Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás informovat, že jsme uvedli na trh tři nové produkty, které významným způsobem zkvalitňují provádění qPCR v multi-jamkových destičkách:

qPCR Visible Blue Mark

Barvivo, které zvyšuje vizibilitu reakčních směsí a přitom je kompatibilní s PCR master mixy Top-Bio provenience. Toto barvivo neovlivňuje účinnost PCR a neinterferuje s široce používanými fluorescenčními barvivy pro qPCR (SYBR Green I, Eva Green) nebo sondami.

qPCR Visible Blue Mark usnadňuje pipetování do multi-jamkových destiček (vlevo) a přitom nemá efekt na průběh qPCR (v pravo).

qPCR 2x SYBR Master Mix_BLUE

Jedná se o master mix široce využívaný pro qPCR analýzu s použitím interkalačního barviva SYBR Green I a doplněný o qPCR Visible Blue Mark.

qPCR 2x Blue Master Mix_BLUE

Jedná se o master mix široce využívaný pro qPCR analýzu s použitím sond typy TaqMan a doplněný o qPCR Visible Blue Mark.

Ačkoliv doplnění tradičních Top-Bio master mixů barvivem významným způsobem zvyšuje komfort při PCR analýzách, ceny těchto produktů jsou stejné jako u původních master mixů Top-Bio provenience bez barviva.