Vysoká kvalita

Nejvyšší dosažitelná kvalita

Zajišťujeme pečlivou výstupní kontrolu každé šarže nezávislou na výrobě. Produkty jsou vybaveny certifikáty kvality, které jsou dostupné v elektronické formě. Všechny výrobky...

Čtěte víc

Certifikace ISO PDF

Jsme držitel certifikátu ISO 9001:2015 Výroba vysoce kvalitních činidel...

Čtěte víc

Firemní desatero

 • Výroba reagens nejvyšší dosažitelné kvality
 • Náročná výstupní kontrola
 • Důraz na inovace...

Čtěte víc

Novinky

TP SYBR 2x Master Mix

Popis produktu

TP SYBR 2x Master Mix je určený pro univerzální analýzu vzorků pomocí metody qPCR s kvantifikací amplifikovaných DNA fragmentů pomocí fluorescenčního DNA barviva SYBR Green I. Vychází z nedávného nálezu, že přidání Trehalózy a 1,2-Propandiolu (zkráceně TP) do reakční směsi může podstatně zvýšit účinnost PCR a napomoci při amplifikaci obtížně analyzovatelných vzorků, včetně DNA z neseparované krve, se zvýšeným obsahem GC a vzorků, které obsahují inhibitory PCR (Horáková a spol., BMC Biotechnology, 11:41, 2011).

SYBR green I

 • Produkt obsahuje interkalační DNA barvivo SYBR Green I, které se po navázání na dvouvláknovou DNA stává fluorescenční s maximální excitací při 497 nm (modré světlo) a emisí při 520 nm (zelené světlo). Protože fluorescence SYBR Green I nenavázaného na DNA je nízká, je nárůst fluorescence vzorku na konci elongační fáze PCR reakce přímo úměrný množství amplifikovaných fragmentů DNA.

Rychlá příprava vzorků

 • Produkt obsahuje všechny konstantní komponenty pro qPCR 2x koncentrované (optimalizovaný reakční pufr s přídavkem trehalózy a 1,2-propanediolu, nukleotidy, Taq DNA polymerázu, SYBR Green I). To umožňuje rychlou přípravu reakční směsi bez nutnosti rozmrazování a přesného dávkování jednotlivých komponent. Stačí dodat primery, templátovou DNA a eventuálně doplnit H2O (součást balení).
 • TP SYBR 2x Master Mix je mimořádně vhodný pro rutinní vyšetřování větších počtů vzorků DNA. K roztoku TP SYBR 2x Master Mixu v originální zkumavce (0,5 ml) je možné přidat požadované primery (např. 2 x 40 µl) a PCR H2O (např. 380 µl). Vlastní přípravu PCR lze pak omezit pouze na smíchání části této reakční směsi (např. 24 µl) s analyzovanou DNA popřípadě ředěnou krví (např. 1 µl).

Technické údaje

Komponenty základního balení

 • 1 zkumavka s 0,5 ml TP SYBR 2x Master Mixu (na 40 reakcí po 25 µl).
 • 1 zkumavka s 1,5 ml PCR Ultra H2O.

Skladování

 • Skladovat při teplotě -20°C ± 5°C. Materiál snáší opakované rozmrazování.
 • Krátkodobě (dny) při 2°C - 8°C.  

Složení 

 • TP SYBR 2x Master Mix obsahuje: 150 mM Tris-HCl, pH 8,8 (25°C), 40 mM (NH4)2SO4, 0,4 M trehalóza, 2 M 1,2-propandiol, 0,02% Tween 20, 5 mM MgCl2, 400 µM dATP, 400 µM dCTP, 400 µM dGTP, 400 µM dTTP, Taq DNA polymeráza (50 U/ml),  SYBR Green I, stabilizátory a aditiva.

Kontrola kvality  

 • Každá šarže TP SYBR 2x Master Mixu je testována na amplifikaci genu o jedné kopii v genomové DNA s vysokým obsahem GC.

Soubory ke stažení

Kat. č. Název Balení Cena
T605 TP SYBR 2x Master Mix 40 reakcí, 0,5 ml 540 Kč
T606 TP SYBR 2x Master Mix 200 reakcí, 5x 0,5 ml 2160 Kč
T607 TP SYBR 2x Master Mix 1000 reakcí, 25x 0,5 ml 8640 Kč
T607xl TP SYBR 2x Master Mix 4x 1000 reakcí, 100x 0,5 ml 25920 Kč
Ceny jsou bez DPH 21% a zahrnují dopravu po celé České republice.