Reklamace

Zboží je registrováno v souladu s platnou legislativou.

Prodávající potvrzuje, že dodané zboží odpovídá danému účelu vyplývajícímu z názvu zboží a že o této skutečnosti vede příslušné doklady.

Kupující se zavazuje, že s výrobky Top-Bio s.r.o. bude pracovat v souladu s návodem uvedeném v produktovém listu do konce stanovené expirační doby.

V případě, že zákazník funkci výrobku reklamuje, zavazuje se prodávající reklamaci co nejdříve přešetřit a nahradit reklamovaný výrobek co nejrychleji. Při reklamaci je třeba, aby zákazník uvedl název a šarži výrobku a fakturační číslo dané objednávky.

Ke každé šarži výrobku existuje dle návodu skladovaný shodný vzorek pro případné zjištění příčiny reklamace.

Reklamovat nelze výrobky po uplynutí exspirační doby, nebo se kterými nebylo zacházeno v souladu s produktovými listy, které jsou dodávány s výrobkem jako návod pro jeho optimální zacházení.

Prodávající funkci výrobků pravidelně kontroluje. Každá šarže výrobku se testuje, prochází výstupní kontrolou kvality, která je zaznámenána v certifikátu kvality.