Novinky

Vážení zákazníci,

dovolujeme si Vás informovat, že v souvislosti s požadavky na testování přítomnosti corona viru, způsobující COVID-19, nabízíme různé nosiče pro izolaci RNA.

Carrier-iRNA (dříve RNA nosič), Carrier-ACRYL, Carrier-GLY

  • Pro účinnou precipitaci piko-gramových a vyšších množství DNA nebo RNA pomocí etanolu nebo isopropanolu. 
  • Tyto nosiče se liší svými užitkovými vlastnostmi viz Tabulka:
Nosič Výhody Nevýhody

Carrier-iRNA

Polyinosinová kyselina

Chemicky definovaná RNA, vhodnější pro cDNA syntézu než běžně používané rRNA nebo tRNA.

Inhibuje reakce katalyzované terminální transferázou nebo polynukleotid kinázou. Interferuje s určováním koncentrace RNA/DNA.

Carrier-ACRYL

Lineární polyakrylamid

 

Inertní neutrální nosič, neinhibuje DNA-protein interakce a enzymové reakce. Neinterferuje s určováním koncentrace RNA/DNA. Neprecipituje krátké oligonukleotidy (≤ 20 pb).

Nevhodný pro precipitaci krátkých oligonukleotidů (≤ 20 pb).

Carrier-GLY

Polysacharid (glykogen z ústřic)

 

Purifikovaný glykogen (zbavený DNA, RNA a proteinů), neinhibuje většinu DNA-protein interakcí a enzymových reakcí. Neinterferuje s určováním koncentrace RNA/DNA. Je vhodný pro precipitaci i krátkých oligonukleotidů (≥ 8 pb).  

Může inhibovat některé DNA-protein interakce. Může inhibovat reverzní transkripci dlouhých RNA templátů.