno po elektroforetické separaci RNA ve formaldehydovém gelu a barvením ethidium bromidem.

 

Výhody použití reagens RNA Blue

 1. Jedná se o reagens, které umožňuje spolehlivou a velmi rychlou (90 min) izolaci nedegradované a čisté RNA z velkého počtu vzorků.

 2. RNA Blue reagens je stabilní po dobu více než jednoho roku.

 3. RNA izolovaná pomocí RNA Blue je v nedegradované formě a v kvalitě vhodné pro:

   • RT PCR,

   • konstrukci cDNA knihoven,

   • Northern bloty,

   • izolaci mRNA,

   • in vitro translace,

   • RNase protekční testy.

 4. RNA Blue umožňuje izolovat RNA z nejrůznějších typů buněk, včetně buněk a tkání člověka, adherentních a neadherentních buněk kultivovaných in vitro, rostlinných buněk, bakterií a kvasinek.

 5. RNA Blue umožňuje izolovat z jednoho vzorku současně RNA, DNA i protein.

 6. RNA Blue doplňuje sortiment výrobků Top-Bio, které jsou určeny pro RT PCR; tyto výrobky jsou extenzivně testovány na vzájemnou kompatibilitu.

 7. Součástí dodávky RNA Blue je podrobný protokol přípravy RNA, DNA a proteinů.

 

Soubory ke stažení

Kat. č. Název Balení Cena
R011 RNA Blue 25 ml 1290 Kč
R012 RNA Blue 50 ml 2190 Kč
R013 RNA Blue 100 ml 3890 Kč
Ceny jsou bez DPH 21% a zahrnují dopravu po celé České republice.