Vysoká kvalita

Nejvyšší dosažitelná kvalita

Zajišťujeme pečlivou výstupní kontrolu každé šarže nezávislou na výrobě. Produkty jsou vybaveny certifikáty kvality, které jsou dostupné v elektronické formě. Všechny výrobky...

Čtěte víc

Certifikace ISO PDF

Jsme držitel certifikátu ISO 9001:2015 Výroba vysoce kvalitních činidel...

Čtěte víc

Firemní desatero

 • Výroba reagens nejvyšší dosažitelné kvality
 • Náročná výstupní kontrola
 • Důraz na inovace...

Čtěte víc

Novinky

TP 2x Master Mix

Popis produktu

TP 2x Master Mix je určený pro univerzální analýzu vzorků pomocí metody PCR. Vychází z nedávného nálezu, podle kterého přidání Trehalózy a 1,2-Propandiolu (zkráceně TP) do reakční směsi může podstatně zvýšit účinnost PCR a napomoci při amplifikaci obtížně analyzovatelných vzorků, včetně DNA z neseparované krve, se zvýšeným obsahem GC a vzorků, které obsahují inhibitory PCR (Horáková a spol., BMC Biotechnology, 11:41, 2011; Free PMC article).

ikonaPublikace ke stažení ve formátu PDF

Prohlédnout publikaci online

Rychlá příprava vzorků

 • Produkt obsahuje všechny konstantní komponenty pro PCR 2x koncentrované (optimalizovaný reakční pufr s přídavkem trehalózy a 1,2-propanediolu, nukleotidy a Taq DNA polymerázu). To umožňuje rychlou přípravu reakční směsi bez nutnosti rozmrazování a přesného dávkování jednotlivých komponent. Stačí dodat primery, templátovou DNA a eventuálně doplnit H2O (součást balení).
 • TP 2x Master Mix je mimořádně vhodný pro rutinní vyšetřování větších počtů vzorků DNA. K roztoku TP 2x Master Mixu v originální zkumavce (0,5 ml) je možné přidat požadované primery (např. 2 x 40 µl) a PCR H2O (např. 380 µl). Vlastní přípravu PCR lze pak omezit pouze na smíchání části této reakční směsi (např. 24 µl) s analyzovanou DNA popřípadě ředěnou krví (např. 1 µl).

Technické údaje

Komponenty balení

 • 1 zkumavka s 0,5 ml TP 2x Master Mixu (na 40 reakcí po 25 µl).
 • 1 zkumavka s 1,5 ml PCR H2O.

Skladování

 • Krátkodobě (hodiny, dny) při pokojové teplotě
 • Krátkodobě (do týdne) skladovat při teplotě 4°C ± 3°C.

 • Dlouhodobě skladovat při teplotě -20°C ± 5°C. Materiál snáší opakované rozmrazování.

Složení

 • TP 2x Master Mix obsahuje: 150 mM Tris-HCl, pH 8,8 (25°C), 40 mM (NH4)2SO4, 0,4 M trehalóza, 2 M 1,2-propandiol, 0,02% Tween 20, 5 mM MgCl2, 400 µM dATP, 400 µM dCTP, 400 µM dGTP, 400 µM dTTP, Taq DNA polymeráza (50 U/ml), stabilizátory a aditiva.

Kontrola kvality

 • Každá šarže TP 2x Master Mixu je testována na amplifikaci genu o jedné kopii v genomové DNA s vysokým obsahem GC.

Soubory ke stažení

Kat. č. Název Balení Cena
T601 TP 2x Master Mix 40 reakcí, 0,5 ml 490 Kč
T602 TP 2x Master Mix 200 reakcí, 5x 0,5 ml 1960 Kč
T603 TP 2x Master Mix 1000 reakcí, 25x 0,5 ml 7840 Kč
T603xl TP 2x Master Mix 4x 1000 reakcí, 100x 0,5 ml 23520 Kč
Ceny jsou bez DPH 21% a zahrnují dopravu po celé České republice.