Vysoká kvalita

Nejvyšší dosažitelná kvalita

Zajišťujeme pečlivou výstupní kontrolu každé šarže nezávislou na výrobě. Produkty jsou vybaveny certifikáty kvality, které jsou dostupné v elektronické formě. Všechny výrobky...

Čtěte víc

Certifikace ISO PDF

Jsme držitel certifikátu ISO 9001:2015 Výroba vysoce kvalitních činidel...

Čtěte víc

Firemní desatero

 • Výroba reagens nejvyšší dosažitelné kvality
 • Náročná výstupní kontrola
 • Důraz na inovace...

Čtěte víc

Novinky

PCR START 2x Master Mix kit

PCR START 2x Plain Master Mix kit

qPCR START 2x Master Mix kit

qPCR 2x SYTO-9 Master Mix

Popis produktu

qPCR 2x SYTO-9 Master Mix je určen pro náročnější analýzu vzorků pomocí metody qPCR s kvantifikací amplifikovaných DNA fragmentů pomocí interkalačního barviva SYTO-9. Tento Master Mix je vhodný pro amplifikaci delších fragmentů DNA (až do velikosti 1 kb). Zvláště vhodný je pro analýzu křivek tání výsledných DNA produktů (tzv. „high-resolution melting analysis“).

SYTO-9

 • Produkt obsahuje florescenční barvivo SYTO-9, které se po navázání na dvojvláknovou DNA stává silně fluorescentní s maximální excitací 485 nm a emisí 498 nm. Toto spektrum je podobné barvivu SYBR Green I (497/520 nm) a lze jej tedy detekovat při použití shodných optických filtrů. Stejně jako u SYBR Green I je nárůst fluorescence vzorku během elongační fáze PCR reakce přímo úměrný množství amplifikovaných fragmentů.

 •  qPCR 2x SYTO-9 Master Mix je zvláště vhodný při analýze křivek tání s vysokým rozlišením (HRM). Tato analýza umožňuje detekci neznámých mutací, SNP ("single nucleotide polymorphism"), genotypizaci nebo presekvenační skenování amplifikovaných produktů.

Rychlá příprava (2x koncentrovaný)

 • Produkt obsahuje všechny konstantní komponenty pro průběh qPCR 2x koncentrované (optimalizovaný reakční pufr, nukleotidy, Taq DNA polymerázu, protilátku anti-Taq, SYTO-9). To umožňuje rychlou přípravu reakční směsi bez nutnosti rozmrazování a přesného dávkování jednotlivých komponent. Stačí dodat primery, templátovou DNA a eventuálně doplnit H2O (součást balení).

Hot Start

 • Produkt obsahuje monoklonální protilátku anti-Taq, která se váže na Taq DNA polymerázu a tím blokuje její enzymatickou aktivitu a zamezuje amplifikaci nespecifických DNA fragmentů. Protilátka je teplotně inaktivována při prvním denaturačním cyklu PCR.

Citlivá detekce i delších fragmentů

 • Tento produkt je optimalizován pro citlivou a přesnou detekci DNA fragmentů amplifikovaných při qPCR z genomové DNA nebo cDNA, získané metodou reverzní transkripce.

 • Umožňuje detekci DNA fragmentů až do velikosti 1kb. Je tedy možné používat primery pro běžnou PCR.

Technické údaje

Komponenty balení

 • 1 zkumavka s 0,5 ml qPCR 2x SYTO-9 Master Mix (na 40 reakcí o objemu 25 µl).

 • 1 zkumavka 1,5 ml PCR H2O.

Skladování

 • Skladovat při teplotě -20°C ± 5°C. Materiál snáší opakované rozmrazování.

Složení 

 • Dodává se 2x koncentrovaný: 150mM Tris-HCl, pH 8,8 (25°C), 40mM (NH4)2SO4, 5mM MgCl2, 400µM dATP, 400µM dCTP, 400µM dGTP, 400µM dTTP, Taq DNA polymeráza (50 U/ml), monoklonální protilátka anti-Taq, SYTO-9, stabilizátory a aditiva.

Kontrola kvality 

 • Každá šarže qPCR 2x SYTO-9 Master Mixu je testována na amplifikaci genu o jedné kopii v genomové DNA.

Soubory ke stažení

Kat. č. Název Balení Cena
P591 SYTO-9 qPCR 2x Master Mix 40 reakcí, 0,5 ml 590 Kč
P592 SYTO-9 qPCR 2x Master Mix 200 reakcí, 5x 0,5 ml 2360 Kč
P593 SYTO-9 qPCR 2x Master Mix 1000 reakcí, 25x 0,5 ml 9440 Kč
P593xl SYTO-9 qPCR 2x Master Mix 4x 1000 reakcí, 100x 0,5 ml 22656 Kč
P557 qPCR START 2x Master Mix kit 3x 40 reakcí, 3x 0,5 ml 690 Kč
Ceny jsou bez DPH 21% a zahrnují dopravu po celé České republice.