Novinky

Vážení zákazníci,

v rámci svého inovačního programu firma Top-Bio s.r.o. přichází na trh s novými produkty:

Q-Taq DNA polymeráza

  • Jedná se o rekombinantní Taq DNA polymerázu (5U/ul) v optimalizovaném skladovacím pufru, který zvyšuje stabilitu enzymu a zajišťuje robustnější průběh PCR. Enzym je izolovaný nově vyvinutou metodou, která snižuje množství kontaminující DNA na nedetekovatelnou úroveň, zatímco v komerčně dostupných a námi testovaných preparátech DNA polymeráz je hladina kontaminující DNA 20 – 40 ng/ml. Je zvláště vhodná pro určování kontaminace vzorků bakteriemi a pro mikrobiální genotypizace.
 

Carrier-iRNA, Carrier-ACRYL, Carrier-GLY

  • Pro účinnou precipitaci piko-gramových a vyšších množství DNA nebo RNA pomocí etanolu nebo isopropanolu. 
  • Tyto nosiče se liší svými užitkovými vlastnostmi viz Tabulka:
Nosič Výhody Nevýhody

Carrier-iRNA

Polyinosinová kyselina

Chemicky definovaná RNA, vhodnější pro cDNA syntézu než běžně používané rRNA nebo tRNA.

Inhibuje reakce katalyzované terminální transferázou nebo polynukleotid kinázou. Interferuje s určováním koncentrace RNA/DNA.

Carrier-ACRYL

Lineární polyakrylamid

 

Inertní neutrální nosič, neinhibuje DNA-protein interakce a enzymové reakce. Neinterferuje s určováním koncentrace RNA/DNA. Neprecipituje krátké oligonukleotidy (≤ 20 pb).

Nevhodný pro precipitaci krátkých oligonukleotidů (≤ 20 pb).

Carrier-GLY

Polysacharid (glykogen z ústřic)

 

Purifikovaný glykogen (zbavený DNA, RNA a proteinů), neinhibuje většinu DNA-protein interakcí a enzymových reakcí. Neinterferuje s určováním koncentrace RNA/DNA. Je vhodný pro precipitaci i krátkých oligonukleotidů (≥ 8 pb).  

Může inhibovat některé DNA-protein interakce. Může inhibovat reverzní transkripci dlouhých RNA templátů.

 

Economy DNA marker 100-500 a Economy DNA marker 100-500 coloured 

Obsahuje pět DNA fragmentů pokrývajících velikostí nejčastěji amplifikované PCR produkty (100, 200, 300, 400 a 500 párů bazí). Tyto markery vznikly amplifikací plasmidové DNA různé délky a jsou dodávány s nebo bez barviva. Markery s barvivem umožňují přímou nanášku na gel, bez nutnosti přidávat vkládací pufr. Tím, že oba markery obsahují jen 5 DNA fragmentů, jsou výrobně nízkonákladové, což se promítá do konečné ceny výrobku. Z jednoho balení DNA markeru je možné vytvořit až 120 vzorků markeru v závislosti na velikosti jamek gelu.

 

RNA CT Protector 

Zjednodušuje skladování buněk a tkání před izolací RNA. Obvykle se RNA izoluje ze tkání zamražených v tekutém dusíku nebo s využitím speciálních reagens jako například RNA Blue. Tyto postupy jsou vhodné, pokud je RNA izolována bezprostředně po odběru tkáně nebo buněk z buněčných kultur, nebo pokud máme k dispozici tekutý dusík a tkáně můžeme v tekutém dusíku skladovat.

RNA CT Protector je netoxický vodný roztok, který rychle proniká do buněk a tkání, ve kterých stabilizuje RNA bez nutnosti rychlého zpracování nebo zamražení vzorků v tekutém dusíku. Tkáně v RNA CT Protectoru mají zachovanou intaktní RNA po dobu až 24 hod. při teplotě 37oC, 1 týden při teplotě 24oC a 1 měsíc při teplotě 4oC. Tkáně mohou být skladovány v RNA CT Protectoru dlouhodobě při teplotě -20oC. RNA CT Protector je vhodný pro stabilizaci RNA v celé řadě tkání a buněk živočišného i rostlinného původu včetně bakterií. RNA CT Protector je kompatibilní s RNA Blue (kat.č. R011) a dalšími reagens a postupy používanými pro izolaci RNA z buněk v suspenzi a tkání. 


