Vysoká kvalita

Nejvyšší dosažitelná kvalita

Zajišťujeme pečlivou výstupní kontrolu každé šarže nezávislou na výrobě. Produkty jsou vybaveny certifikáty kvality, které jsou dostupné v elektronické formě. Všechny výrobky...

Čtěte víc

Certifikace ISO PDF

Jsme držitel certifikátu ISO 9001:2015 Výroba vysoce kvalitních činidel...

Čtěte víc

Firemní desatero

 • Výroba reagens nejvyšší dosažitelné kvality
 • Náročná výstupní kontrola
 • Důraz na inovace...

Čtěte víc

Novinky

PCR START 2x Master Mix kit

PCR START 2x Plain Master Mix kit

qPCR START 2x Master Mix kit

ROX Reference Dye

Popis produktu

ROX (6-carboxy-X-rhodamine) Reference Dye pro kvantitativní polymerázovou řetězovou reakci (qPCR) slouží jako interní referenční standard pro normalizaci fluorescenčního signálu u přístrojů pro PCR v reálném čase, které umožňují ROX normalizaci. ROX se využívá ke korekci mezijamkových variací v důsledku odchylek při pipetování a fluorescenčních fluktuací. Přítomnost ROX neinterferuje s průběhem PCR amplifikace [G. Wang, E. Becker, C. Mesa, Optimization of 6-carboxy-X-rhodamine concentration for real-time polymerase chain reaction using molecular beacon chemistry, Can. J. Microbiol. 53, 391-397, 2007]. ROX má odlišné emisní spektrum (excitační maximu je při 586 nm a emisní maximum při 621 nm) ve srovnání s SYBR Green I a dalšími fluorescenčními barvivy používanými pro qPCR.  

Technické údaje

Komponenty a balení

 • ROX Reference Dye je dodáván jako koncentrovaný zásobní roztok, který je ředěn 50x nebo 500x, v závislosti na použitém přístroji pro qPCR.
 • Složení: 25 µM ROX, 20 mM Tris-HCl, pH 8,4, stabilizéry a aditiva. 
 • Balení: 0,5 ml v umělohmotných zkumavkách. Toto množství je dostatečné pro 500 nebo 5000 qPCR (každá 50 µl), v závislosti na použitém přístroji pro PCR.  

Skladování

 • Při 4 ± 3°C, ve tmě. Pro delší skladování (> 1 měsíc) při -20 ± 5°C.

Kontrola kvality

 • Každá šarže ROX Reference Dye je testována z hlediska intensity fluorescenčního signálu a kompatibility s PCR.

Doporučené finální koncentrace ROX Reference Dye

 • ROX Reference Dye se používá ve dvou základních koncentracích, podle použitého přístroje:
  • Finální koncentrace 500 nM (ředění 50:1; 1 µl na 50 µl PCR) při použití na přístrojích Applied Biosystems 7000, 7300, 7700, 7900HT, StepOne, StepOnePlus a dalších.
  • Finální koncentrace 50 nM (ředění 500:1; 0.1 µl na 50 µl PCR) při použití na přístrojích Applied Biosystems 7500, 7500Fast, cyklery od Stratagene a další.
 • Před použitím je nutné ROX Reference Dye vortexovat.
 

Soubory ke stažení

Kat. č. Název Balení Cena
P971 ROX Reference Dye 500 µl 490 Kč
Ceny jsou bez DPH 21% a zahrnují dopravu po celé České republice.