Vysoká kvalita

Nejvyšší dosažitelná kvalita

Zajišťujeme pečlivou výstupní kontrolu každé šarže nezávislou na výrobě. Produkty jsou vybaveny certifikáty kvality, které jsou dostupné v elektronické formě. Všechny výrobky...

Čtěte víc

Certifikace ISO PDF

Jsme držitel certifikátu ISO 9001:2015 Výroba vysoce kvalitních činidel...

Čtěte víc

Firemní desatero

  • Výroba reagens nejvyšší dosažitelné kvality
  • Náročná výstupní kontrola
  • Důraz na inovace...

Čtěte víc

Novinky

qPCR 2x Blue Master Mix + ROX

Popis produktu

Tento produkt je variantou qPCR 2x Blue Master Mixu, obsahující ROX (6-carboxy-X-rhodamine) Reference Dye. ROX slouží jako interní referenční standard pro normalizaci fluorescenčního signálu u přístrojů pro PCR v reálném čase, které umožňují ROX normalizaci. ROX se využívá ke korekci mezi-jamkových variací v důsledku odchylek při pipetování a fluorescenčních fluktuací. Přítomnost ROX neinterferuje s průběhem PCR amplifikace [G. Wang, E. Becker, C. Mesa, Can. J. Microbiol. 53, 391-397, 2007]. ROX má odlišné emisní spektrum (excitační maximu je při 586 nm a emisní maximum je při 605 nm) ve srovnání s SYBR Green I a dalšími fluorescenčními barvivy používanými pro qPCR.

Rychlá příprava (2x koncentrovaný)

  • Produkt obsahuje všechny konstantní komponenty pro průběh qPCR 2x koncentrované (optimalizovaný reakční pufr, nukleotidy, Taq DNA polymerázu, protilátku anti-Taq, ROX, aditiva a stabilizátory). To umožňuje rychlou přípravu reakční směsi bez nutnosti rozmrazování a přesného dávkování jednotlivých komponent.

Hot Start

  • Produkt obsahuje monoklonální protilátku anti-Taq, která se váže na DNA polymerázu a tím blokuje její enzymatickou aktivitu a zamezuje amplifikaci nespecifických DNA fragmentů. Protilátka je teplotně inaktivována při prvním denaturačním cyklu PCR.

ROX referenční standard - produkty obsahují ROX ve dvou koncentracích 500 nM a 50 nM.

qPCR 2x Blue Master Mix + ROX 500 Finální koncentrace ROX je 500 nM; pro použití na přístrojích Applied Biosystems 7000, 7300, 7700, 7900HT, StepOne, StepOnePlus a dalších. 

qPCR 2x Blue Master Mix + ROX 50 Finální koncentrace ROX je 50 nM; pro použití na přístrojích Applied Biosystems 7500, 7500Fast, cyklery od Stratagene a další.

Technické údaje

Komponenty základního balení

  • 1 zkumavka s 0,5 ml qPCR 2x Blue Master Mix +ROX 500 nebo ROX 50 (množství je dostačující např. na 40 reakcí po 25 µl).
  • 1 zkumavka s 1,5 ml PCR Ultra H2O.

Skladování

  • Skladovat při teplotě -20°C ± 5°C. Materiál snáší opakované rozmrazování.

Složení

  • Dodává se 2x koncentrovaný: 150 mM Tris-HCl, pH 8,8 (25°C), 40 mM (NH4)2SO4, 0,02% Tween 20, 5 mM MgCl2, 400 µM dATP, 400 µM dCTP, 400 µM dGTP, 400 µM dTTP, Taq DNA polymerázy (50 U/ml), monoklonální protilátka anti-Taq, ROX (1 µM nebo 0,1 µM) stabilizátory a aditiva.

Kontrola kvality

  • Každá šarže qPCR 2x Blue Master Mixu + ROX je testována na amplifikaci genu o jedné kopii v genomové DNA.

Soubory ke stažení

Kat. č. Název Balení Cena
P524 qPCR 2x Blue Master Mix + ROX 500 40 reakcí, 0,5 ml 590 Kč
P525 qPCR 2x Blue Master Mix + ROX 500 200 reakcí, 5x 0,5 ml 2360 Kč
P526 qPCR 2x Blue Master Mix + ROX 500 1000 reakcí, 25x 0,5 ml 9440 Kč
P527 qPCR 2x Blue Master Mix + ROX 50 40 reakcí, 0,5 ml 590 Kč
P528 qPCR 2x Blue Master Mix + ROX 50 200 reakcí, 5x 0,5 ml 2360 Kč
P529 qPCR 2x Blue Master Mix + ROX 50 1000 reakcí, 25x 0,5 ml 9440 Kč
Ceny jsou bez DPH 21% a zahrnují dopravu po celé České republice.