Vysoká kvalita

Nejvyšší dosažitelná kvalita

Zajišťujeme pečlivou výstupní kontrolu každé šarže nezávislou na výrobě. Produkty jsou vybaveny certifikáty kvality, které jsou dostupné v elektronické formě. Všechny výrobky...

Čtěte víc

Certifikace ISO PDF

Jsme držitel certifikátu ISO 9001:2015 Výroba vysoce kvalitních činidel...

Čtěte víc

Firemní desatero

 • Výroba reagens nejvyšší dosažitelné kvality
 • Náročná výstupní kontrola
 • Důraz na inovace...

Čtěte víc

Novinky

LA Hot Start Plain Master Mix

Popis produktu

Jedná se o optimalizovaný mix k univerzálnímu použití v PCR. Obsahuje směs dvou DNA polymeráz, deoxyribonukleotid trifosfáty (dNTP), anti-Taq monoklonální protilátku, pufr, stabilizátory, aditiva a další komponenty. Tento produkt je nejpokročilejší varianta PCR Master mixu. 

Rychlá příprava, 500 μl alikvoty

 • 2x koncentrovaný mix je alikvotovaný po 500 μl. To snižuje možnost kontaminace a umožňuje rychlou přípravu vzorků. Stačí dodat specifické oligonukleotidové primery, templátovou DNA a doplnit H2O (součást balení).

LA (Long and Accurate)

 • Mix obsahuje unikátní směs dvou DNA polymeráz. Jednou z nich je Taq DNA polymeráza, která je vysoce procesivní, ale postrádá 3´→5´ exonukleázovou aktivitu a není schopna opravovat chyby v podobě nukleotidových záměn při syntéze komplementárního řetězce DNA. Druhá polymeráza je méně procesivní, ale vykazuje 3´→5´ exonukleázovou aktivitu a tím snižuje množství chyb vzniklých při replikaci DNA. Kombinace těchto dvou polymeráz vede k výraznému snížení chyb při zachování vysoké robustnosti. To umožňuje amplifikaci úseků DNA do velikosti 15 kb (v případě komplexní genomové DNA) nebo až 40 kb (v případě virové DNA) s podstatně nižším výskytem mutací ve srovnání se samotnou Taq DNA polymerázou. 

Hot Start

 • Mix obsahuje monoklonální protilátku, která se váže na DNA polymerázy a tím blokuje jejich enzymatickou aktivitu a zamezuje amplifikaci nespecifických DNA fragmentů. Vazebná kapacita protilátky je zrušena při prvním denaturačním cyklu PCR, bez nutnosti jeho prodlužování.

Využitelný pro qPCR

 • Master mix neobsahuje barvivo a tedy k vzorkům po PCR je nutné přidávat vkládací pufr před elektroforézou
 • Absence barviva umožňuje využít tento Master Mix pro qPCR.

Vysoká účinnost a citlivost

 • Mix umožňuje velmi účinnou a specifickou amplifikaci požadovaných fragmentů DNA nebo cDNA; obsahuje MgCl2 v koncentraci vhodné pro většinu reakcí. 

Technické údaje

Komponenty základního balení

 • 1 zkumavka - 0,5 ml La Hot Start Plain Master Mix (na 40 reakcí v objemu 25µl).
 • 1 zkumavka - 1,5 ml PCR H2O.

Skladování      

 • Krátkodobě (dny) lze skladovat při teplotě 4 - 30°C. To snižuje nároky na přepravu (Nature friendly).
 • Dlouhodobě skladovat při teplotě -20 ± 5°C. 
 • Materiál snáší opakované rozmrazování.

Složení

 • LA Hot Start Plain Master Mix se dodává 2x koncentrovaný: 150 mM Tris-HCl, pH 8,8 (25 °C ), 40 mM ( NH4)2SO4, 0,02% Tween 20, 5 mM MgCl2, 400 µM dATP, 400 µM dCTP, 400 µM dGTP, 400 µM dTTP, 100 U/ml směsi DNA polymeráz, monoklonální protilátka anti-Taq (38 nM), stabilizátory a aditiva.

Čistota produktu a kontrola kvality 

 • Čistota polymeráz je ověřována elektroforeticky (SDS-PAGE). Preparát neobsahuje nukleázy.
 • Každá šarže  LA Hot Start Plain Master Mixu  je testována na amplifikaci genu o jedné kopii v genomové DNA.
 

Soubory ke stažení

Kat. č. Název Balení Cena
L611 LA Hot Start Plain Master Mix 40 reakcí, 0,5 ml 640 Kč
L612 LA Hot Start Plain Master Mix 200 reakcí, 5x 0,5 ml 2560 Kč
L613 LA Hot Start Plain Master Mix 1000 reakcí, 25x 0,5 ml 10240 Kč
L613xl LA Hot Start Plain Master Mix 4x 1000 reakcí, 100x 0,5 ml 30720 Kč
Ceny jsou bez DPH 21% a zahrnují dopravu po celé České republice.