References

Czech Republic

 • Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha
 • Institut klinické a experimentální medicíny, Praha
 • Registr dárců kostní dřeně, Plzeň
 • Fakultní nemocnice Plzeň
 • Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava
 • Fakultní dětská nemocnice J.G.Mendela, Brno
 • Fakultní nemocnice Olomouc
 • Fakultní nemocnice Motol, Praha
 • Masarykův onkologický ústav, Brno
 • Státní zdravotní ústav, Praha
 • Thomayerova nemocnice, Praha
 • Fakultní nemocnice Královské vinohrady, Praha
 • Fakultní nemocnice Na Bulovce, Praha
 • Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem
 • Nemocnice České Budějovice
 • Všeobecná fakultní nemocnice, Praha
 • Mikrobiologický ústav AVČR, Praha

 

 • Ústav organické chemie a biochemie AVČR, Praha
 • Entomologický ústav AVČR, České Budějovice
 • Fyziologický ústav AVČR, Praha
 • Parazitologický ústav AVČR, České Budějovice
 • Ústav molekulární biologie rostlin AVČR, České Budějovice
 • 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova, Praha
 • 2. lékařská fakulta Univerzita Karlova, Praha
 • 3. lékařská fakulta Univerzita Karlova, Praha
 • Biofyzikální ústav AVČR, Brno
 • Endokrinologický ústav AVČR, Praha
 • Farmakologický ústav AVČR, Praha
 • Jihočeská univerzita, České Budějovice
 • Masarykova Univerzita, Brno
 • Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno
 • Ústav soudního lékařství, Brno

 

 • Ústav živočišné fyziologie a genetiky AVČR, Liběchov
 • Veterinární a farmaceutická univerzita, Brno
 • Výzkumný ústav stomatologický, Praha
 • Centrum lékářské genetiky, České Budějovice
 • Hydrobiologický ústav AVČR, České Budějovice
 • Přírodovědecká fakulta UK, Praha
 • Přírodovědecká fakulta MU, Praha
 • Revmatologický ústav, Praha
 • Vysoká škola chemicko- technologická, Praha
 • Výzkumný ústav živočišné výroby, Praha
 • Státní veterinární ústav, Jihlava
 • Univerzita Palackého, Olomouc
 • Univerzita Pardubice
 • Ústav biologie obratlovců AVČR, Brno
 • Ústav experimen. mediciny AVČR, Praha
 • Biopharm-VÚBVL, a.s.
 • GHC Genetics
 • Georg-August-Universität Göttingen, DE

Europe

 • Apotheke Klinikum d. Universität München, DE
 • Štátný veterinárny a potravinový ústav, SK
 • Slovenská poľnohospodárská univerzita v Nitre, SK
 • Labo - SK, s.r.o., SK 
 • Forschungsinstitut für Molekulare, AT
 • Queen`s University Belfast, UK
 • University of Basel, Zoological Institut, CH
 • University College Cork, IE