Vysoká kvalita

Nejvyšší dosažitelná kvalita

Zajišťujeme pečlivou výstupní kontrolu každé šarže nezávislou na výrobě. Produkty jsou vybaveny certifikáty kvality, které jsou dostupné v elektronické formě. Všechny výrobky...

Čtěte víc

Certifikace ISO PDF

Jsme držitel certifikátu ISO 9001:2015 Výroba vysoce kvalitních činidel...

Čtěte víc

Firemní desatero

  • Výroba reagens nejvyšší dosažitelné kvality
  • Náročná výstupní kontrola
  • Důraz na inovace...

Čtěte víc

Novinky

Materiály na testování RNA coronaviru, způsobující COVID-19

PCR START 2x Master Mix kit

PCR START 2x Plain Master Mix kit

qPCR START 2x Master Mix kit

Master mixy 

Úvod

PCR Master Mixy výrazným způsobem urychlují přípravu vzorků pro PCR a redukují možnosti nežádoucích kontaminací. Obsahují totiž všechny komponenty nezbytné pro PCR reakci s vyjímkou primerů a templátové DNA. Hlavní výhody PCR Master Mixů:

  1. obsahují všechny komponenty pro PCR optimalizované z hlediska vzájemné kompatibility.
  2. nevyžadují smíchávání malých množství jednotlivých komponent PCR.
  3. obsahují aditiva, která zjednodušují skladování, přepravu i účinnost PCR.

 Všechny tyto parametry zvyšují reproducibilitu výsledků PCR testů. Produkty jsou vhodné především pro rutinné provádění diagnostické  PCR.

PCR Master Mixy Top-Bio provenience

V současné době jsou k dispozici následující typy 2x koncentrovaných PCR Master Mixů, které se liší svým složením a využitelností:

PPP Master Mix

  • Základní typ PCR Master Mixu, obsahuje všechny komponenty pro PCR 2x koncentrované a navíc obsahuje aditiva a inertní barvivo umožňující okamžité nanášení na gel.

PPP Master Mix bez MgCl2

  • Modifikace PPP Master Mixu, kdy MgCl2 je dodáván odděleně pro optimalizaci reakčních podmínek.

Plain PP Master Mix

  • Modifikace PPP Master Mixu, avšak neobsahuje barvivo.

TP 2x Master Mix 

  • Vychází z nedávného nálezu, že přidání Trehalózy a 1,2-Propandiolu (zkráceně TP) do reakční směsi může podstatně zvýšit účinnost PCR a napomoci při amplifikaci obtížně analyzovatelných vzorků, včetně DNA z neseparované krve, se zvýšeným obsahem GC a vzorků, které obsahují inhibitory PCR (Horáková a spol., BMC Biotechnology, 11:41, 2011; Free PMC article).

  Hot Start

 

Inertní
barvivo

Long
Acurate

Dodané MgCl2

PPP Master Mix

-

+

-

+

PPP Master Mix bez MgCl2

-

+

-

-

Plain PP Master Mix

-

-

-

+

TP 2x Master Mix - - - +

Combi PPP Master Mix

+

+

-

+

Plain Combi PP Master Mix

+

-

-

+

LA Hot Start Master Mix + - + +

Aptamer Hot Start Master Mix

+ + - +