Vysoká kvalita

Nejvyšší dosažitelná kvalita

Zajišťujeme pečlivou výstupní kontrolu každé šarže nezávislou na výrobě. Produkty jsou vybaveny certifikáty kvality, které jsou dostupné v elektronické formě. Všechny výrobky...

Čtěte víc

Certifikace ISO PDF

Jsme držitel certifikátu ISO 9001:2015 Výroba vysoce kvalitních činidel...

Čtěte víc

Firemní desatero

 • Výroba reagens nejvyšší dosažitelné kvality
 • Náročná výstupní kontrola
 • Důraz na inovace...

Čtěte víc

Novinky

PPP Master Mix

Popis produktu

PPP Master Mix představuje ideální řešení pro rutinně prováděné PCR reakce. Obsahuje Taq DNA polymerázu a optimalizovaný reakční pufr, vše ve dvojnásobné koncentraci. Pro přípravu vzorku tedy stačí dodat primery, templátovou DNA a vodu a poté je možné ihned zahájit PCR reakci. Další obsažená aditiva a barvivo umožňují posléze okamžité nanesení vzorku na gel bez nutnosti přidávat vkládací pufr.

Rychlá příprava (2x koncentrovaný) 

 • Kit obsahuje 2x koncentrované komponenty nezbytné pro průběh PCR reakce. To umožňuje rychlou přípravu reakční směsi bez nutnosti rozmrazování jednotlivých komponent. Stačí dodat primery, templátovou DNA a doplnit H2O (součást balení).

 • PPP Master Mix je mimořádně vhodný pro rutinní vyšetřování větších počtů vzorků. K PPP Master Mixu v originální zkumavce je možné přidat požadované primery a doplnit PCR H2O. Takto připravený Master Mix lze poté dlouhodobě skladovat při -20˚C a vlastní přípravu PCR lze pak omezit pouze na smíchání této reakční směsi s analyzovanou DNA tak, aby výsledná koncentrace Master Mixu byla 1x.

Okamžité nanášení na gel

 • K amplifikovaným vzorkům není potřeba přidávat vkládací pufr. Kit obsahuje barvivo a aditiva, která umožňují nanesení vzorku na gel a elektroforézu ihned po ukončení PCR reakce.

 • Barvivo migruje v čele gelu a neinterferuje tak s kvantifikovatelností PCR produktů. Barvivo ani aditiva nemají vliv na průběh amplifikace.

Optimalizovaný reakční pufr

 • Obsahuje reakční pufr, který zvyšuje účinnost i specificitu PCR; obsahuje MgCl2 v koncentraci vhodné pro většinu PCR reakcí.

 • Obsahuje stabilizátory, které umožňují krátkodobé skladování při 4°C.

Technické údaje

Komponenty základního balení

 • 1 zkumavka s 0,5 ml PPP Master Mixu (na 40 reakcí v celkovém objemu 25µl).

 • 1 zkumavka s 1,5 ml PCR H2O.

Skladování      

 • Krátkodobě (dny) skladovat při teplotě 4°C ± 3°C.

 • Dlouhodobě skladovat při teplotě -20°C ± 5°C. Materiál snáší opakované rozmrazování.

Složení

 • PPP Master Mix se dodává 2x koncentrovaný: 150 mM Tris-HCl, pH 8,8 (při 25°C), 40 mM (NH4)2SO4, 0,02% Tween 20, 5 mM MgCl2, 400 µM dATP, 400 µM dCTP, 400 µM dGTP, 400 µM dTTP, 100 U/ml Taq DNA polymerázy, barvivo, stabilizátory a aditiva.

Kontrola kvality 

 • Čistota Taq DNA polymerázy je ověřena metodou SDS PAGE, kdy enzym migruje jako jediný proužek o molekulové hmotnosti 94 kD. Preparát neobsahuje nukleázy.

 • Každá šarže PPP Master Mixu je testována na amplifikaci genu o jedné kopii v genomové DNA.

Soubory ke stažení

Kat. č. Název Balení Cena
P124 PPP Master Mix 40 reakcí, 0,5 ml 440 Kč
P125 PPP Master Mix 200 reakcí, 5x 0,5 ml 1745 Kč
P126 PPP Master Mix 1000 reakcí, 25x 0,5 ml 6980 Kč
P126xl PPP Master Mix 4x 1000 reakcí, 100x 0,5 ml 20940 Kč
Ceny jsou bez DPH 21% a zahrnují dopravu po celé České republice.