Vysoká kvalita

Nejvyšší dosažitelná kvalita

Zajišťujeme pečlivou výstupní kontrolu každé šarže nezávislou na výrobě. Produkty jsou vybaveny certifikáty kvality, které jsou dostupné v elektronické formě. Všechny výrobky...

Čtěte víc

Certifikace ISO PDF

Jsme držitel certifikátu ISO 9001:2015 Výroba vysoce kvalitních činidel...

Čtěte víc

Firemní desatero

  • Výroba reagens nejvyšší dosažitelné kvality
  • Náročná výstupní kontrola
  • Důraz na inovace...

Čtěte víc

Novinky

RNA CT Protector

Popis

RNA CT Protector je netoxický roztok, který rychle proniká do buněk a tkání ve kterých stabilizuje RNA, bez nutnosti rychlého zpracování nebo zamražení vzorků. Tkáně v RNA CT Protector mají zachovanou intaktní RNA po dobu až 24 hod při teplotě 37oC, 1 týden při teplotě 24oC a 1 měsíc při teplotě 4oC. Tkáně mohou být skladovány v RNA CT Protector dlouhodobě při teplotě -20 ± 5oC. RNA CT Protector je vhodný pro stabilizaci RNA v celé řadě tkání a buněk živočišného i rostlinného původu, včetně bakterií. RNA CT Protector je kompatibilní s RNA Blue (kat. č. R011) a dalšími reagens a postupy používanými pro izolaci RNA z buněk v suspenzi a tkání.

Technické údaje

Komponenty balení

  • 1 láhev o obsahu 50 ml nebo 250 ml RNA CT Protector.

Skladování

  • Při pokojové teplotě. Při nižší teplotě mohou vzniknout precipitáty, které zmizí po zahřátí lahve na teplotu 37oC.

Složení

  • RNA CT Protector je netoxický roztok připravený z PCR Ultra H2O (kat. č. P040) a dalších komponent a má bakteriocidní účinky.

Kontrola kvality

  • Každá šarže RNA CT Protector je testována z hlediska schopnosti stabilizovat buněčnou RNA, která je následně izolována pomocí RNA Blue a charakterizována elektroforézou v agarózovém gelu.

Protokol

RNA CT Protector (označovaný dále také jen jako reagens) je určen pro stabilizaci RNA v čerstvě izolovaných (nezamražených) tkáních a buňkách. Malé orgány nebo kousky tkání (ne větší než 5 mm v jednom směru) jsou vpraveny do přibližně 5 objemů nechlazeného reagens (například tkáň 200 mg je vložena do 1 ml reagens). Buňky v suspenzi lze sedimentovat centrifugací, pelet resuspendovat v malém objemu fyziologického roztoku a následně promíchat v RNA CT Protector. Alternativně lze k buňkám v suspenzi přidat 5 objemů reagens a promíchat. Některé tkáně, které jsou chráněny difuzními bariérami (např. voskové vrstvičky povrchu některých listů rostlin), je nutné rozvolnit fyzikálními metodami (např. nakrájením na kostičky), aby došlo k efektivnímu průniku reagens do tkání.

Reagens během několika hodin (obvykle do 24 hod. při teplotě 2 - 8oC) penetruje tkáně a buňky a stabilizuje RNA. Pokud jsou vzorky udržovány při teplotě -20 ± 5oC , zůstává RNA CT Protector v tekutém stavu a to usnadňuje následnou izolaci RNA. Pro dlouhodobé skladování je vhodné vzorky v RNA CT Protector udržovat při teplotě nižší než - 60oC. Pro optimální výtěžek RNA z buněk skladovaných v RNA CT Protector je nutné toto reagens pečlivě odstranit, například tkáň před dalším zpracováním krátce opláchnout ve vodě. Tkáně skladované v RNA CT Protector mohou být vyjmuty z roztoku, malá část odebrána pro následnou izolaci RNA a zbytek vložen zpět do RNA CT Protector reagens a skladován. Z buněčných suspenzí skladovaných v RNA CT Protector může být odebrána část, naředěna fyziologickým roztokem a po stočení je možné izolovat buněčnou RNA obvyklým způsobem.

Soubory ke stažení

Kat. č. Název Balení Cena
R015 RNA CT Protector 50 ml 490 Kč
R016 RNA CT Protector 250 ml 1960 Kč
Ceny jsou bez DPH 21% a zahrnují dopravu po celé České republice.