Vysoká kvalita

Nejvyšší dosažitelná kvalita

Zajišťujeme pečlivou výstupní kontrolu každé šarže nezávislou na výrobě. Produkty jsou vybaveny certifikáty kvality, které jsou dostupné v elektronické formě. Všechny výrobky...

Čtěte víc

Certifikace ISO PDF

Jsme držitel certifikátu ISO 9001:2015 Výroba vysoce kvalitních činidel...

Čtěte víc

Firemní desatero

  • Výroba reagens nejvyšší dosažitelné kvality
  • Náročná výstupní kontrola
  • Důraz na inovace...

Čtěte víc

Novinky

Q-Taq DNA polymeráza

Carrier-iRNA + Carrier-ACRYL + Carrier-GLY

Economy DNA marker 100-500

RNA CT Protector 

DNA-free PCR Master Mixy 

Master mixy 

Úvod

PCR Master Mixy výrazným způsobem urychlují přípravu vzorků pro PCR a redukují možnosti nežádoucích kontaminací. Obsahují totiž všechny komponenty nezbytné pro PCR reakci s vyjímkou primerů a templátové DNA. Hlavní výhody PCR Master Mixů:

  1. obsahují všechny komponenty pro PCR optimalizované z hlediska vzájemné kompatibility.
  2. nevyžadují smíchávání malých množství jednotlivých komponent PCR.
  3. obsahují aditiva, která zjednodušují skladování, přepravu i účinnost PCR.

 Všechny tyto parametry zvyšují reproducibilitu výsledků PCR testů. Produkty jsou vhodné především pro rutinné provádění diagnostické  PCR.

PCR Master Mixy Top-Bio provenience

V současné době jsou k dispozici následující typy 2x koncentrovaných PCR Master Mixů, které se liší svým složením a využitelností:

PPP Master Mix

  • Základní typ PCR Master Mixu, obsahuje všechny komponenty pro PCR 2x koncentrované a navíc obsahuje aditiva a inertní barvivo umožňující okamžité nanášení na gel.

PPP Master Mix bez MgCl2

  • Modifikace PPP Master Mixu, kdy MgCl2 je dodáván odděleně pro optimalizaci reakčních podmínek.

Plain PP Master Mix

  • Modifikace PPP Master Mixu, avšak neobsahuje barvivo.

TP 2x Master Mix 

  • Vychází z nedávného nálezu, že přidání Trehalózy a 1,2-Propandiolu (zkráceně TP) do reakční směsi může podstatně zvýšit účinnost PCR a napomoci při amplifikaci obtížně analyzovatelných vzorků, včetně DNA z neseparované krve, se zvýšeným obsahem GC a vzorků, které obsahují inhibitory PCR (Horáková a spol., BMC Biotechnology, 11:41, 2011; Free PMC article).

  Hot Start

 

Inertní
barvivo

Long
Acurate

Dodané MgCl2

PPP Master Mix

-

+

-

+

PPP Master Mix bez MgCl2

-

+

-

-

Plain PP Master Mix

-

-

-

+

TP 2x Master Mix - - - +

Combi PPP Master Mix

+

+

-

+

Plain Combi PP Master Mix

+

-

-

+

LA Hot Start Master Mix + - + +

Aptamer Hot Start Master Mix

+ + - +