Novinky

Vážení zákazníci,

v rámci svého výrobního programu firma Top-Bio, s.r.o. zavedla v minulém roce nový výrobek - rekombinantní Q-Taq DNA polymerázu

Tento enzym je izolován nově vyvinutou metodou snižující množství kontaminující DNA. Ve většině  komerčně dostupných preparátech rekombinantních DNA polymeráz je přítomno 10-1000 genomových ekvivalentů bakteriální dsDNA na jednotku enzymu (Spangler et al., Plos One, 4: e7010, 2009), které jsou zodpovědné za problémy při některých typech DNA amplifikací. Q-Taq DNA polymeráza se sníženým obsahem kontaminující bakteriální dsDNA vykazuje při použití některých kombinací templátů a primerů méně nespecificit.  
Q-Taq DNA polymerázou jsme nahradili Taq DNA polymerázu ve všech typech master mixů Top-Bio provenience a tím zvýšili specificitu PCR a qPCR pro některé typy použitých primerů bez negativního dopadu na amplifikační účinnost. Tato zvýšená kvalita našich produktů není doprovázena zvýšenými náklady. 
Pro určení optimálního master mixu Top-Bio provenience s Q-Taq DNA polymerázou pro Vaše aplikace si Vám dovolujeme nabídnou 3 startovací kity obsahující master mixy pro PCR a qPCR. Tyto master mixy jsou cenově zvýhodněné ve srovnání se zakoupením individuálních master mixů. 

PCR START 2x Master Mix kit (s přídavkem barviva pro přímé nanášení vzorku po PCR na gel, bez nutnosti přidávat loading buffer)
Kat. č. P555 obsahuje:
Cena této soupravy tří různých master mixů (3x 40 reakcí, 3x 0,5ml) činí 690,- Kč.
 
  
PCR START 2x Plain Master Mix kit (pro qPCR se specifickými sondami typu Taqman nebo pro PCR s nutností přidat loading buffer před nanášením na gel)
Kat. č P556 obsahuje:
Cena této soupravy tří různých master mixů (3x 40 reakcí, 3x 0,5ml) činí 690,- Kč.
 
 
qPCR START 2x Master Mix kit (pro qPCR s interkalačními barvivy SYBR nebo SYTO-9)
Kat. č P557 obsahuje:
Cena této soupravy tří různých master mixů (3x 40 reakcí, 3x 0,5ml) činí 690,- Kč.

 

Carrier-iRNA, Carrier-ACRYL, Carrier-GLY

  • Pro účinnou precipitaci piko-gramových a vyšších množství DNA nebo RNA pomocí etanolu nebo isopropanolu. 
  • Tyto nosiče se liší svými užitkovými vlastnostmi viz Tabulka:
Nosič Výhody Nevýhody

Carrier-iRNA

Polyinosinová kyselina

Chemicky definovaná RNA, vhodnější pro cDNA syntézu než běžně používané rRNA nebo tRNA.

Inhibuje reakce katalyzované terminální transferázou nebo polynukleotid kinázou. Interferuje s určováním koncentrace RNA/DNA.

Carrier-ACRYL

Lineární polyakrylamid

 

Inertní neutrální nosič, neinhibuje DNA-protein interakce a enzymové reakce. Neinterferuje s určováním koncentrace RNA/DNA. Neprecipituje krátké oligonukleotidy (≤ 20 pb).

Nevhodný pro precipitaci krátkých oligonukleotidů (≤ 20 pb).

Carrier-GLY

Polysacharid (glykogen z ústřic)

 

Purifikovaný glykogen (zbavený DNA, RNA a proteinů), neinhibuje většinu DNA-protein interakcí a enzymových reakcí. Neinterferuje s určováním koncentrace RNA/DNA. Je vhodný pro precipitaci i krátkých oligonukleotidů (≥ 8 pb).  

Může inhibovat některé DNA-protein interakce. Může inhibovat reverzní transkripci dlouhých RNA templátů.

 

Economy DNA marker 100-500 a Economy DNA marker 100-500 coloured 

Obsahuje pět DNA fragmentů pokrývajících velikostí nejčastěji amplifikované PCR produkty (100, 200, 300, 400 a 500 párů bazí). Tyto markery vznikly amplifikací plasmidové DNA různé délky a jsou dodávány s nebo bez barviva. Markery s barvivem umožňují přímou nanášku na gel, bez nutnosti přidávat vkládací pufr. Tím, že oba markery obsahují jen 5 DNA fragmentů, jsou výrobně nízkonákladové, což se promítá do konečné ceny výrobku. Z jednoho balení DNA markeru je možné vytvořit až 120 vzorků markeru v závislosti na velikosti jamek gelu.