DNA-free PCR Master Mixy s trehalózou a 1,2-propandiolem 

DNA byla odstraněna z Master Mixů novou enzymatickou metodou využívající rozvolnění komplexů DNA a Taq DNA polymerázy (patent v přípravě). Absence DNA, která kontaminuje všechny preparáty DNA polymeráz a všechny námi testované komerčních Master Mixy, předurčuje tyto nové DNA-free Master Mixy k využití jako nový nástroj pro stanovení bakteriálních a kvasinkových kontaminací a DNA analýzy. Přítomnost trehalózy a 1,2-propandiolu (TP) v reakční směsi napomáhá amplifikaci obtížně analyzovatelných vzorků. 


qPCR 2x Blue Master Mix + ROX

Tento produkt je variantou qPCR 2x Blue Master Mixu, obsahující ROX Reference Dye

ROX Reference Dye  

ROX (6-carboxy-X-rhodamine) Reference Dye pro kvantitativní polymerázovou řetězovou reakci (qPCR) slouží jako interní referenční standard pro normalizaci fluorescenčního signálu u přístrojů pro PCR v reálném čase, které umožňují ROX normalizaci. ROX se využívá ke korekci mezijamkových variací v důsledku odchylek při pipetování a fluorescenčních fluktuací. Přítomnost ROX neinterferuje s průběhem PCR amplifikace [G. Wang, E. Becker, C. Mesa, Optimization of 6-carboxy-X-rhodamine concentration for real-time polymerase chain reaction using molecular beacon chemistry, Can. J. Microbiol. 53, 391-397, 2007]. ROX má odlišné emisní spektrum (excitační maximu je při 586 nm a emisní maximum při 621 nm) ve srovnání s SYBR Green I a dalšími fluorescenčními barvivy používanými pro qPCR.   

 

Dále doporučujeme 

Column DNA Lego Kit -moderní způsob izolace DNA s využitím nových izolačních kolonek s membránami z křemičitých vláken.

DEP-25 DNA Extraction Kit - pro rychlou (do 25 min) extrakci genomové DNA  

PCR Genotyping Kit - souprava pro rychlou extrakci DNA z různých tkání a buněk a následnou genotypizaci extrahované DNA metodou PCR  

LA Hot Start Master Mix - pro běžnou PCR (s barvivem)

LA Hot Start Plain Master Mix - pro real-time PCR (neobsahuje barvivo)

Jedná se o optimalizované mixy k univerzálnímu použití v PCR. Obsahují směs dvou DNA polymeráz, deoxyribonukleotid trifosfáty (dNTP), anti-Taq monoklonální protilátku, pufr, stabilizátory, aditiva a další komponenty. Tyto produkty jsou nejpokročilejší variantou PCR Master mixů. 

 

I nadále můžete nakupovat prostřednictvím virtuálního obchodu, který byl upraven:

  • Před prvním nákupem je nutné se zaregistrovat (v záhlaví). V rámci registrace lze uvést několik dodacích adres.
  • Při dalších nákupech se stačí pouze přihlásit pomocí e-mailu a hesla. V případě zapomenutí hesla je v poli přihlášení odkaz, kdy po napsaní Vaší přihlašovací e-mailové adresy Vám bude heslo obratem odesláno.
  • Veškeré registrační údaje lze editovat v sekci účet. V této sekci lze také sledovat historii objednávek.
  • Po odeslání objednávky obdržíte e-mailem potvrzení o jejím přijetí. Následující pracovní den můžete očekávat dodání objednaného zboží.

  

shirt

Ke každé objednávce nad 10.000,- Kč (bez DPH) dostanete kvalitní tričko od firmy B&C ve velikosti L.