Vysoká kvalita

Nejvyšší dosažitelná kvalita

Zajišťujeme pečlivou výstupní kontrolu každé šarže nezávislou na výrobě. Produkty jsou vybaveny certifikáty kvality, které jsou dostupné v elektronické formě. Všechny výrobky...

Čtěte víc

Certifikace ISO PDF

Jsme držitel certifikátu ISO 9001:2015 Výroba vysoce kvalitních činidel...

Čtěte víc

Firemní desatero

  • Výroba reagens nejvyšší dosažitelné kvality
  • Náročná výstupní kontrola
  • Důraz na inovace...

Čtěte víc

Novinky

Materiály na testování RNA coronaviru, způsobující COVID-19

PCR START 2x Master Mix kit

PCR START 2x Plain Master Mix kit

qPCR START 2x Master Mix kit

elektroforeza 

ELEKTROFORÉZA DNA FRAGMENTŮ A RNA VYŽADUJE REAGENS VYSOKÉ KVALITY U KTERÝCH NEJSOU ANI STOPOVÁ MNOŽSTVÍ DNÁZ A RNÁZ

PCR vkládací pufry jsou roztoky o vysoké hustotě, které usnadňují vkládání vzorků DNA do jamek elektroforetického gelu. Snadnou manipulaci se vzorky umožňují barviva, která mají pohyblivost při elektroforéze srovnatelnou s pohyblivostí DNA. V současné době se používá především pufr, který obsahuje bromofenolovou modř a xylen cyanol. Bromofenolová modř migruje v agarózovém gelu s 0,5 x TBE pufrem přibližně stejně rychle jako lineární dvouřetězcová DNA o velikosti 300 párů bazí, zatímco xylen cyanol migruje přibližně jako DNA o velikosti 4000 párů bazí. Tato relativní pohyblivost není ovlivněna koncentrací agarózy v rozmezí 0,5–1,4%.

Přítomnost barviva však může ovlivnit "svítivost" DNA při barvení gelu pomocí ethidium bromidu popřípadě jinými barvivy a tím znemožňovat kvantifi kaci DNA, popřípadě detekci DNA o nízké koncentrací. Z tohoto důvodu je dodáván vkládací pufr, který obsahuje pouze bromofenolovou modř (vkládací pufr Edge). Protože však PCR produkty jsou často o velikosti kolem 300 párů bází, byly zavedeny nové vkládací pufry, které obsahují barviva putující v agarózovém gelu rychleji než běžně analyzované fragmenty DNA. Yellow load vkládací pufr obsahuje žluté barvivo, orange G, které migruje v oblasti jednotlivých nukleotidů. Ještě rychleji migruje barvivo obsažené v Red load. Vkladací pufr Red load obsahuje stejné barvivo, jako je obsažené v PP master mixech nebo v Taq Purple DNA polymeráze a je tedy zvláště vhodné pro vkládání velikostních značek typu DNA marker.