O Top-Bio

Historie

Společnost Top-Bio, založená 1. listopadu 1995, se specializuje na výzkum, vývoj a výrobu vybraných činidel a produktů důležitých pro molekulárně genetické metody v základním i aplikovaném výzkumu, diagnostice a dalších oborech. Zaměřuje se na enzymy a další činidla potřebná pro amplifikaci fragmentů DNA pomocí polymerázové řetězové reakce.

Společnost Top-Bio vznikla jako „spin-off! firma Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR. V počáteční fázi byla součástí inkubátoru Technologického centra AV ČR v Praze. V roce 2002 se část společnosti přestěhovala do Vestce u Prahy a rozšířila své výrobní kapacity. V roce 2015 společnost přesunula své výzkumné i výrobní kapacity do nové budovy  "Molekulárně-genetického výzkumného a vývojového (R&D) centra", v blízkosti Biotechnologického a biomedicínského centra Akademie věd a Univerzity Karlovy (BIOCEV) ve Vestci.

Společnost v současné době staví dvě budovy v blízkosti Top-Bio R&D centra. Tato nová infrastruktura přinese nové možnosti R&D v dané lokalitě a bude řešit problémy s omezenou výrobní kapacitou. Rozšířené R&D centrum by mělo být dokončeno v roce 2024.

Certifikace ISO

Jsme držitel certifikátu ISO 9001:2015 "Výroba vysoce kvalitních činidel pro molekulární biologii, zejména pro izolaci a analýzu DNA a RNA"