Expedice

Každý výrobek je řádně zabalen a uskladněn. Dále je každý výrobek pevně opatřen štítkem s jeho přesným označením, katalogovým číslem a datem jeho expirace ve formátu mm/yyyy. Datum expirace společně s katalogovým číslem zároveň slouží jako unikátní číslo šarže.
Ke každému expedovanému výrobku je přiložen jeho produktový list (produktový list obasahuje informace o daném výrobku, jeho složení, návod na zpracování a informace o způsobu skladování). Ke každé zásilce je přiložen dodací list s číslem shodujícím se s číslem faktury a obsahující seznam výrobků a katalogových čísel dané zásilky.

V případě požadavku legislativy je s výrobkem expedován i bezpečnostní list výrobku a při požadavku zákazníka i prohlášení o shodě. Veškeré produktové a bezpečnostní listy jsou také na internotových stránkách www.top-bio.cz.

Expedované výrobky jsou zasílány:

výrobky s požadavkem na skladovací teplotu -20 ± 5ºC jsou expedovány v přepravních polystyrenových boxech na suchém ledu nebo s chladícími vložkami. Tyto boxy jsou označeny štítkem -20ºC

Výrobky s požadavkem na skladovací teplotu +4 ± 3ºC a pokojovou teplotu jsou expedovány v přepravních obalech bez regulace teploty. V případě letních měsíců, kdy venkovní teplota přesahuje 27 ºC jsou tyto produkty baleny společně s chladícími vložkami a označeny štítkem +4 ºC.

Ve všech případech jsou obaly voleny tak, aby byly vzduchotěsné (samouzavíratelné PVC sáčky) a aby nedošlo k mechanickému poškození produktu (polystyrenová drť, bublinová folie, absorbční drť, atd.)

Termín dodání v pracovních dnech je automaticky 24 hodin v případě, že prodávající obdrží objednávku do 11 hodin dopoledne (ve dnech pondělí až čtvrtek). V opačném případě je termín prodloužen na 48 hodin v rámci České republiky a Evropské unie.
Termín dodání je doba od doručení nebo převzetí objednávky prodávajícím po převzetí zboží kupujícím. Prodávající má smluvní kontrakt s renomovanými přepravci (PPL, DPD, TNT), nebo využívá vlatních přepravních prostředků.
V případě osobního dodání zboží je vyžadováno, aby kupující při předání potvrdil kopii dodacího listu.

V případě expedice zboží prostřednictvím přepravní společnosti, společnost uchovává doklad o přepravě.

Prodávající nemůže a nenese odpovědnost za škody způsobené přepravní společností. V případě poškození nebo neúplnosti zásilky kupující sdělí tuto skutečnost neprodleně prodavajícímu, který okamžitě sjedná nápravu.