Vysoká kvalita

Nejvyšší dosažitelná kvalita

Zajišťujeme pečlivou výstupní kontrolu každé šarže nezávislou na výrobě. Produkty jsou vybaveny certifikáty kvality, které jsou dostupné v elektronické formě. Všechny výrobky...

Čtěte víc

Certifikace ISO PDF

Jsme držitel certifikátu ISO 9001:2015 Výroba vysoce kvalitních činidel...

Čtěte víc

Firemní desatero

  • Výroba reagens nejvyšší dosažitelné kvality
  • Náročná výstupní kontrola
  • Důraz na inovace...

Čtěte víc

Novinky

Q-Taq DNA polymeráza

Carrier-iRNA + Carrier-ACRYL + Carrier-GLY

Economy DNA marker 100-500

RNA CT Protector 

DNA-free PCR Master Mixy 

PCR Master Mix Start Set I

Sada pro rychlou optimalizaci PCR vyhodnocovanou pomocí elektroforetických metod. 

Popis produktu

Technologie amplifikace DNA fragmentů pomoci PCR stále více využívá komplexní reakční směsi, tzv. Master Mixy, které v sobě zahrnují všechny komponenty PCR s výjimkou specifických oligonukleotidových primerů a templátové DNA. Master Mixy jsou dodávány 2x koncentrované. Optimální finální koncentrace všech komponent je dosažena po přidání templátové DNA, primerů a doplnění specielně upravenou vodou. Používání Master Mixů snižuje pracnost provádění PCR testů a zvyšuje jejich reproducibilitu. Navíc, Master Mixy Top-Bio provenience obsahují aditiva které umožňují jejich přepravu bez nároku na chlazení („Nature friendly“).

Ačkoliv PCR Master Mixy jsou optimalizované na nejčastěji používané teplotní cyklery a schémata teplotního cyklování, v některých případech může dojít k suboptimální produkci specifické DNA a tvorbě zvýšeného množství nespecificky amplifikované DNA. Odhadnout, který z Master Mixů je optimální pro konkrétní podmínky laboratoře nebývá jednoduché a optimalizační možnosti bývají omezené. Praxe ukázala, že nejjednodušší je vyzkoušet několik Master Mixů a vybrat pro další práci optimální.

Pro usnadnění výběru byla připravena sada PCR Master Mixů, které mohou dávat rozdílné výsledky v závislosti na parametrech teplotního cyklování, vlastnostech PCR cykleru a dalších proměnných. Výhodou je, že sada obsahuje všechny master mixy za cenově zvýhodněných podmínek odvozených od velkoobjemových odběrů.

Obsahuje následující Master mixy:

  Hot Start

 

Inertní
barvivo

Long
Acurate

Dodané MgCl2

PPP Master Mix

-

+

-

+

PPP Master Mix bez MgCl2

-

+

-

-

Plain PP Master Mix

-

-

-

+

TP 2x Master Mix - - - +

Combi PPP Master Mix

+

+

-

+

Plain Combi PP Master Mix

+

-

-

+

LA Hot Start Master Mix + - + +

Technické údaje

Komponenty základního balení

  • 1 zkumavka s 0,5 ml každého z výše uvedených Master Mixů (na 40 reakcí v celkovém objemu 25µl).

  • 7 zkumavek s 1,5 ml PCR H2O.

Skladování      

  • Krátkodobě (dny) skladovat při teplotě 4°C ± 3°C.

  • Dlouhodobě skladovat při teplotě -20°C ± 5°C. Materiál snáší opakované rozmrazování.

Soubory ke stažení

Kat. č. Název Balení Cena
L618 PCR Master Mix Start Set I sada 790 Kč
Ceny jsou bez DPH 21% a zahrnují dopravu po celé České republice.