Vysoká kvalita

Nejvyšší dosažitelná kvalita

Zajišťujeme pečlivou výstupní kontrolu každé šarže nezávislou na výrobě. Produkty jsou vybaveny certifikáty kvality, které jsou dostupné v elektronické formě. Všechny výrobky...

Čtěte víc

Certifikace ISO PDF

Jsme držitel certifikátu ISO 9001:2015 Výroba vysoce kvalitních činidel...

Čtěte víc

Firemní desatero

 • Výroba reagens nejvyšší dosažitelné kvality
 • Náročná výstupní kontrola
 • Důraz na inovace...

Čtěte víc

Novinky

qPCR 2x Blue Master Mix

Popis produktu

Tento produkt představuje alternativu k qPCR 2x Master Mixu s jiným pufrem, který obsahuje síran amonný a v některých případech může snižovat tvorbu nespecifických DNA produktů během PCR. Hlavní využití tohoto produktu je v qPCR s detekčními sondami typu TaqMan, Molecular beacons, FRET a další.

Rychlá příprava (2x koncentrovaný)

 • Produkt obsahuje všechny konstantní komponenty pro průběh qPCR 2x koncentrované (optimalizovaný reakční pufr, nukleotidy, Taq DNA polymerázu a protilátku anti-Taq).  To umožňuje rychlou přípravu reakční směsi bez nutnosti rozmrazování a přesného dávkování jednotlivých komponent. Stačí dodat primery, templátovou DNA, DNA sondu a eventuálně doplnit H2O (součást balení).

Hot Start

 • Produkt obsahuje monoklonální protilátku anti-Taq, která se váže na DNA polymerázu a tím blokuje její enzymatickou aktivitu a zamezuje amplifikaci nespecifických DNA fragmentů. Protilátka je teplotně inaktivována při prvním denaturačním cyklu PCR.

Citlivá detekce

 • Tento produkt je optimalizován pro citlivou a přesnou detekci DNA fragmentů amplifikovaných při qPCR z genomové DNA nebo cDNA získané metodou reverzní transkripce.

Technické údaje

Komponenty základního balení

 • 1 zkumavka s 0,5 ml qPCR 2x Blue Master Mixu (toto množství je dostačující např. na 40 reakcí po 25 µl).
 • 1 zkumavka s 1,5 ml PCR H2O.

Skladování

 • Skladovat při teplotě -20°C ± 5°C. Materiál snáší opakované rozmrazování.

Složení

 • Dodává se 2x koncentrovaný: 150 mM Tris-HCl, pH 8,8 (25°C), 40 mM (NH4)2SO4, 0,02% Tween 20, 5 mM MgCl2, 400 µM dATP, 400 µM dCTP, 400 µM dGTP, 400 µM dTTP, Taq DNA polymerázy (50 U/ml), monoklonální protilátka anti-Taq, stabilizátory a aditiva.

Kontrola kvality

 • Každá šarže qPCR 2x Blue Master Mixu je testována na amplifikaci genu o jedné kopii v genomové DNA.

Soubory ke stažení

Kat. č. Název Balení Cena
P521 qPCR 2x Blue Master Mix 40 reakcí, 0,5 ml 540 Kč
P522 qPCR 2x Blue Master Mix 200 reakcí, 5x 0,5 ml 2160 Kč
P523 qPCR 2x Blue Master Mix 1000 reakcí, 25x 0,5 ml 8640 Kč
P523xl qPCR 2x Blue Master Mix 4x 1000 reakcí, 100x 0,5 ml 25920 Kč
Ceny jsou bez DPH 21% a zahrnují dopravu po celé České republice.