Platební podmínky

Doprava a veškeré další poplatky jsou již zahrnuty v ceně produktů dle ceníku.

Ceny uvedené v internetovém obchodě jsou vždy aktuální a platné.

Kupující se zavazuje dodržet platební podmínky a dobu splatnosti, která je vždy uvedena na přiložené faktuře. Splatnost faktur je stanovena na 21 dnů od vystavení faktury. V případě požadavku na jiný termín splatnosti musí být tento požadavek uveden na objednávce.

Zboží nelze uhradit v hotovosti.