Vysoká kvalita

Nejvyšší dosažitelná kvalita

Zajišťujeme pečlivou výstupní kontrolu každé šarže nezávislou na výrobě. Produkty jsou vybaveny certifikáty kvality, které jsou dostupné v elektronické formě. Všechny výrobky...

Čtěte víc

Certifikace ISO PDF

Jsme držitel certifikátu ISO 9001:2015 Výroba vysoce kvalitních činidel...

Čtěte víc

Firemní desatero

 • Výroba reagens nejvyšší dosažitelné kvality
 • Náročná výstupní kontrola
 • Důraz na inovace...

Čtěte víc

Novinky

qPCR 2x SYTO-9 Master Mix

Popis produktu

qPCR 2x SYTO-9 Master Mix je určen pro náročnější analýzu vzorků pomocí metody qPCR s kvantifikací amplifikovaných DNA fragmentů pomocí interkalačního barviva SYTO-9. Tento Master Mix je vhodný pro amplifikaci delších fragmentů DNA (až do velikosti 1 kb). Zvláště vhodný je pro analýzu křivek tání výsledných DNA produktů (tzv. „high-resolution melting analysis“).

SYTO-9

 • Produkt obsahuje florescenční barvivo SYTO-9, které se po navázání na dvojvláknovou DNA stává silně fluorescentní s maximální excitací 485 nm a emisí 498 nm. Toto spektrum je podobné barvivu SYBR Green I (497/520 nm) a lze jej tedy detekovat při použití shodných optických filtrů. Stejně jako u SYBR Green I je nárůst fluorescence vzorku během elongační fáze PCR reakce přímo úměrný množství amplifikovaných fragmentů.

 •  qPCR 2x SYTO-9 Master Mix je zvláště vhodný při analýze křivek tání s vysokým rozlišením (HRM). Tato analýza umožňuje detekci neznámých mutací, SNP ("single nucleotide polymorphism"), genotypizaci nebo presekvenační skenování amplifikovaných produktů.

Rychlá příprava (2x koncentrovaný)

 • Produkt obsahuje všechny konstantní komponenty pro průběh qPCR 2x koncentrované (optimalizovaný reakční pufr, nukleotidy, Taq DNA polymerázu, protilátku anti-Taq, SYTO-9). To umožňuje rychlou přípravu reakční směsi bez nutnosti rozmrazování a přesného dávkování jednotlivých komponent. Stačí dodat primery, templátovou DNA a eventuálně doplnit H2O (součást balení).

Hot Start

 • Produkt obsahuje monoklonální protilátku anti-Taq, která se váže na Taq DNA polymerázu a tím blokuje její enzymatickou aktivitu a zamezuje amplifikaci nespecifických DNA fragmentů. Protilátka je teplotně inaktivována při prvním denaturačním cyklu PCR.

Citlivá detekce i delších fragmentů

 • Tento produkt je optimalizován pro citlivou a přesnou detekci DNA fragmentů amplifikovaných při qPCR z genomové DNA nebo cDNA, získané metodou reverzní transkripce.

 • Umožňuje detekci DNA fragmentů až do velikosti 1kb. Je tedy možné používat primery pro běžnou PCR.

Technické údaje

Komponenty balení

 • 1 zkumavka s 0,5 ml qPCR 2x SYTO-9 Master Mix (na 40 reakcí o objemu 25 µl).

 • 1 zkumavka 1,5 ml PCR H2O.

Skladování

 • Skladovat při teplotě -20°C ± 5°C. Materiál snáší opakované rozmrazování.

Složení 

 • Dodává se 2x koncentrovaný: 150mM Tris-HCl, pH 8,8 (25°C), 40mM (NH4)2SO4, 5mM MgCl2, 400µM dATP, 400µM dCTP, 400µM dGTP, 400µM dTTP, Taq DNA polymeráza (50 U/ml), monoklonální protilátka anti-Taq, SYTO-9, stabilizátory a aditiva.

Kontrola kvality 

 • Každá šarže qPCR 2x SYTO-9 Master Mixu je testována na amplifikaci genu o jedné kopii v genomové DNA.

Soubory ke stažení

Kat. č. Název Balení Cena
P591 SYTO-9 qPCR 2x Master Mix 40 reakcí, 0,5 ml 650 Kč
P592 SYTO-9 qPCR 2x Master Mix 200 reakcí, 5x 0,5 ml 2600 Kč
P593 SYTO-9 qPCR 2x Master Mix 1000 reakcí, 25x 0,5 ml 10400 Kč
P593xl SYTO-9 qPCR 2x Master Mix 4x 1000 reakcí, 100x 0,5 ml 31200 Kč
Ceny jsou bez DPH 21% a zahrnují dopravu po celé České republice.