 

RNA CT Protector 

Zjednodušuje skladování buněk a tkání před izolací RNA. Obvykle se RNA izoluje ze tkání zamražených v tekutém dusíku nebo s využitím speciálních reagens jako například RNA Blue. Tyto postupy jsou vhodné, pokud je RNA izolována bezprostředně po odběru tkáně nebo buněk z buněčných kultur, nebo pokud máme k dispozici tekutý dusík a tkáně můžeme v tekutém dusíku skladovat.

RNA CT Protector je netoxický vodný roztok, který rychle proniká do buněk a tkání, ve kterých stabilizuje RNA bez nutnosti rychlého zpracování nebo zamražení vzorků v tekutém dusíku. Tkáně v RNA CT Protectoru mají zachovanou intaktní RNA po dobu až 24 hod. při teplotě 37oC, 1 týden při teplotě 24oC a 1 měsíc při teplotě 4oC. Tkáně mohou být skladovány v RNA CT Protectoru dlouhodobě při teplotě -20oC. RNA CT Protector je vhodný pro stabilizaci RNA v celé řadě tkání a buněk živočišného i rostlinného původu včetně bakterií. RNA CT Protector je kompatibilní s RNA Blue (kat.č. R011) a dalšími reagens a postupy používanými pro izolaci RNA z buněk v suspenzi a tkání. 


DNA-free PCR Master Mixy s trehalózou a 1,2-propandiolem 

DNA byla odstraněna z Master Mixů novou enzymatickou metodou využívající rozvolnění komplexů DNA a Taq DNA polymerázy (patent v přípravě). Absence DNA, která kontaminuje všechny preparáty DNA polymeráz a všechny námi testované komerčních Master Mixy, předurčuje tyto nové DNA-free Master Mixy k využití jako nový nástroj pro stanovení bakteriálních a kvasinkových kontaminací a DNA analýzy. Přítomnost trehalózy a 1,2-propandiolu (TP) v reakční směsi napomáhá amplifikaci obtížně analyzovatelných vzorků. 


qPCR 2x Blue Master Mix + ROX

Tento produkt je variantou qPCR 2x Blue Master Mixu, obsahující ROX Reference Dye

ROX Reference Dye  

ROX (6-carboxy-X-rhodamine) Reference Dye pro kvantitativní polymerázovou řetězovou reakci (qPCR) slouží jako interní referenční standard pro normalizaci fluorescenčního signálu u přístrojů pro PCR v reálném čase, které umožňují ROX normalizaci. ROX se využívá ke korekci mezijamkových variací v důsledku odchylek při pipetování a fluorescenčních fluktuací. Přítomnost ROX neinterferuje s průběhem PCR amplifikace [G. Wang, E. Becker, C. Mesa, Optimization of 6-carboxy-X-rhodamine concentration for real-time polymerase chain reaction using molecular beacon chemistry, Can. J. Microbiol. 53, 391-397, 2007]. ROX má odlišné emisní spektrum (excitační maximu je při 586 nm a emisní maximum při 621 nm) ve srovnání s SYBR Green I a dalšími fluorescenčními barvivy používanými pro qPCR.   

 

Dále doporučujeme 

Column DNA Lego Kit -moderní způsob izolace DNA s využitím nových izolačních kolonek s membránami z křemičitých vláken.

DEP-25 DNA Extraction Kit - pro rychlou (do 25 min) extrakci genomové DNA  

PCR Genotyping Kit - souprava pro rychlou extrakci DNA z různých tkání a buněk a následnou genotypizaci extrahované DNA metodou PCR  

LA Hot Start Master Mix - pro běžnou PCR (s barvivem)

LA Hot Start Plain Master Mix - pro real-time PCR (neobsahuje barvivo)

Jedná se o optimalizované mixy k univerzálnímu použití v PCR. Obsahují směs dvou DNA polymeráz, deoxyribonukleotid trifosfáty (dNTP), anti-Taq monoklonální protilátku, pufr, stabilizátory, aditiva a další komponenty. Tyto produkty jsou nejpokročilejší variantou PCR Master mixů. 

 

I nadále můžete nakupovat prostřednictvím virtuálního obchodu, který byl upraven:

  • Před prvním nákupem je nutné se zaregistrovat (v záhlaví). V rámci registrace lze uvést několik dodacích adres.
  • Při dalších nákupech se stačí pouze přihlásit pomocí e-mailu a hesla. V případě zapomenutí hesla je v poli přihlášení odkaz, kdy po napsaní Vaší přihlašovací e-mailové adresy Vám bude heslo obratem odesláno.
  • Veškeré registrační údaje lze editovat v sekci účet. V této sekci lze také sledovat historii objednávek.
  • Po odeslání objednávky obdržíte e-mailem potvrzení o jejím přijetí. Následující pracovní den můžete očekávat dodání objednaného zboží.

  

shirt

Ke každé objednávce nad 10.000,- Kč (bez DPH) dostanete kvalitní tričko od firmy B&C ve velikosti L.